PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Właściwości mechaniczne i współczynnik tarcia statycznego kompozytów metalopolimerowych przeznaczonych do regeneracji układów prowadnicowych obrabiarek skrawających

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Mechanical properties and static friction coefficients of the metal-polymer composite intended for the regeneration of guiding systems of cutting tools
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości wytrzymałościowych oraz współczynnik tarcia statycznego chemoutwardzalnych kompozytów metalopolimerowych na osnowie żywicy epoksydowej przeznaczonych do regeneracji prowadnic płaskich obrabiarek. Badaniom poddano serię kompozytów o różnych składach jakościowych i ilościowych. Podstawowym napełniaczem proszkowym kompozytów był proszek żelaza otrzymywany metodą redukcji. Jako modyfikatory tarcia zastosowano głównie smary stałe o spójności anizotropowej (grafit i dwusiarczek molibdenu) w układzie pojedynczym i łączonym oraz polimer termoplastyczny tarflen otrzymywany metodą suspensyjną. Do sieciowania kompozytów zastosowano poliaminę alifatyczną (trietylenotetraaminę). Właściwości mechaniczne kompozytów (wytrzymałość na ściskanie i odrywanie) zbadano z wykorzystaniem maszyn wytrzymałościowej Instron. Współczynnik tarcia spoczynkowego w warunkach bezsmarowych wyznaczono na specjalistycznym stanowisku z układem przystosowanym do badania tarcia ślizgowego w ruchu posuwisto-zwrotnym, typowym dla układów prowadnicowych. Pomiary wykonano przy różnych naciskach jednostkowych (0,1; 0,5; 1,0; 1,5 i 2,0 MPa). Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań stwierdzono, że właściwości mechaniczne i tribologiczne są ściśle uzależnione od rodzaju i udziału wagowego zastosowanych modyfikatorów tribologicznych. Korzystne rezultaty uzyskano dla kompozytów zawierających łączone dodatki smarne.
EN
The paper presents the results of strength tests and the static friction coefficient of chemical cross-linking, metal-polymer composites intended for the regeneration of guiding systems of cutting tools. A group of composites with various quantities and qualitative contents was investigated. The iron powder obtained by chemical reduction was the main filler of the composites. The friction modifiers used were mainly anisotropic solid lubricants (graphite and molybdenum disulphide), in various ratios, as well as thermosetting polymers, tarflen (obtained by means of suspension method). The composites were cross-linked by means of aliphatic polyamine (triethylenetetramine). The mechanical properties of the composites (compression strength and peeling) were tested by means of a Instron Tensile Machine. The static friction coefficient in dry conditions was measured by means of a special test rig with a tribosystem adapted for dry friction investigation under reciprocation motion, typical for guiding systems of cutting tools. The measurements were performed under various unit pressures (0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 MPa). On the basis of obtained test results, it was concluded that mechanical and tribological properties depend on type and mass ratio of used tribological modifiers. The most beneficial results were obtained for the composites containing mixed solid lubricants.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
97--108
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10
 • Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, 50-371 Wrocław, ul. Łukasiewicza 7/9
Bibliografia
 • 1. Wrotny L.: Obrabiarki skrawające do metali. WNT, Warszawa 1974.
 • 2. Olszak W.: Obróbka skrawaniem. WNT, Warszawa 2008.
 • 3. Honczarenko J.: Rozwój obrabiarek skrawających w aspekcie realizacji innowacyjnych technologii wytwarzania. Wrocław, Inżynieria Maszyn. Zeszyt 1/2006.
 • 4. Oczoś K.E.: Trendy rozwojowe obrabiarek produkcyjnych. Mechanik 2003, 76, nr 3.
 • 5. Oczoś K.E.: Obrabiarki skrawające - stan obecny na tle prognozy rozwoju. Mechanik 2005, 79, nr 12.
 • 6. Koszukl J.: Prowadnice ślizgowe z tworzyw wielkocząsteczkowych. Tribologia 1/1989.
 • 7. Dębski W., Płatkiewicz L., Głowacki J., Manikowski M.: Krajowa wykładzina ślizgowa PDG. Tribologia 3/1983.
 • 8. Janecki J., Dasiewicz J., Pawelec Z.: Funkcje komponentów i aspekty praktycznego stosowania regeneracyjnych kompozytów polimerowych. Problemy Eksploatacji. 3/2003.
 • 9. Perepelkin K.E.: Polymer fibre composites, basie types, principles of manufacture and properties. Fabrication and properties of polymer composite materials. Fibre Chemistry, 2005, 37, 5, 381-400.
 • 10. Laka M., Chernyavskaya S., Maskavs M.: Cellulose-containing fillers for polymer composites. Machanics of Composite Materials, 2003, 39, 2, 183-188.
 • 11. Shu-hui Z., Guo-zheng L., Wei Z., Jin-fang Z.: Effect of surface modification of fibres with a polywer coating on the interlaminar shear strength of a composite and the translation of fiber strength in an F-12 aramid/epoxy composite vessel. Mechanics of Composite Materials, 2006, 42, 6, 507-512.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ee8d9a65-708b-42b1-806d-ad7257d87673
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.