PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Szkolnictwo wyższe w obliczu kryzysu finansowego i gospodarczego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Higher Education Facing the Financial and Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W niniejszym artykule podjęto problematykę funkcjonowania szkół wyższych w obliczu trwającego ogólnoświatowego kryzysu finansowego i gospodarczego, w warunkach postępującej globalizacji oraz wzrastającej konkurencji na rynku. Szczególną uwagę zwrócono na najważniejsze zmiany związane z reformą szkolnictwa wyższego, sytuację uczelni wyższych w Polsce, sposób ich finansowania oraz osiągane przez uczelnie wyniki finansowe.
EN
The article discusses the problems related to the functioning of universities facing the worldwide financial and economic crisis, in developing globalization and market competition. The special attention has been focused on the most important changes in higher education reform as well as on the situation of universities in Poland, their way of financing and the financial results gained by them.
Rocznik
Tom
Strony
46--68
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Bibliografia
 • [1] Ustawa z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (DzU nr 65, poz. 386 z późn. zm.
 • [2] Ustawa z 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (DzU nr 96, poz. 590 z późn. zm.).
 • [3] Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
 • [4] Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 84, poz. 455).
 • [5] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3 października 2006 roku w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (DzU z dnia 16 października 2006 r. nr 187, poz. 1385).
 • [6] EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 3.3.2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020: FIN:PL:PDF.
 • [7] Ernst&Young, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze, listopad 2009, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/ user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/Projektysystemowe/20100727_Etap_2_uwarunkowania_rozwoju_SW_globalizacja__ demografia_i_zmiany.pdf.
 • [8] Ernst&Young, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (2009), Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, listopad 2009, http://ptbk.mol.uj.edu.pl/download/ aktualnosci/akt.diagnoza.pdf.
 • [9]Krajowy Program Reform 2020, aktualizacja 2013/2014 przyjęty przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2013 r., http://ec.europa.eu /europe2020/pdf/nd/nrp2013 _ poland_pl.pdf.
 • [10] Education at a Glance 2013: OECD Indicators, http://www.oecd.org/edu/eag2013% 20%28eng%29FINAL%2020%20June%202013.pdf.
 • [11] Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie, Raport nr 22, maj 2013. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskie Akademii Nauk, Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., Warszawa 2013.
 • [12] Projekt założeń reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego, MNiSW, Warszawa 2008. http://www. ue.wroc.pl /p/rozne/folder_mnis.pdf.
 • [13] Informacja o wynikach kontroli: Wykorzystanie środków publicznych na naukę, NIK, KNO-4101-08-00/2011, http://www.nik.gov.pl/plik/id.4361.vp.6190.pdf.
 • [14] www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/reforma-szkolnictwa-wyzszego/.
 • [15] www.mnisw.gov.pl, Szkolnictwo wyższe, Dane statystyczne o szkolnictwie wyższym.
 • [16] Szkoły wyższe i ich finanse w latach 2000-2011, GUS Warszawa 2001-2012.
 • [17] Nauka i technika w Polsce w 2011 roku, GUS, Warszawa 2012.
 • [18] Małe roczniki statystyczne z lat 2008-2012, GUS.
 • [19] Niefinansowe rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych w latach 2005-2012, ceny bieżące, GUS, 02.01.2013 r.
 • [20] Nowa Strategia Rozwoju Unii Europejskiej Europa 2020, Portal Integracji i Rozwoju, http://europejskiportal.eu /id17.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f26db7ea-c270-438f-b876-3f12e2e2e46b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.