Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f1e05745-2edf-4178-bb1f-359bd29a1865

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Gazociągi nietłokowalne – poszukiwanie najlepszej metody inspekcji

Autorzy Paszylk, P. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Unpiggable gas pipelines – searching for the best method of inspection
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązania umożliwiające dokonanie badań stanu technicznego gazociągów nietłokowalnych. Utrzymywanie części liniowej infrastruktury przesyłowej w należytym stanie technicznym, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa, wymaga wykonywania szeregu czynności eksploatacyjnych. W ramach artykułu omówiono zastosowanie: metody fal skierowanych, metody magnetycznej pamięci metalu, metody magnetycznej tomografii, robota kroczącego typu ILI (ang. inline inspection). Każda z opisanych metod charakteryzuje się innymi właściwościami, jednak ze względu na możliwości wykorzystania analizowanych rozwiązań najszersze zastosowanie mają metody magnetyczne.
EN This article presents solutions making it possible to study the technical conditions of unpiggable pipelines. Keeping the linear part of transmission infrastructure in proper technical condition, ensuring an appropriate level of safety, require performing a number of exploitation activities. Within the article is discussed the use of: wavemaker pipe testing method, metal magnetic memory method, Magnetic Tomography method, robotic IN-Line-Inspection. Each of these methods has different properties, but because of the possibility of using the analyzed methods, magnetic methods have the widest use.
Słowa kluczowe
PL badanie gazociągów nietłokowalnych   metoda magnetycznej pamięci metalu   metoda skierowanej fali ultradźwiękowej   metoda magnetycznej tomografii   robot kroczący ILI  
EN unpiggable gas pipeline testing   wavemaker pipe testing method   Metal Magnetic Memory method   Magnetic Tomography method   Robotic IN-Line-Inspection  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 7
Strony 545--550
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Paszylk, P.
Bibliografia
[1] Diakont: Robotic In-Line Inspection, http://www.diakont.com/solutions/ili/robotic-in-line-inspection/ (dostęp): 11.12.2015).
[2] DIEX: Metoda fal skierowanych. http://pl.tuev-dieks.com/services/diagnostyka-techniczna/methods-of-survey/metod-na-pravlennyix-voln/ (dostęp: 9.12.2015).
[3] Energodiagnostika Co. Ltd: Metal Magnetic Memory Method. www.mmmsystem.com (dostęp: 10.12.2015).
[4] IRISNDT Limited: Guided Wave Testing GUL. https://www.irisndt.com/uk/in-service-inspection/guided-wave-testing-gul/ (dostęp: 10.12.2015).
[5] Sprawozdanie z badan BMD gazociągu DN 250 i DN 300 PN 6,3 MPa relacji Wapienica—Żywiec.
[6] Szelążek J.: Ultradźwiękowa defektoskopia dalekozasięgowa. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa, http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/bzyk/5_Magnetostrykcja/Fale%20prowadzone.pdf (dostęp: 8.12.2015).
Akty prawne i normatywne
[7] PN-ISO 24497-3:2009P: 1-3 Badania nieniszczące. Magnetyczna pamięć metalu.
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640).
[9] STO Gazprom 2-2.4-083-2006 Instruction for non-destructive methods of quality control of welded joints in construction and repair of commercial and gas pipelines (Instrukcja dla metod badań nieniszczących do oceny stanu technicznego połączeń spawanych podczas wykonywania i remontu gazociągów).
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie referatu zaprezentowanego na Konferencji Naukowo-Technicznej FORGAZ 2016 „Techniki i technologie dla gazownictwa - pomiary, badania, eksploatacja”, zorganizowanej przez INiG — PIB w dniach 13-15 stycznia 2016 r. I w Muszynie.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f1e05745-2edf-4178-bb1f-359bd29a1865
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG.2016.07.08