PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analysis of the possibility of reducting emissions of sulphur oxide maritime vessels

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Analiza możliwości ograniczenia emisji tlenku siarki przez statki w żegludze morskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Following the entry into force of regulations limiting emissions of sulfur dioxide into the environment for maritime vessels (Directive 2012/33 / EU), units engaged on voyages including in the Baltic Sea have been obliged to apply technical solutions are environmentally friendly.In this paper, shows the technological solutions that can be used in maritime transport to reduce emissions of sulfur oxides. Among other things, shows the types of scrubbers, how they work and sample costs associated with their operation. Moreover, presented the possibility of using LNG as a marine fuel. Finally visualized existing, planned and proposed station locations for fuel bunkering LNG ships in the Baltic Sea. As part of the research, analyzed, among others, the average price of marine fuels, with particular attention to low-sulfur fuel.
PL
W związku z wejściem w życie przepisów ograniczających emisję tlenku siarki do środowiska dla statków morskich (dyrektywa 2012/33/UE), jednostki uprawiające żeglugę m.in. w rejonie Morza Bałtyckiego zostały zobligowane do zastosowania rozwiązań technicznych przyjaznych dla środowiska. W niniejszej pracy przedstawiono rozwiązania technologiczne, które mogą być wykorzystywane w transporcie morskim do redukcji emisji tlenków siarki. Przedstawiono m.in. rodzaje skruberów, zasadę ich działania oraz przykładowe koszty związane z ich eksploatacją. Ponadto zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania LNG jako paliwa żeglugowego. Finalnie zwizualizowano istniejące, planowane i proponowane lokalizacje stacji do bunkrowania statków morskich paliwem LNG w rejonie Morza Bałtyckiego. W ramach przeprowadzonych badań, przeanalizowano m.in. średnie cen paliw żeglugowych, ze szczególnym uwzględnieniem paliw nisko siarkowych.
Rocznik
Strony
59--63
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor
 • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Zakład Technologii Transportu Zintegrowanego i Ochrony Środowiska
autor
 • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Zakład Technologii Transportu Zintegrowanego i Ochrony Środowiska
autor
 • doktorantka, Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny, kierunek : Budowa i Eksploatacja Maszyn
Bibliografia
 • 1. Bagniewski M.: Paliwo LNG na Bałtyku – Dostępność i zastosowanie. Kongres Morski 2014.
 • 2. BIAŁA KSIĘGA – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transport. Komisja Europejska: KOM (2011) 144 wersja ostateczna. Bruksela, 2011.
 • 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z dnia 21 listopada 2012r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych.
 • 4. Dz.U.1995 Nr 47 poz. 243 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki. Opracowane na podstawie: tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1244,1554.
 • 5. Karta Charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 “GL21”. Wydanie nr: 5. Grupa Lotos S.A. Gdańsk 2010.
 • 6. Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH ze zm. rozporządzeniem 453/2010. Gaz ziemny- LNG. Wersja zaktualizowana z dnia 29.07.2014r.
 • 7. Kidacki G., Krause P., Rajewski P.: Techniczno-eksploatacyjne aspekty redukcji emisji SOx na statkach. Zeszyty naukowe nr 10(82) Akademii Morskiej w Szczecinie. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP 2006.. ISSN: 1733-8670. Szczecin, 2006.
 • 8. MEPC 58/23/Add.1. ANNEX 13: Resolution MEPC.176(58) Adopted on 10 October 2008. Revised MARPOL Annex VI.
 • 9. Polski Rejestr Statków Inspektorat Maszynowy : Wprowadzenie nowych limitów zawartości siarki w paliwach okrętowych. Zagrożenia eksploatacyjne przy obsłudze silników wysokoprężnych i kotłów opalanych. 2009.
 • 10. Rozmarynowska M.: LNG jako alternatywne paliwo dla statków - aspekty techniczne, ekologiczne, ekonomiczne i regulacyjne. Logistyka 5/2014.
 • 11. Walter J., Wagner J.: Choosing Exhaust Scrubber Systems: Complying with the SOX limits laid out in MARPOL ANNEX VI, EU Directive 2005/33 and the California Code od Regulations Title 17.3.1.7.5. Maritimes Cluster Northerm. Germany 2012; Lloyd Register: Understanding exhaust gas treatment systems, Guidance for shipowners and operators. 2012
 • 12. Unibaltic. CDI&Vetting Manager. Informacje pozyskane od Michał Budner.
 • 13. http://www.mabux.com/mabux/spot/index.jsp?region=1&section=true (z dnia 22.02.2015r.).
 • 14. http://www.worldbunkering.com/articles/environment/0014-thecase-for-scrubbers.html (z dnia 20.02.2015r.).
 • 15. http://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price (z dnia 22.02.2015r.).
 • 16. http://tech.wp.pl/kat,1009779,title,Statki-LNG-szybkie-bezpieczne-i-bardzo-drogie,wid,16499806,wiadomosc.html?ticaid=11463a&_ticrsn=3.
 • 17. http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,16782584,Dyrektywa_siarkowa_podwyzszy_koszt_transportu_morskiego_.html.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ec86dd31-ce2a-4a9e-9ad1-3e2cdfd1f89e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.