PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym – wybrane aspekty

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Rail transportation safety management - selected aspect
Konferencja
Krajowa Konferencja Naukowa „Wielowymiarowość współczesnej logistyki” (14-15.11.2019 ; Warszawa, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące bezpieczeństwu w transporcie kolejowym. Przedstawione w nim zostały najważniejsze aspekty związane z jego zapewnieniem, oraz zadania realizowane przez przedsiębiorstwa transportowe aby poziom tego bezpieczeństwa gwarantował oczekiwaną przez klienta jakość usług transportowych. W artykule wskazano także wpływ dążności do zapewnienia bezpieczeństwa na decyzje menadżerskie podejmowane w przedsiębiorstwach transportu kolejowego. Wskazane są w nim także zalecenia mające na celu świadczenie usług na satysfakcjonującym poziomie jakości przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa przy obecnej sytuacji rynkowej.
EN
The article contains the results of the research on safety in the rail transport. It highlights the most important aspects related to its maintenance and tasks carried out by transport companies in order to the level of this safety guarantees the quality of transport services expected by the customer. The article also shows the impact of the strive for ensuring safety on managerial decisions taken in the rail transport companies. It also includes recommendations aimed at providing services at a satisfactory level of quality while maintaining security in the current market situation.
Rocznik
Tom
Strony
138--154, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Engelhardt, J. (2014), Zarządzanie przedsiębiorstwem Warszawa CeDeWu.
 • 2. Jabłoński, A. Jabłoński, M (2018), Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpie-czeństwem w transporcie kolejowym Warszawa CeDeWu.
 • 3. Karbowiak, H. Barański, S. (2011) Bezpieczeństwo ruchu w transporcie. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
 • 4. KPRM. (2013). Uchwała w sprawie ustanowienia „Wieloletniego programu inwestycji kolejowych do roku 2015”. Pozyskano z https://www.premier.gov.pl /wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-wieloletniego-programu-inwestycji-kolejowy-0.html (12.03.2019).
 • 5. Madrjas, J. (2017). Brakuje węglarek; premier interweniuje. Pozyskano z https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/brakuje-weglarek-premier-interweniuje-84070.html (13.03.2019).
 • 6. PKP PLK S.A. (2018). Regulamin sieci 2018/2019 – załącznik 2.16. Wykaz linii kolejowych, które są wyposażone w urządzenia systemu ETCS. Warszawa.
 • 7. PKP PLK S.A. (2019). Regulamin sieci 2018/2019 – załącznik 2.1. Wykaz maksy-malnych prędkości - składy wagonowe. Warszawa.
 • 8. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025. (2005). Warszawa: Minister-stwo Infrastruktury.
 • 9. RBF. (2016). Biała Księga 2016 Bezpieczeństwo kolejowe - podejście systemowe. Warszawa.
 • 10. Rydzkowski, W. (2017). Współczesna polityka transportowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 11. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). (2013). Warszawa: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej.
 • 12. UTK. (2012). Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011r. Warszawa.
 • 13. UTK. (2018a). Analiza inwestycje taborowe do 2023r. Warszawa.
 • 14. UTK. (2018b). Coraz mniej czasu dla maszynistów. Pozyskano z https://www.utk.gov.pl/pl/uslugi/maszynisci/aktualnosci-dla-maszyni /13857,Coraz-mniej-czasu-dla-maszynistow.html (11.03.2019).
 • 15. UTK. (2018c). Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w 2017r. War-szawa.
 • 16. UTK. (2019). IV pakiet kolejowy zaczyna działać. (2019). Pozyskano z https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14809,IV-pakiet-kolejowy-zaczyna-dzialac.html.
 • 17. Nyszk, W. Paszkiewicz, J. Szeląg, K. i Wołejszo, J. (red.). (2014). Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Warszawa: Akademia Obrony Naro-dowej,.
 • 18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym. Dz.U. 2017 poz. 2117.
 • 19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy. Dz.U. 2019 poz. 1040.
 • 20. Uchwała nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku - załącznik. RM-111-165-15.
 • 21. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 z późn. zm.
 • 22. Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrek-tywę Rady 95/18WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejo-wym, oraz dyrektywę 2001/14WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej in-frastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei). Dz.Urz.UE 2004 Nr L 164/44.
 • 23. Dyrektywa 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty. Dz.Urz.UE 2007 Nr L 315/51.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f018a36d-5105-4071-8291-677c67e68371
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.