PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Piaskowce dolnego karbonu strefy wielkopolsko-śląskiej jako utwory perspektywiczne pod względem poszukiwań złóż gazu zamkniętego (badania wstępne)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The Lower Carboniferous sandstones in the Wielkopolska-Silesia zone prospective for the tight gas exploration (preliminary studies)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Piaskowce dolnego karbonu strefy wielkopolsko-śląskiej to waki, rzadziej arenity, głównie sublityczne, lityczne i subarkozowe. Ich porowatość całkowita wynosi najczęściej 1–2%, a ich przepuszczalność jest bardzo niska. W skałach tych zaobserwowano ślady działania następujących procesów diagenetycznych: kompakcji, cementacji, a także zastępowania, przeobrażania i rozpuszczania składników. Piaskowce najbardziej perspektywiczne pod względem obecności gazu zamkniętego znajdują się w południowej i ­południowo-zachodniej części strefy wielkopolsko-śląskiej. Strop utworów karbonu w tych rejonach występuje przeważnie na głębokości do 3 km.
EN
The Lower Carboniferous sandstones of the Wielkopolska-Silesia zone are represented mainly by sublithic, lithic and subarkosic wackes and less frequent arenites. They are characterized by total porosity of mostly 1–2% and very low permeability. The effects of diagenetic processes such as compaction, cementation, replacement, alteration and dissolution have been distinguished in the investigated rocks. The most prospective tight gas sandstones occur in the south and south-western parts of the Wielkopolska-Silesia zone. The top of the Lower Carboniferous rocks does not exceed a depth of 3 km in these regions.
Rocznik
Tom
Strony
49--59
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., 2 tabl., tab., wykr.
Twórcy
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
autor
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Bibliografia
 • 1. BARAŃSKI W., 1998 — Dokumentacja wynikowa otworu rozpoznawczego Paproć 29. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 2. BUTKIEWICZ M., 1977 — Opracowanie petrograficzne utworów karbonu. W: Dokumentacja wynikowa głębokiego wiercenia Września IG 1 (red. J. Sokołowski): 170–181. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 3. CEBULAK S., 1976 — Wyniki badań petrograficznych. Karbon. W: Więcki IG 1 (red. W. Grodzicka-Szymanko). Prof. Głęb. Otw. Wiertn. Inst. Geol., 35: 47–57.
 • 4. DICKINSON W.R., 1970 — Interpreting detrital modes of graywacke and arkose. J. Sedim. Petrol., 40, 2: 695–707.
 • 5. KOZŁOWSKA A., 1997 — Cementy węglanowe w piaskowcach górnokarbońskich w północno-zachodniej części rowu lubelskiego. Prz. Geol., 45, 3: 301–304.
 • 6. KOZŁOWSKA A., 2001 — Syderyty magnezowe w piaskowcach górnokarbońskich środkowej Polski. Prz. Geol., 49, 4: 343–344.
 • 7. KOZŁOWSKA A., 2004 — Diageneza piaskowców górnego karbonu występujących na pograniczu rowu lubelskiego i bloku warszawskiego. Biul. Państw. Inst. Geol., 411: 5–86.
 • 8. KOZŁOWSKA A., KUBERSKA M., 2013 — Ekspertyza petrograficzna 36 próbek skał karbońskich z otworów wiertniczych Siciny IG 1 i Siciny 2. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 9. KRZEMIŃSKI L., 1997 — Analiza utworów karbonu w otworze rozpoznawczym Paproć 29. W: Budowa geologiczna strefy waryscydów w podłożu monokliny przedsudeckiej (red. M. Li¬piec): V.1–V.7. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 10. KRZEMIŃSKI L., 2005 — Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich z waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach. Biul. Państw. Inst. Geol., 417: 27–108.
 • 11. KUBERSKA M., 2004 — Diageneza osadów czerwonego spągowca w strefie Szczecinek–Bydgoszcz (Pomorze Zachodnie). Biul. Państw. Inst. Geol., 411: 87–168.
 • 12. KUBERSKA M., KOZŁOWSKA A., MALISZEWSKA A., BUNIAK A., 2007 — Ewolucja przestrzeni porowej w piaskowcach górnego karbonu i dolnego permu Pomorza Zachodniego. Prz. Geol., 55, 10: 853–860.
 • 13. KÜHN D., PAPROCKA I., 1979 — Dokumentacja wynikowa otworu badawczego Siciny IG 1. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 14. MAZUR S., KUROWSKI L., ALEKSANDROWSKI P., ŻELAŹNIEWICZ A., 2003 — Variscan foreland fold-thrust belt of Wielkopolska (W Poland): new structural and sedimentological data. Geolines, 16: 71–73.
 • 15. MIGASZEWSKI Z., NARKIEWICZ M., 1983 — Identyfikacja pospolitych minerałów węglanowych przy użyciu wskaźników barwiących. Prz. Geol., 31, 4: 258–261.
 • 16. PETTIJOHN F.J., POTTER P.E., SIEVER R., 1972 — Sand and sandstone. Springer, New York.
 • 17. POPRAWA P., KIERSNOWSKI H., 2008 — Perspektywy poszukiwań gazu ziemnego w skałach ilastych (shale gas) oraz gazu ziemnego zamkniętego (tight gas) w Polsce. Biul. Państw. Inst. Geol., 429: 145–152.
 • 18. SOKOŁOWSKI J., 1977 — Dokumentacja wynikowa głębokiego wiercenia Września IG 1. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 19. WAKSMUNDZKA M.I., 2010 — Chapter 6. Carboniferous. W: Petroleum geological atlas of the Southern Permian Basin Area (red. H. Doornenbal, A. Stevenson): 81–99. EAGE Publ., Houten.
 • 20. WÓJCICKI A., KIERSNOWSKI H., DYRKA I., ADAMCZAK- BIAŁY T., BECKER A., GŁUSZYŃSKI A., JANAS M., KOZŁOWSKA A., KRZEMIŃSKI L., KUBERSKA M., PACZEŚNA J., PODHALAŃSKA T., ROMAN M., SKOWROŃSKI L., WAKSMUNDZKA M.I., 2014 — Prognostyczne zasoby gazu ziemnego w wybranych zwięzłych skałach zbiornikowych Polski. Państw. Inst. Geol. – PIB, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f34de18b-3821-4d20-8dae-4610181303d3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.