Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f435de6f-5b69-445b-b11f-be8f7baec812

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Szkolnictwo wyższe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów

Autorzy Kauf, S.  Stec, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Higher education – a factor in sustainable regional development
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono rolę uczelni w zrównoważonym rozwoju regionów. Przedstawiono oczekiwania JST wobec uczelni określone w ich strategiach oraz prawne instrumenty sterowania współpracą uczelni z regionem w obecnych przepisach i Ustawie 2.0.
EN The paper deals with the role universities play in sustainable regional development. Models of university-region cooperation presented in regional strategies have been identified. Legal framework for the aforementioned cooperation and proposed legislative changes have been analysed.
Słowa kluczowe
PL zrównoważony rozwój   szkolnictwo wyższe   reforma  
EN sustainable development   higher education   reforms  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2017
Tom z. 106
Strony 93--102
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Kauf, S.
autor Stec, P.
Bibliografia
1. Berthold Ch. et al.: Mission Gesellschaft. Engagement und Selbstverständnis der Hochschulen. Ziele, Konzepte, internationale Praxis Essen: Edition Stifterverband, 2010, www.stifterverband.info/publikationen_und_podcasts/positionen_dokumentationen/ mission_gesellschaft/mission_gesellschaft.pdf, 11.03.2017.
2. Borowiec M.: Funkcjonowanie uczelni krakowskiego i rzeszowskiego ośrodka akademickiego w świetle koncepcji układów bipolarnych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2010.
3. Breschi S., Lissoni F., Montobbio F.: The scientific productivity of academic inventors: New evidence from Italian data. “Economics of Innovation and New Technology”, Vol. 16, No. 2, 2007.
4. Chatterton P., Goddard J.: The Response of Higher Education Institutions to Regional Needs. “European Journal of Education“, Vol. 35, No. 4, 2000, www.paulchatterton.com/ wp-content/uploads/2009/05/chatterton-andgoddard-he-and-regfonal-needs.pdf.
5. Göransson R. et al.: New activities of universities in transfer and extension: multiple requirements and manifold solutions. “Science and Public Policy“, No. 36(2), 2009.
6. Izdebski H. et al.: Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Warszawa 2016.
7. Karstens J.: Rechtliche Steuerung von Umweltinnovationen durch Leitbilder: Leitbilder als materieller Kern von regulierter Selbstregulierung, [in:] Eifert M., Hoffmann-Riem W. (Hrsg.): Innovation und rechtliche Regulierung. Baden-Baden 2002.
8. Kwiek M. et al.: Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poznań 2016.
9. Ponikowski H.: Szkoły wyższe jako małe obszary rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:] Brol R. (red.): Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 46, Wrocław 2009.
10. Powers D.R., Betz F., Aslanian C.B., Powers M.F.: Higher Education in Partnership with Industry. Clinton 2012, Kindle Edition, której pierwsze wydanie pochodzi z 1988 r.
11. Radwan (red.): Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0, Kraków 2017.
12. Szmit M.: Rola uczelni wyższych w procesie rozwoju regionalnego: studium przypadku, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f435de6f-5b69-445b-b11f-be8f7baec812
Identyfikatory
DOI 10.29119/1641-3466.2017.106.8