PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The possibility for the use of ultrafiltration for the treatment of potato processing water

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Możliwość zastosowania ultrafiltracji do oczyszczania ścieków przemysłu ziemniaczanego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The legal regulations governing the water and wastewater management in enterprises and the announcements of their changes have been discussed. Potato processing water (PPW), resulted from potato chips processing line, was examined. The possibility of PPW treatment using ultrafiltration was investigated. A laboratory filtration plant and polysulfone flat sheet membranes (cut-off - 100 kDa; effective surface area - 1.4·10-2 m2 ) were used. Filtration was carried out in a cross flow system at 2 and 4 bar operating pressures. The formation of the fouling layer was minimized by applying centrifugation prior to the filtration process and washing the membrane with NaOH and H2O2 solutions. The use of ultrafiltration for the treatment of examined PPW decreased the turbidity and total suspended solids by 97-100% and other determined physico-chemical parameters by 12-96%. Możliwość zastosowania ultrafiltracji do oczyszczania ścieków przemysłu ziemniaczanego
PL
W pracy przedstawiono przepisy prawne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zapowiedzi ich zmian. Badano możliwość zastosowania do oczyszczania ścieków przemysłowych procesu ultrafiltracji. Oczyszczaniu poddano poużytkowe ścieki ziemniaczane emitowane w procesie produkcji chipsów ziemniaczanych. W badaniach stosowano laboratoryjną instalację filtracyjną i płaskie membrany polisulfonowe (punkt odcięcia - 100 kDa, efektywna powierzchnia filtracyjna - 1,4·10-2 m2 ). Filtrację prowadzono w układzie „krzyżowym” przy ciśnieniu roboczym 2 i 4 bary. Powstawanie warstwy foulingowej ograniczano poprzez zastosowanie wirowania przed procesem filtracji oraz mycie membrany z użyciem roztworów NaOH i H2O2 . Zastosowanie ultrafiltracji do oczyszczania badanych ścieków pozwoliło na zmniejszenie mętności i zawiesiny ogólnej o 97-100% oraz innych oznaczanych parametrów fizykochemicznych o 12-96%.
Twórcy
 • Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute, Radom, Poland
autor
 • Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute, Radom, Poland
Bibliografia
 • 1. European Commision, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Closing the loop -An EU action plan fortheCircular Economy, COM(2015) 614, Brussels, 2.12.2015.
 • 2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964).
 • 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
 • 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).
 • 5. Dabestani S., Arcot J., Chen V.: Protein recovery from potato processing water: Pre-treatment and membrane fouling minimization. Journal of Food Engineering. 2017, 195, 85-96.
 • 6. Kobya M., Hiz H., Senturk E., Aydiner C., Demirbas E.: Treatment of potato chips manufacturing wastewater by electrocoagulation. Desalination. 2006, 190, 201-211.
 • 7. Zoutberg G.R., Eker Z.: Anaerobic treatment of potato processing wastewater. Water Science & Technology. 1999, 40, 297-304.
 • 8. Mishra B.K., Arora A., Lata: Optimization of a biological process for treating potato chips industry wastewater using a mixed culture of Aspergillus foetidus and Aspergillus niger. Bioresource Technology. 2004, 94, 9-12.
 • 9. Wang R.M., Wang Y., Ma G.P., He Y.F., Zhao Y.Q.: Efficiency of porous burnt-coke carrier on treatment of potato starch wastewater with an anaerobie- aerobic bioreactor. Chemical Engineering Journal. 2009, 148, 35-40.
 • 10. Kowalik-Klimczak A.: The possibilities of using membrane filtration in the dairy industry. Journal of Machine Construction and Maintenance. 2017, 2, 99-108.
 • 11. Kowalik-Klimczak A., Stanisławek E., Grądkowski M.: Possibility of dairy wastewater regeneration in nanofiltration process, Chemical Engineering and Equipment. 2017, 56, 76-77 (in Polish).
 • 12. Chien-Hwa Y., Lung-Chen F., Shaik Khaja L., Chung-Hsin W., Cheng-Fang L.: Enzymatic treatment for controlling irreversible membrane fouling in cross-flow humic acid-fed ultrafiltration. Journal of Hazard Materials. 2010, 177, 1153-1158.
 • 13. Ying P.L., Abdul W.M.: Effect of solution chemistry on flux decline during high concentration protein ultrafiltration through a hydrophilic membrane. Chemical Engineering Journal. 2010, 159, 91-97.
 • 14. Regula C., Carretier E., Wyart Y., Gésan- -Guiziou G., Vincent A., Boudot D., Moulin P.: Chemical cleaning/disinfection and ageing of organic UF membranes: A review. Water Research. 2014, 56, 325-365.
 • 15. Shi X., Tal G., Hankins N.P., Gitis V.: Fouling and cleaning of ultrafiltration membranes: A review. Journal of Water Process Engineering. 2014, 1, 121-138.
 • 16. Suchecka T., Grądkowski M.: Methods of chemical regeneration of polymeric membranes. Maintenance Problems. 2016, 2, 183-196.
 • 17. Gélinas P., Barrette J.: Protein enrichment of potato processing waste through yeast fermentation. Bioresource Technology. 2007, 98, 1138-1143.
 • 18. Dziosa K., Makowska M.: The use of dairy wastewater as a medium for Chlorella sp. Ecological Engineering. 2017, 18, 5-9.
 • 19. Devereux S., Shuttleworth P.S., Macquarrie D.J., Paradisi F.: Isolation and Characterization of Recovered Starch from Industrial Wastewater. Journal of Polymers and the Environment. 2011, 19, 971-979.
 • 20. Catarino J., Mendonça E., Picado A., Anselmo A., Costa J.N., Partidário P.: Getting value from wastewater: by-products recovery in a potato chips industry. Journal of Cleaner Production. 2007, 15, 927-931.
 • 21. Chang S.: Anaerobic Membrane Bioreactors (AnMBR) for Wastewater Treatment. Advances in Chemical Engineering and Science. 2014, 4, 56-61.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-efdb503f-0e3a-43b5-ae58-59a165a1d024
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.