Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f0ed2b83-7032-45ca-89ef-d520f7cc1779

Czasopismo

Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Tytuł artykułu

Wpływ podmiotów rynku nieruchomości na kształtowanie przestrzeni miejskiej

Autorzy Foryś, I. 
Treść / Zawartość http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95346
Warianty tytułu
EN Influence of Real Estate Entities on the Urban Area Shaping.
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The correct arrangement of area use function in built-up and urbanized areas is of a crucial meaning as for the satisfaction of economical and functional needs of a city. The process of creating functional structure is not incidental, it is a consistently implemented concept included in the planning documents. The use of limited resources is conditioned by the needs linked to the proper management, based on optimal adjustment of area to determined functions. Maintaining spatial order is a result of interdependent and correlated actions of many entities. Some of these actions are regulated in law, while other arise from indirect actions of entities operating in a given area, among others, of real estate market professionals. Selected problems of the optimal shaping of built-in and urbanized areas (in particularly of cities) were presented in the study. Those processes of the real estate system and their influence on the optimal use of areas in which a significant role may be played by real estate professionals: real estate appraisers, real estate agents and real estate managers were presented.
Słowa kluczowe
EN land use planning   real estate market   space management  
Wydawca Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Czasopismo Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rocznik 2017
Tom No 265
Strony 141--156
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., ryc., tab.
Twórcy
autor Foryś, I.
Bibliografia
1. Borys T., 2004, Jakość życia jako integrujący rodzaj jakości, [w:] Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii. Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem, AE we Wrocławiu, Jelenia Góra.
2. Bryx M., 2006, Rynek nieruchomości system i funkcjonowanie. Poltext, Warszawa.
3. Cowell R., Owens S., 2002, Land and Limits: Interpreting Sustainability in the Planning Process. Routledge, London, UK.
4. Cymerman R. (red.), 2009, Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
5. Cymerman R., 2012, Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Educaterra, Olsztyn.
6. Cymerman R., Telega T., 2006, Rola rzeczoznawcy majątkowego przy opłatach planistycznych i adiacenckich. Rzeczoznawca majątkowy, nr 51: 11–13.
7. Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
8. Foryś I. (red.), 2014, Zarządzanie nieruchomościami handlowymi. Wyd. Poltext, Warszawa
9. Foryś I., 2015, Wybrane społeczno-ekonomiczne aspekty planowania przestrzennego w procesie gospodarowania przestrzenią. Biuletyn KPZK PAN, z. 257/258: 193–206.
10. Foryś I., Nowak M., 2015, Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami. Wyd. Poltext, Warszawa.
11. Healey P., 2006, Urban Complexity and Spatial Strategies: towards a Relational Planning for Our Times. Routledge, London, UK.
12. Kwaśniak P., 2009, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego.Wyd. LexisNexis, Warszawa.
13. Niewiadomski Z., 2003, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu. Wyd. LexisNexis, Warszawa.
14. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 Nr 164, poz. 1587 z późn. zmian.).
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zmian.).
16. Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zmian.).
17. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zmian.).
18. Wächter P., 2013, The Impacts of Spatial Planning on Degrowth. Sustainability, t. 5: 1067–1079
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f0ed2b83-7032-45ca-89ef-d520f7cc1779
Identyfikatory