PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wskaźnik utrzymania funkcjonalności wyrobisk korytarzowych - przykłady zastosowania

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Roadway Functionality Maintenance Index - cases of application
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ze względu na dużą liczbę oraz zmienność czynników geologicznych, geomechanicznych, górniczych i technicznych na wybiegu wykonywanych wyrobisk, proces projektowania i utrzymania wyrobisk korytarzowych w kopalniach podziemnych jest zagadnieniem niezwykle złożonym. W artykule przedstawiono metodę, która pozwoliła na sformułowanie i określenie wskaźnika utrzymania funkcjonalności wyrobiska korytarzowego Nuf. Przedmiotowy wskaźnik uwzględnia czynniki geologiczno-górnicze i techniczne związane z rodzajem obudowy, jej nośnością, wielkością wyrobiska oraz planowanym czasem jego utrzymania. Wpływ poszczególnych czynników na możliwość utrzymania wyrobiska oparto na badaniach za pomocą AHP (Analiza Hierarchiczna Problemu). Z kolei na podstawie badań dołowych prowadzonych w kilkunastu wyrobiskach różnych kopalń węgla kamiennego, przedstawiono porównanie zaproponowanego wskaźnika z wynikami pomiarów. Analiza wskazuje, że zaproponowany wskaźnik może być przydatny do projektowania obudowy oraz prognozowania stopnia trudności w utrzymaniu wyrobisk w określonym czasie.
EN
Due to the large number and variability of geological, geomechanical, mining and technical factors on the run of driving excavation, the design and maintenance of roadways in underground mines is a very complicated problem. The article presents a Roadway Functionality Maintenance index RFM. The present index takes into account the geological, mining factors and technical factors related to the type of support, the capacity, the size of the excavation and the lifetime. The impact of each factor on the ability to maintenance the excavation was based on research using the AHP method (Analytic Hierarchy Process). The in situ researches have been carrying out in several coal mines, to determine the rock mass and support behavior. The results were compared with the proposed RFM index values for chosen roadways. The analysis shows that the proposed index may be useful for the roadways support design and forecasting the degree of difficulty in maintenance excavations in a specified period of time.
Czasopismo
Rocznik
Strony
31--37
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., tab., wykr.
Twórcy
 • AGH w Krakowie
 • AGH w Krakowie
 • AGH w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Brodny J.: Determining the working characteristic of a friction joint in a yielding support. Archives of Mining Sciences, Vol. 55 (2010), No 4, p. 733-746.
 • 2. Brodny J.: Tests of friction joints in mining yielding supports under dynamic load. Archives of Mining Sciences, Vol. 56 (2011), No 2, p. 303-318.
 • 3. Chudek M.: Geomechanika z podstawami ochrony środowiska górniczego i powierzchni terenu. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002, s. 637.
 • 4. Chudek M., Duży S., Głuch P., Kleta H., Cholewa M., Winch M.: Stateczność wyrobisk korytarzowych warunkiem efektywnej eksploatacji i bezpieczeństwa pracy w kopalniach podziemnych. Zagadnienia wybrane. Monografia. Gliwice: Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2011, s. 135.
 • 5. Duży S.: Optymalizacja konstrukcji wyrobisk korytarzowych z uwzględnieniem zmienności warunków geologiczno-górniczych i niepewności informacji. Warsztaty Górnicze 2006: Zagrożenia naturalne w górnictwie, Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006, s. 95-107.
 • 6. Duży S.: Nośność odrzwi stalowej obudowy podatnej z uwzględnieniem jakości ich wykonania. „Przegląd Górniczy" 2010, nr 12, s. 50-54.
 • 7. Głuch P.: Projektowanie obudowy podporowej przykotwionej dla wzmocnienia skrzyżowania ściana - chodnik. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: „Górnictwo" 2000 z. 246, s. 215-229.
 • 8. Korzeniowski W., Niełacny P.: Metody i skuteczność wzmacniania chodników przyścianowych w KWK „Ziemowit". „Przegląd Górniczy" 2010, nr 5, s. 1-9.
 • 9. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Badania „in situ" dla oceny doboru obudowy wyrobisk korytarzowych. Materiały konferencyjne: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Sympozja i konferencje nr 61, Kraków-Szczyrk 2004, s. 197-205.
 • 10. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Badania nowych rozwiązań technologicznych w celu rozrzedzania obudowy podporowej w wyrobiskach korytarzowych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008, s. 210.
 • 11. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Stand-and-roof-bolting support: an effective way of roadway reinforcement. Proceedings of the 22nd World Mining Congress & Expo: 11-16 September 2011, Istanbul, Vol. 1, ed. Sinasi Eskikaya, Ankara 2011, DOD: ISBN 978-605-01-0146-1, s. 279-285.
 • 12. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Wskaźnik skuteczności projektowania wyrobisk korytarzowych. Wydawnictwa AGH, Kraków 2012. s. 188.
 • 13. Małkowski P., Niedbalski Z., Majcherczyk T.: Ocena schematów obudowy i skuteczności projektowania wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. „Przegląd Górniczy" 2016 [w druku].
 • 14. Nazimko V.V., Alexandrov S.N., Zakharov V.S.: Prognozowanie zaciskania wyrobisk podziemnych. „Budownictwo Górnicze i Tunelowe" 2001, nr 2, s. 23-29.
 • 15. Niedbalski Z.: Prognoza utrzymania funkcjonalności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s. 167.
 • 16. Prusek S.: Monitoring chodnika przyścianowego oraz podporność obudowy. „Przegląd Górniczy" 2006, nr 2, s. 9-15.
 • 17. Prusek S.: Metody prognozowania deformacji chodników przyścianowych w strefach wpływu eksploatacji z zawałem stropu. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, nr 874, Katowice 2008, s. 186.
 • 18. Rotkegel M.: Przykłady narzędzi informatycznych poprawiających efektywność projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych. „Wiadomości Górnicze" 2013, R. 64, nr 7-8, s. 434-439.
 • 19. Rułka K.: Stalowe obudowy odrzwiowe. Nowe rozwiązania konstrukcyjne i metody projektowania. Praca zbiorowa pod red. K. Rułki, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2006, s. 288.
Uwagi
Praca zrealizowana w ramach badań statutowych nr w AGH: 11.11.100.277/TM.
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f10caba6-f6a2-44f0-8ce4-7fcef82e49ff
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.