PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zdefiniowanie przyczyn i okoliczności wypadków lotniczych w postępowaniach przygotowawczych związanych z ich zaistnieniem

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Defines causes and the circumstance of air accidents in preparatory conducts connected with their appearing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł stanowi próbę syntetycznego ujęcia przyczyn wypadków lotniczych jakie należy określić podczas postępowania przygotowawczego, a następnie sądowego. Należy zauważyć, że właściwe określenie przyczyn i okoliczności wypadku lotniczego lub innego zdarzenia ma w prowadzonym postępowaniu wskazać ewentualne osoby winne zdarzeniu i określić zakres przyczynienia się ich do powstania zdarzenia. Wskazane tu przyczyny mogą w istotny sposób różnić się od przyczyn wskazanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Wynika to wprost z odrębności prowadzonych postępowań, a także rozbieżnych ich celów. Zagadnienia te będą analizowane poprzez ogólne przyczyny występowania wypadków lotniczych i ich źródła.
EN
Article makes up the attempt of the synthetic farmulation of the causes of air accident which necessary to fix during preparatory proceding, and then judicial. lt should notice that the proper qualification of causes and the circumstance of the air accident ar different event, has to show possible guilty persons in the led conduct and qualify the range of contributing their to the rise ofthe event. lndicated rasons can be differ than essential way of diagnose by the State Committee of Investigation Air Accidents. It is results of the procedure distinction and also divergent goal. These questions will be analysed through the general causes of occurrence of air accident and their source.
Rocznik
Strony
8--11
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej
Bibliografia
 • [1] Beaty D. Pilot naga prawda. Czynnik ludzki w katastrofach lotniczych. Ewertowski, T. Czynności badawcze ekspertów na miejscu wypadków lotniczych. Materiały konferencji: Katastrofy i wyjaśnienie ich przyczyn w ujęciu procesowym i kryminalistycznym. Warszawa: marzec 2015 rok.
 • [2] Chruzik K., Fellner A. Analyze sources of threats determining aviation events in 2015. Str. 71-82. International conference SimSchool 2017. Application of simulators in aviation specialists training. Let's Fly s.r.o. Ostrawa, ISBN 978-80-270-2104-8.
 • [3] Karsznicki K. Aspekty prawne badania wypadków lotniczych w kontekście prowadzonego postępowania karnego. Warszawa: Prokuratura i Prawo. 10/2012.
 • [4] Klich E. Bezpieczeństwo lotów. Wypadki, przyczyny, profilaktyka. Puławy,1998.
 • [5] Konieczka R., Żurek P. Dominujący wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo wykonywania lotów. Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej. Koszalin 1/2010.
 • [6] Konieczka R: The danger for people and the environment related to a plane crash. Presentation. Transport problems. VI International Scientific Conference. Katowice 27.06.2014 r.
 • [7] Konieczka R. Potencjalne zagrożenia podczas wykonywania oględzin miejsca wypadku lotniczego. Problemy Kryminalistyki 289(3) 2015.
 • [8] Konieczka R. Lotnictwo jako specyficzna dziedzina opiniowania przez biegłego sądowego. Problemy Kryminalistyki 290 2015.
 • [9] Konieczka R. How To Secure Basic Evidence After An Aviation Accident. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2017,94, 65-74. ISSN: 0209-3324.
 • [10] Konieczka R. General methodology or the activities undertaken by the authorities investigating aviation occurrences. Str. 102-109. International conference SimSchool 2017. Application of simulators in aviation specialists training. Let's Fly s.r.o. Ostrawa, ISBN 978-80-270-2104-8.
 • [11] Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010. Praca zbiorowa' pod redakcją A. Konert. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego. Warszawa, 2013.
 • [12] Podstawy organizacji i metodyki badania wypadków lotniczych w lotnictwie cywilnym RP Praca zbiorowa pod redakcją A. Milkiewicza. Warszawa 2001.
 • [13] Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz U. 2002 r. Nr 130 poz. 1112). Tekst jednolity - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Lotnicze, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 28 listopada 2013 r. poz. 1393.
 • [14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. 2003 r. Nr 35 poz. 225).
 • [15] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/W.
 • [16] Badanie wypadków i incydentów statków powietrznych. Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Wydanie dziesiąte Lipiec 2010. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
 • [17] Instrukcja Bezpieczeństwa lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej WLOP 346/2004.
 • [18] lnformacja o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym w 2010 roku. Wydział Analiz i Statystyki Bezpieczeństwa lotów ULC. Prezentacja na dorocznej konferencji bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ed501d02-624c-4b61-b317-71400e71d5e1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.