PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Współczesne standardy obliczeń hydraulicznych kanałów ściekowych i deszczowych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Contemporary standards for calculating hydraulic sewers and rainwater channels
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy zaprezentowano aktualny stan wiedzy w zakresie bezpiecznego wymiarowania hydraulicznego kanałów, zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą techniczną. Omówiono trzy metody obliczeń przepływów cieczy w kanałach: metodę opartą na uniwersalnym wzorze Colebrooka-White’a z zastępczą chropowatością (k) – zalecaną przez normę PN-EN 752; metodę opartą na wzorze Manninga ze współczynnikiem szorstkości (n) – dla przepływów turbulentnych w strefie kwadratowego prawa oporów oraz metodę opartą na zmienionej postaci wzoru Manninga – z zastępczą chropowatością (k), zalecaną przez normę PN-EN 752 dla tej strefy. Sformułowano także zalecenia do doboru parametrów hydraulicznych kanałów ściekowych i deszczowych.
EN
The paper presents the current state of knowledge in the field of safe hydraulic dimensioning of channels, in accordance with the best available technical knowledge. Three methods of calculating liquid flows in channels are discussed: a method based on the universal Colebrook-White formula with substitute roughness (k) – recommended by the PN-EN 752 standard; the method based on the Manning formula with the coefficient of roughness (n) – for turbulent flows in the square zone of the resistance law; and a method based on the changed form of the Manning formula – with substitute roughness (k), recommended by the PN-EN 752 standard for this zone. Recommendations for the selection of hydraulic parameters for sewage and rain channels were also formulated.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
32--37
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Wodociągów i Kanalizacji
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Wodociągów i Kanalizacji
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Wodociągów i Kanalizacji
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Wodociągów i Kanalizacji
Bibliografia
 • 1. Kotowski A., Kaźmierczak B.: Zalecenia metodyczne do obliczeń projektowych kanalizacji rozdzielczej. Technologia Wody 2019, nr 1, s. 36-45.
 • 2. Kotowski A.: Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Sieci kanalizacyjne (T. I); Obiekty specjalne (T. II). Wydaw. Seidel-Przywecki, Warszawa 2011 (wyd. I), 2015 (wyd. II).
 • 3. PN-EN 752:2000/2001: Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
 • 4. PN-EN 752:2008: Drain and sewer systems outside buildings.
 • 5. PN-EN 752:2017: Drain and sewer systems outside buildings – Sewer system management.
 • 6. Arbeitsblatt ATV-DVWK – A110: Richtlinien für die hydraulische Dimensionierung und den Leistungs-nachweis von Abwasserkanälen und – Leitungen. Gfa, Hennef 1988.
 • 7. Hager W.: Abwasserhydraulik. Springer Verlag, Berlin 1994.
 • 8. White F. M.: Fluid Mechanics. McGrow – Hill, Boston 2008.
 • 9. Kotowski A.: Analiza hydrauliczna zjawisk wywołujących zmniejszenie przepływności rurociągów. Ochrona Środowiska 2010, vol. 32, nr 1, s. 27-32.
 • 10. Grabarczyk C.: Metody hydraulicznego obliczania przewodów kanalizacji ciśnieniowej. Mat. III Konf. nt.: Sieci kanalizacyjne, pompownie i oczyszczalnie ścieków na terenach niezurbanizo-wanych. Piła – Bydgoszcz 2000.
 • 11. Błaszczyk W., Roman M., Stamatello H.: Kanalizacja. Tom I. Wyd. Arkady, Warszawa 1974.
 • 12. Regelblatt 5 – OWWW: Richtlinien für die hydraulische Berechnung von Abwasserkanälen. Österreichischer Wasserwirtschafts Verein (OWWW), Wien.
 • 13. SIA 190/SIA 38/SIA 40: Kanalisationen. Sonderbauwerke. Schweizerischer Ingenieur – und Architekten-Verein, Zürich.
 • 14. Dąbrowski W.: Oddziaływanie sieci kanalizacyjnych na środowisko. Monografia. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
 • 15. Suligowski Z.: Samooczyszczanie przewodów kanalizacyjnych. Instal 2010, nr 2, s. 48-53.
 • 16. Kotowski A.: Podstawy wymiarowania bocznych przelewów burzowych z rurą dławiącą. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej 1998.
 • 17. Zarządzenie nr 20 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30 czerwca 1965 r.: Wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych. Dz. Bud. Nr 15 z dn. 7 grudnia 1965 r.
 • 18. Arbeitsblatt DWA-A118:2006: Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungs-systemen. DVWK, Hennef 2006.
 • 19. Kotowski A., Kaźmierczak B., Licznar P.: Wybrane problemy projektowania i modelowania odwodnień terenów. Instal 2018, nr 5, s. 56-61.
 • 20. Licznar P., Siekanowicz-Grochowina K., Oktawiec M., Kotowski A., Burszta-Adamiak E.: Empiryczna weryfikacja formuły Błaszczyka do obliczania wartości natężenia deszczu miarodajnego. Ochrona Środowiska 2018, vol. 40, nr 2, s. 17-22.
 • 21. Nowakowska M., Kaźmierczak B., Kotowski A., Wartalska K.: Identyfikacja, kalibracja i walidacja hydrodynamicznego modelu systemu odwadniającego tereny miejskie na przykładzie Wrocławia. Ochrona Środowiska 2017, vol. 39, nr 2, s. 51-60.
 • 22. Nowakowska M., Wartalska K., Kaźmierczak B., Kotowski A.: Verification of the stormwater drainage system overloads in Wroclaw for an assessment of climate change effects. Periodica Polytechnica. Civil Engineering 2019, s.1-6.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ee3df1e3-2ab9-4da6-88fb-38cb93230ca6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.