PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przyrządy do wyznaczania właściwości mechanicznych węgla

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The new tools for determining the mechanical properties of coal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ze względu na bardzo specyficzne warunki pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie węglowym, istotny jest sposób ich doboru, uwzględniający zmieniające się w trakcie pracy warunki. Prawidłowy dobór, wpływa na zwiększenie trwałości i niezawodności maszyn i urządzeń, co przekłada się na uzyskiwane efekty ekonomiczne. Z uwagi na ważność zagadnienia, jakim jest pomiar i ocena właściwości mechanicznych węgla (w tym pomiar urabialności węgla), dokonano krótkiego przeglądu dotychczas stosowanych metod oceny urabialności węgla na świecie. Istotę problemu potwierdza ilość opracowanych metod w różnych ośrodkach naukowych na świecie. W artykule opisano nowe, powstałe w Polsce przyrządy do wyznaczania i oceny właściwości mechanicznych materiału węglowego (urabialności), których autor niniejszego artykułu jest współtwórcą. Przedstawiono ich budowę, zasadę działania oraz oryginalność zastosowanych rozwiązań. Godnym podkreślenia jest fakt, że opisane przyrządy na Międzynarodowych Targach Innowacji Technologicznych w Brukseli, zdobyły ZŁOTY i SREBRNY MEDAL.
EN
The extremely specific environment of work of machines and equipment used in coal mining causes that their selection, taking into consideration the changing conditions, is a matter of great significance. Adequate selection enhances the durability and reliability of machines and equipment, which translates into the obtained economic effects. Due to the significance of coal mechanical properties measurement and evaluation (including coal workability measurement), the previously applied methods for coal workability assessment have been reviewed. The im-portance of the problem is confirmed by the number of methods developed in different research centres all over the world. The article presents new measuring devices for determining and evaluating the mechanical properties of coal material (workability), whose co-creator is the author of this article. The construction, the principle of operation and the originality of the ap-plied solutions have been described. Worth emphasising is the fact that the presented instru-ments were awarded GOLD and SILVER MEDAL at International Trade Fair For Technological Innovation in Brussels.
Wydawca
Rocznik
Strony
20--31
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji ul. Roosewelta 26, 41-800 Zabrze, Polska
Bibliografia
 • 1. L.J. Baron, I.B. Głapman. Wznios instrumenta pri rjezani gornych porod. Moskwa Hedba. 1969.
 • 2. A. Bęben. Technika wiertnicza w odkrywkowym górnictwie skalnym. Wydawnictwo Techniczne, Katowice. 1992.
 • 3. W. Biały. The side-crumble angle ψ of coal and the energy consumption of the mining process as a function of the vertical component σz of exploitation pressure. Polska Akademia Nauk, Archiwum Górnictwa tom 47 nr 3/2002. s. 361-384.
 • 4. W. Biały. Nowa klasyfikacja urabialności pokładów węgla Zagłębia Górnośląskiego. Przegląd Górniczy nr 9/2003. s. 26-32.
 • 5. W. Biały. Empiryczne prognozowanie mocy ścianowych kombajnów bębnowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, Monografia z. 262. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 • 6. W. Biały. Volba dobývacích kombajnů na základě výzkumů rozpojitelnosti uhlí. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Monografie, Fakulta strojní Ostrava 2009.
 • 7. W. Biały. The selection of optimal method determining mechanical properties of coal layers. Management Systems in Production Engineering 2/2011. s. 26-30.
 • 8. J. Jonak. Urabianie skał głowicami wielonarzędziowymi. „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2002.
 • 9. K. Krauze. Urabianie skał kombajnami ścianowymi. „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2000.
 • 10. S. Prusek, S. Rajwa, A. Wrana, A. Walentek. Wykorzystanie nowoczesnych technik po-miarowych do oceny parametru skrawalności węgla i skał w warunkach in situ. Prace Naukowe GIG „Górnictwo i Środowisko” Kwartalnik nr 1/1 Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2011. s. 302-307.
 • 11. S. Prusek, S. Rajwa, A. Wrana, A. Walentek. Ocena skrawalności pokładów węgla i skał otaczających w warunkach dołowych z wykorzystaniem przyrządu opracowanego w GIG. Nowe spojrzenie na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego. 24-26.11.2011. LW Bogdanka SA. s. 123-131.
 • 12. V. Voštova, T. Křemen, J. Fries, D. Sládková, J. Jurman. Progresivní technika v technolo-giích zemních praci. Wydawnictwo České Vysoké Učení Technické v Praze. Fakulta strojní Praha 2008.
 • 13. Welding Alloys Polska sp. z o.o. Gliwice Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Przyrządu POU-BW/01-WAP. 2012.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f1685e10-3537-4a11-8570-b8ddb9b07aba
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.