PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zastosowanie RFID w logistyce

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
RFID application in logistics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Każde przedsiębiorstwo, szukając oszczędności i chcąc zdystansować konkurencję, stara się podejmować różnorodne działania. Intensywny rozwój nowoczesnych technologii umożliwia poszczególnym podmiotom korzystanie z szeregu narzędzi, programów czy aplikacji, dzięki którym będzie mogła wzrosnąć efektywność ich funkcjonowania, jak również dojdzie do minimalizacji kosztów ponoszonych przez nie. Wśród tych narzędzi znajduje się niewątpliwie technologia RFID. Omówienie najważniejszych zagadnień z nią związanych będzie przedmiotem prezentowanej pracy, przy czym główna uwaga zostanie skupiona na jej zastosowaniu w ramach logistyki. Głównym problemem badawczym pracy jest zorientowanie się w tym, czy technologia RFID może być na szeroką skalę i z powodzeniem wykorzystywana w logistyce, a jeśli tak, to w jakich jej obszarach i jakie korzyści można uzyskać z jej wdrażania w ramach przedsiębiorstw. Rozważając te zagadnienia wykorzystano metodę analizy danych zastanych (desk research), która pozwoliła na zapoznanie się z literaturą przedmiotu dotyczącą RFID i jego zastosowania w ramach logistyki.
EN
Every company seeking savings and wanting to outpace the competition endeavours to undertake various activities. Intensive development of modern technologies allows individual operators to use a number of tools, programs, or applications, to enable them to increase the efficiency of their operation and minimise costs incurred by them. These tools undoubtedly include RFID systems. Discussion of major issues involved with the systems will be the subject of this study, with the main focus being placed on their use in logistics. The main research issue of the study is to ascertain whether RFID systems may be widely and successfully used in logistics, and if so – in what logistics areas – and to state how to benefit from their implementation within enterprises. When considering these issues, the method of secondary data analysis (desk research) was used, which allowed for becoming familiar with the literature on the subject regarding RFID and its application within the framework of logistics.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
55--64
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., tab., pełen tekst na CD2
Twórcy
autor
 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
Bibliografia
 • [1] Baj-Rogowska A., Technologie automatycznej identyfikacji wspomagające funkcjonowanie logistycznego łańcucha dostaw, [w:] R. Miller, T. Nowosielski, B. Pac (red.), Wymiary logistyki – ujęcie holistyczne, Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk 2014.
 • [2] Finkenzeller K., RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication, John Wiley & Sons, New York 2010.
 • [3] Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • [4] http://www.masters.com.pl/files/papers/masters-rfid.pdf, dostęp: 24 kwietnia 2015 r.
 • [5] http://www.portalrfid.pl/wprowadzenie.php?, dostęp: 23 kwietnia 2015 r.
 • [6] http://wyposazenie-magazynow.biz/artykuly/wykorzystanie-technologii-rfid-w-magazynie.html, dostęp: 25 kwietnia 2015 r.
 • [7] Jakubski B., Życiak M., Rozwój oraz obszary zastosowań technologii RFID, Pomiary, Automatyka, Kontrola, numer7/ 2009.
 • [8] Juszka H., Janosz R., Tomasik M., Lis S., Stanowisko do badania efektywności automatycznej identyfikacji towarów w technologiach EAN oraz RFID, Inżynieria Rolnicza, numer 4/2013.
 • [9] Kanicki T., Wykorzystanie technologii RFID w transporcie, Logistyka, numer 54/2012.
 • [10] Klecha M., Wschodzące RFID, http://logistyczny.com/artykul.php?id=2390&id_wyd=56, dostęp: 25 kwietnia 2015 r.
 • [11] Kleist R.A., Chapman T.A., Sakai D.A., Jarvis B.S., RFID Labeling. Smart Labeling Concepts & Applications for the Consumer Packaged Goods Supply Chain, Printronix Inc., Irvine 2005.
 • [12] Makowska M., Boguszewski R., Analiza danych zastanych – zagadnienia wstępne. [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
 • [13] Mazur Z., Mazur H., Systemy automatycznej identyfikacji – zastosowania i bezpieczeństwo danych, [w:] M.G. Woźniak, C.F. Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektyw rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
 • [14] Milanowicz M., Szanse i zagrożenia społeczne stosowania technologii RFID, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, numer 27/2012.
 • [15] Odlanicka-Poczobutt M., System automatycznej identyfikacji RFID w bibliotece akademickiej, cz. 1, [w:] M. Odlanicka-Poczobutt, K. Zioło (red.), Biblioteka akademicka. Infrastruktura - uczelnia - otoczenie, Gliwice, 24-25 października 2013 r., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 • [16] Orłowski A., Kaczan K., Staszak A., Tomaszuk E., Analiza tendencji rozwoju technik RFID oraz laboratorium badawcze technik RFID, Instytut Łączności, Warszawa 2008.
 • [17] Palonka J., Wykorzystanie technologii RFID w logistyce, [w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2007, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • [18] Roberti M., Reducing NYC Traffic Jams, RFID Journal, 9/2011.
 • [19] Want R., An Introduction to RFID Technology, RFID Technology 5/2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f0d9cbb5-86c0-47dd-a857-34c88ca5e87d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.