PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Szacowanie oddziaływania zasypki na powłokę w obiekcie gruntowo-powłokowym na podstawie deformacji powłoki

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Estimation the interaction effects of backfill on the shell in the soil-steel structure based on deformation of the shell
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Charakterystyczną cechą konstrukcji gruntowo-powłokowych, w odróżnieniu od klasycznych mostów, jest duży wpływ zasypki gruntowej i nawierzchni jezdni jako elementów nośnych obiektu. W modelu obiektu gruntowo-powłokowego wyróżnia się dwa podukłady konstrukcyjne: powłokę z blachy falistej oraz zasypkę gruntową z nawierzchnią. Współdziałanie pomiędzy nimi modeluje się jako oddziaływanie kontaktowe, czyli siły o kierunku normalnym i stycznym do powierzchni powłoki. Oddziaływania normalne te są zmienne w czasie budowy jak również podczas eksploatacji. W pracy do ich określenia wykorzystuje się warunek kolokacji polegający na tym, że wynik obliczeń uzyskany z modelu geometrii powłoki ma być zgodny w rezultatem pomiaru przemieszczenia punktu kolokacyjnego obiektu. Zaletą takiego algorytmu jest uwzględnienie cech fizycznych gruntu w warstwach zasypki a przede wszystkim technologii jej układania i zagęszczania. Wyniki tych analiz mogą być podstawą do porównań skuteczności klasycznych modeli geotechnicznych.
EN
A characteristic feature of the soil-steel structure, unlike conventional bridges, is greatly influenced by the backfill ground and the road surface as a load-bearing elements. In the model of soil-steel structure there are two structural parts: steel shell with corrugated pates and backfilling ground with road surface. The interaction between them is modeled as an contact interaction (interface), which is a normal and tangential force to the surface of the shell. These normal interactions are variable during the construction phase as well as during operation. In this paper the collocation condition is use to determine these interactions, based on the fact that the calculation result obtained from the model of the geometry of the shell is to be consistent in the result of the measurement of the movement of the collocation point in real structure. The physical characteristics of the soil in layers of backfill and especially the technology of laying and compacting is to taken into account and this is the advantage of this algorithm. The results of these analyzes can be the basis for comparing the effectiveness of conventional geotechnical models.
Rocznik
Tom
Strony
31--36
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., fot., rys., tab., wz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego; Katedra Mostów i Kolei
Bibliografia
 • [1] Machelski C. Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2013.
 • [2] Machelski C. Sztywność obiektu mostowego jako parametru użytkowego konstrukcjii inżynieryjnych. Przegląd Komunikacyjny 2/2016 s. 27-32.
 • [3] Vaslestad J., Kunecki B., Johansen T.H. Twenty one year pressure measurements on buried flexible steel structure. Archives of Institute of Cvil Engineering. No 1/2007 p. 233-244.
 • [4] Bakht B. Evaluuations of the design methods for soil-steel structures in Canada. Archives of Institute of Civil Engineering. No 1/2007 p. 7-22.
 • [5] Jaske T., Przedecki T, Rossiński B. Mechanika gruntów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.
 • [6] Machelski C., Janusz L, Czerepak A. Estinmation of Stress level in the Corrugated Soil-Steel Structure Based on Deformation in the Crown. Journal of the Traffic and Transportation Engineering 5(2016), p. 186-193.
 • [7] Machelski C. Estimation of internal forces in the shell of soil-steel structures on the basis of its displacements during backfilling. Studia Geotechnica et Mechanica. 1/2009 p. 19-38.
 • [8] Machelski C. Skuteczność pomiarów geodezyjnych podczas budowy obiektów gruntowo-powłokowych. Mosty 8/2016 s. 24-28.
 • [9] Czerepak A.,Tomala P., Wysokowski A. Comparison of test and calculation results of corrugated steel plate box structure MP150. Archives of Institute of Civil Engineering. No 1/2007 p. 53-63.
 • [10] Szajna W.S. Numerical moel for the analysis of construction process of soil-steel culverts. Archives of Institute of Civil Engineering. No 1/2007 p. 215-223.
 • [11] Klöppel K., Glöck D. The oretische und experementelle Untersuchungen zu den Traglastproblemen bigeweicher in die Erde eingebetteter Rohre. Veröffenntlichung des Instituts Statik und Stahlbau der Technische Hochschule Darmstadt 3/1979, H-10.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f1ffddb4-2932-4003-b321-1eec1b2dea88
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.