PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badania w specjalności ekonomiki i organizacji górnictwa na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Studies in the speciality of economics and mining organization at the Faculty of Mining and Geology of the Silesian University of Technology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W publikacji scharakteryzowano obszar badawczy pracowników Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w szczególności byłej Katedry Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa, w zakresie ekonomiki i organizacji górnictwa. Zaprezentowano wykorzystywane metody i działania podejmowane przez pracowników na rzecz rozwoju i popularyzacji tej specjalności naukowej oraz osiągnięte rezultaty badań.
EN
The publication discusses the current research area of the scientific members of the Faculty of Mining and Geology at the Silesian University of Technology in Gliwice. In particular of those of the former Department of Management and Security Engineering in the field of economics and mining organization. The used methods and actions taken by the scientific members for the development and promotion of this scientific discipline as well as the achieved research results are briefly presented.
Rocznik
Tom
Strony
213--228
Opis fizyczny
Bibliogr. 65 poz.
Twórcy
 • Politechnika Śląska, Gliwice
 • Politechnika Śląska, Gliwice
autor
 • Politechnika Śląska, Gliwice
autor
 • Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
 • 1. Bluszcz, A. (2016). A comparative analysis of the selected synthetic indicators of sustainability. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 220, 40-50.
 • 2. Bluszcz, A. (2016). Analiza sprawozdań społecznej odpowiedzialności w spółkach górniczych-studium przypadku. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 93, 41-50.
 • 3. Bluszcz, A. (2016). Classification of the European Union member states according to the relative level of sustainable development. Quality and Quantity, 6, 2591-2605.
 • 4. Bluszcz, A. (2016). European Economies in terms of energy dependence. Quality and Quantity, 4, 1531-1548. doi. 10.1007/s11135-016-0350-1.
 • 5. Bluszcz, A. (2017). Assumptions of the climate policy and coal mining in the EU. 3rd International Scientific Conference Management, Economics, Ethics, Technics MEET 2017. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 111, Economic, social and civilization challenges in the globalizing world, 97-109.
 • 6. Bluszcz, A. (2017). Conditions for maintaining the sustainable development level of EU member states. Social Indicators Research, 1-15.
 • 7. Bluszcz, A. (2017). Ecological growth boundaries. Management Systems and Production Engineering, R.7, 1, PANOVA, 55-59. doi. 10.1515/mspe-2017-0008.
 • 8. Bluszcz, A. (2017). Evaluations of EU economies according to emission trends and energy intensity. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017. Conference proceedings, Ecology, economics, education and legislation, 53. Environmental economics. STEF 92 Technology, Sofia, 17, 369-376.
 • 9. Bluszcz, A., Kijewska, A. (2013). Pomiar ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa górniczego. Przegląd Górniczy, 69, 4, 16-23.
 • 10. Bluszcz, A., Kijewska, A. (2013). Udział kluczowych interesariuszy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw górniczych. Konferencja Wydziału Górnictwa i Geologii Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju, Gliwice.
 • 11. Bluszcz, A., Kijewska, A. (2014). Koszt kapitału a wartość spółki górniczej. Wiadomości Górnicze, 65, 2, 113-118.
 • 12. Bluszcz, A., Kijewska, A. (2014). W kierunku społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw górniczych. Przegląd Górniczy, 70, 4, s. 45-51.
 • 13. Bluszcz, A., Kijewska, A. (2014). Wartość dodana, jako narzędzie pomiaru realizacji strategii wzrostu wartości dla interesariuszy w branży górniczej. W M. Jabłoński (red.), Współczesne trendy i wyzwania w zarzadzaniu wartością przedsiębiorstw (pp. 59-73). Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu.
 • 14. Bluszcz, A., Kijewska, A. (2015). Challenges of sustainable development in the mining and metallurgy sector in Poland, Metalurgija, 54, 2, 441-444.
 • 15. Bluszcz, A., Kijewska, A. (2016). Factors creating economic value added of mining company. Archives of Mining Science, 1, 109-123. doi. 10.1515/amsc-2016-0009.
 • 16. Bluszcz, A., Kijewska, A. (2016). Selected global indicators for the assessment of sustainable development. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2016, Book 5, Ecology, economics, education and legislation, 3, 523-530.
 • 17. Bluszcz, A., Kijewska, A. (2016). The structure of the social development of the countries on the basis of synthetic indicators. 3th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena SGEM Social Science section Sociology and Healthcare, II,1139-1146.
 • 18. Bluszcz, A., Kijewska, A. (2017). Economic growth and the level of emission of the Visegrad Group compared to other EU countries. 20th International Scientific Conference Enterprise and Competitive Environment, Conference proceedings. Eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Krutilova, Brno: Mendel University, 158-166.
 • 19. Bluszcz, A., Kijewska, A. Sojda, A. (2015). Economic Value Added in metallurgy and mining sector in Poland. Metalurgija, 54, 2, 437-440.
 • 20. doi. 10.1007/s11135-015-0278-x.
 • 21. doi. 10.1007/s11205-017-1746-6.
 • 22. doi. 10.1016/j.sbspro.2016.05.467.
 • 23. doi. 10.5593/SGEM2016/B53/S21.067.
 • 24. doi. 10.5593/sgem2017/53/S21.046.
 • 25. Jendruś, R., Manowska, A. (2014). Forecasting of the coal sales in Poland in the model approach. XXXIII Międzynarodowa Konferencja Wielowymiarowa analiza statystyczna WAS. C. Domański (red.). Łódź: Uniwersytet Łódzki, 25-32.
 • 26. Jendruś, R., Manowska, A. (2014). Modelowanie rynku energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem roli węgla kamiennego. Cz. 1., Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Cesko-polsky seminar (3mi). Sbornik, 23. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Ostrava: VSB - Technicka Univerzita Ostrava, 121-126.
 • 27. Jendruś, R., Manowska, A. Modelowanie rynku energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem roli węgla kamiennego. Cz. 2. Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Cesko-polsky seminar (3mi). Sbornik, 23. Seminare. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Ostrava : VSB - Technicka Univerzita Ostrava, 127-131.
 • 28. Jendruś, R., Manowska, A., Popczyk, M. (2014). Assessment of the effectiveness the use of spectral analysis in forecasting of sales quantity of hard coal. IOSR J. Bus. Manage., 16, 5, 90-96. doi: 10.9790/487X-16539096.
 • 29. Kijewska, A., Bluszcz, A. (2015). Value added statement as a measure of social responsibility of mining companies in Poland. International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM Albena; Bulgaria. Conference proceedings, Book 2, Political sciences, law, finance, economics and tourism, 2. Finance, economics and tourism, Sofia STEF 92 Technology, 557-564.
 • 30. Kijewska, A., Bluszcz, A. (2016). Analysis of greenhouse gas emissions in the European Union with the use of agglomeration algorithm. Journal of Sustainable Mining, 15, 4, doi.133-142. 10.1016/j.jsm.2017.02.001.
 • 31. Kijewska, A., Bluszcz, A. (2016). Kierunki zmian w sprawozdawczości przedsiębiorstw górniczych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 267, 43-54.
 • 32. Kijewska, A., Bluszcz, A. (2016). Research of varying levels of greenhouse gas emissions in European countries using the k-means method. Atmospheric Pollution Research, 5, 935-944. doi.10.1016/j.apr.2016.05.010.
 • 33. Kijewska, A., Bluszcz, A. (2016). Ślad węglowy, jako miernik poziomu emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej. Przegląd Górniczy, 72, 8, 42-45.
 • 34. Kijewska, A., Bluszcz, A. (2017). Analiza poziomów śladu węglowego dla świata i krajów UE. Systemy wspomagania w Inżynierii Produkcji, 1, 6, 2. Gliwice: Wydawnictwo PANOVA, 169-177.
 • 35. Kijewska, A., Bluszcz, A. (2017). Towards low-carbon economy-analysis of GHG emissions of EU countries. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing.
 • 36. Kijewska, A., Bluszcz, A., Sojda, A. (2015). Value added statement (VAS) of mining and metallurgical companies in Poland. Metalurgija, 4, 737-740.
 • 37. Korban, Z. (2012). Miejsce i rola węgla kamiennego w polityce energetycznej Polski. Wybrane problemy. Wiadomości Górnicze, 63, 10, 602-606.
 • 38. Korski, J., Tobór-Osadnik, K., Wyganowska, M. (2016). Reasons of problems of the Polish hard coal mining in connection with restructuring changes in the period 1988-2014. Resources Policy, 48, 25-31. doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.02.005.
 • 39. Manowska, A. (2013). Model of forecasting of quantity of coal sale based on history of phenomenon. Modern mathematical methods in engineering. Czech-Polish colloquium (3mi). Proceedings of the 22nd colloquium. Horni Lomna, Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 57-61.
 • 40. Manowska, A. (2013). Prognozowanie wielkości sprzedaży węgla kamiennego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 63, 233-245.
 • 41. Manowska, A. (2013). Warning prognosis of coal sales in the polish market. Modern mathematical methods in engineering. Czech-Polish colloquium (3mi). Proceedings of the 22nd colloquium. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 51-56.
 • 42. Manowska, A. (2015). Modelowanie rozwoju polskiego rynku węgla kamiennego w oparciu o analizę sprzedaży. Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2015. Konferencja naukowa. Jubileusz 65-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii. Gliwice,1-12.
 • 43. Manowska, A., Tobór-Osadnik, K., Wyganowska M., (2017). Economic and social aspects of restructuring Polish coal mining: Focusing on Poland and the EU. Resources Policy, 52, 192-200. doi: 10.1016/j.resourpol.2017.02.006.
 • 44. Rybak, A., Manowska, A. (2016). Krajowy bilans paliwowo-energetyczny - stan aktualny i perspektywy rozwoju. Modern Mathematical Methods in Engineering. VSB-Technicka Universita Ostrava, 61-65.
 • 45. Rybak, A., Manowska, A. (2016). Regulacje środowiskowe w polskiej energetyce, a przyszłość węgla kamiennego. Modern Mathematical Methods in Engineering. VSB-Technicka Universita Ostrava, 66-72.
 • 46. Rybak, A., Manowska, A. (2016). Sales forecasting and coal mining planning in the context of hard coal production strategies. Conference Proceedings of The 2016 International Conference on Decision Aid Sciences and Applications. DASA'16, Hammamet, Tunisia, Abstracts. „Tunisian Decision Aid Society”, 102-103.
 • 47. Strozik, G., Jendruś, R., Manowska, A., Popczyk, M. (2016). Mine subsidence as a post-mining effect in the Upper Silesia Coal Basin. Pol. J. Environ. Stud., 25, 2, 777-785. doi: 10.15244/pjoes/61117.
 • 48. Tobór-Osadnik, K., Wyganowska, M. (2007). Profil kompetencyjny członka zespołu pracowniczego w opinii przełożonego w przedsiębiorstwie górniczym. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, 2, 1, 45-52.
 • 49. Tobór-Osadnik, K., Wyganowska, M. (2007). Rola pracodawców w kształceniu pracowników przedsiębiorstw górniczych na wyższych studiach technicznych. Wiadomości Górnicze, 58, 11, 609-612.
 • 50. Tobór-Osadnik, K., Wyganowska, M. (2008). Idealny inżynier. W E.V. Martâkovoj (red.), Upravlenie proizvodstvom: problemy teorii i praktiki (ss. 451-457). Doneck: Doneckij Nacional'nyj Tehničeskij Universitet.
 • 51. Tobór-Osadnik, K., Wyganowska, M. (2008). Profil kompetencyjny inżyniera w opinii pracodawców, pracowników i studentów. Przegląd Górniczy, 64, 6, 33-36.
 • 52. Tobór-Osadnik, K., Wyganowska, M. (2009). Idealny inżynier XXI wieku - wyzwania edukacyjne. Innowacje w edukacji akademickiej, VIII, 1. Łódź: Akademia Huma-nistyczno-Ekonomiczna, 69-80.
 • 53. Tobór-Osadnik, K., Wyganowska, M. (2016). Nowoczesne przedsiębiorstwa potrzebują inżynierów XXI wieku - wyzwania edukacyjne z trzech punktów widzenia. Studia Ekonomiczne, 267. Katowice, 134-146.
 • 54. Tobór-Osadnik, K., Wyganowska, M. Innowacyjność uczelni a jej studentów-studium przypadku. W A. Augustyn, A. Łacina-Łanowski (red.), Znaczenie aktywności edukacyjnej i zawodowej w życiu człowieka (ss. 433-457). Wodzisław Śląski: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim.
 • 55. Tobór-Osadnik, K., Wyganowska, M. Makiejewa, W. (2009). Postawy przedsiębiorcze studentów a ich przyszła kariera zawodowa - studium przypadku. IX Szkoła Geomechaniki 2009, Międzynarodowa konferencja, 20-23 października 2009, Materiały naukowe. Cz. 1. Gliwice-Ustroń, 619-626.
 • 56. Tobór-Osadnik, K., Wyganowska, M., Korski, J. (2016). Selected sources of crisis and repair ideas for polish coal mines. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing.
 • 57. Tobór-Osadnik, K., Wyganowska, M., Manowska, A. (2017). Influence of the coal market and energy policy in Poland and the EU for the real volume of coal sales and the level of employment in mining companies. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017, 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings, 17, 53, 511-520. doi. 10.5593/sgem2017/53/S21.046.
 • 58. Wyganowska, M. (2009). Selected issues of internal communication in conflictual situations in a mining company. Wiadomości Górnicze, 60, 5, 319-327.
 • 59. Wyganowska, M. (2010). Grupy strategiczne pracowników jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach górniczych. W K. Tobór-Osadnik, (red.), Zachowania przedsiębiorcze w sytuacjach kryzysowych. Ruda Śląska: Wydawnictwo Advert, 53-59.
 • 60. Wyganowska, M. (2012). Diagnoza i projektowanie systemu komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie górniczym. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 61. Wyganowska, M. (2012). Podstawy zarządzania personelem dla inżynierów. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 62. Wyganowska, M. (2016). Jakościowa wartość informacji. Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. 3mi. Sbornik, 25. seminare, Horni Lomna. Jednota Ceskych Matematiku a Fyziku. Pobocka Ostrava, Katedra Matematiky a Deskriptivni Geometre VSB-TU Ostrava. VSB-Technical University of Ostrava, Ostrava. 197-204.
 • 63. Wyganowska, M. (2016). Określenie ilościowej wartości informacji w procesie podejmowania decyzji. Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. 3mi. Sbornik, 25. seminare, Horni Lomna. Jednota Ceskych Matematiku a Fyziku. Pobocka Ostrava, Katedra Matematiky a Deskriptivni Geometre VSB-TU, VSB-Technical University of Ostrava, Ostrava. 197-204.
 • 64. Wyganowska, M. (2017). Znaczenie emerytur dla zmniejszenia liczby pracowników dołowych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. Wiadomości Górnicze, 70, 3, 132-135.
 • 65. Wyganowska, M., Tobór-Osadnik, K. (2014). Determining of optimal number of hierarchic levels and the system of priority communication created by managers in the system of internal communication within the company. Ìnformacìjnì tehnologìï ì sistemi v dokumentoznavčìj sferì. Materìali IV mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, Donec'k, 02 kvìtnâ-04 kvìtnâ 2014 r. Doneck: Doneckij Nacional'nyj Universitet, 111-114.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ef63c77f-0b12-48e3-9328-5a21899092a8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.