PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Działalność wojskowych technicznych instytutów badawczych w środowisku międzynarodowym

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Activity of military technology research institutes in the international environment
Konferencja
Krajowa Konferencja Naukowa „Wielowymiarowość współczesnej logistyki” (14-15.11.2019 ; Warszawa, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozwój wojskowych technicznych instytutów badawczych wymaga systematycznego pozyskiwania wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych i technicznych, które można zastosować dla doskonalenia zdolności operacyjnych sił zbrojnych, jak i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Jednym z istotnych filarów działalności instytutów, zapewniającym do-stęp do wiedzy, gwarantującym budowę potencjału naukowego, właściwe kształtowanie infrastruktury badawczej oraz wspierającym rozwój i znaczenie instytutów jest współpraca międzynarodowa. Artykuł prezentuje formy aktywności i zakres współpracy międzynarodowej realizowanej przez wojskowe techniczne instytuty badawcze. Artykuł przedstawia uwarunkowania w obszarze współpracy międzynarodowej związanej bezpieczeństwem, w korelacji z działaniami instytutów ukierunkowanymi na rozwój pożądanych technologii w sferze bezpieczeństwa państwa.
EN
Continuous inflow of knowledge about innovative technical solution and critical technologies has a special influence on development of military technology research institutes. New technologies and advanced technical solution can be used to improve the operational capabilities of armed forces, as well as other services responsible for state security. Taking the above into consideration, an international cooperation is an important pillar of institutes’ activities, giving access to professional knowledge, creating scientific potential, shaping research facilities and setting the position of institutes in the world. The article presents the forms of activity and scope of international cooperation carried out by military technology research institutes. The article presents the circumstances in the area of international cooperation related to security, in correlation with the activities of institutes focused on the development of critical technologies in the field of state security.
Rocznik
Tom
Strony
194--215, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 52 poz., tab.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Daszkiewicz M. (2008). Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce I pomoc dla małych I średnich przedsiębiorców. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 2. Dymanowski K. Nowakowska-Krystman A. (red.). (2018), Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym. Warszawa: ASzWoj
 • 3. Jagiełło W. (2018). Potencjał wojskowych instytutów badawczych w kształtowaniu zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Problemy Techniki Uzbrojenia, (nr 2/2018), 7-37
 • 4. Kowalski K. Problematyka cyklu życia systemów uzbrojenia [rozdz. 10]. W: P. Simiński (red.) Rozwój środków transportu w SZ RP (s. 134-161). Warszawa: BEL Studio.
 • 5. Mitkow S. (2015), Wpływ systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego na kształtowanie bezpieczeństwa militarnego Polski w XXI wieku (rozprawa habilitacyjna). Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej.
 • 6. Olex-Szczytowski M. Darowska M. (2014). Polski przemysł Obronny I System Zamówień Obronnych a Modernizacja Techniczna Sił Zbrojnych RP. Analiza i rekomendacje. Warszawa: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.
 • 7. PIPnROK - Polski Przemysł Obronny w latach 2007 -2016 Ogólna sytuacja ekonomiczno-finansowa – Raport Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju 2018.
 • 8. Skulski P. (2013). Uwarunkowania komunikacji na międzynarodowym rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • 9. Soroka P. Wątorek K. Zagórska A. (red.) (2018). Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • 10. Soroka P. Zagórska A. Wątorek K. (red.) (2018). Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • 11. Szlachta M. (2018). Wojskowy potencjał naukowo-techniczny w badaniach na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (nr 5), 677-691.
 • 12. Tomaszewski A. Nowakowska-Krystman Aneta, Zamelek P. (2018). Przemysł Obronny w systemie obronnym państwa. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej.
 • 13. „Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022” (SRSBN RP 2022) - uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. (M.P.13.377),
 • 14. „Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” – przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2009 r.
 • 15. Ustawa z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018 poz. 37)
 • 16. Program wieloletni pod nazwą „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych” (MP. 2013 poz.796; MP.2014 poz.558)
 • 17. „Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej” – wynik Strategicznego Przeglądu Obronnego 2016.
 • 18. „Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017÷2026„ podpisany przez Ministra ON w dniu 28.11.2018 r. oraz Plan Modernizacji Technicznej (PMT) do roku 2026 podpisany przez Ministra ON w dniu 28.02.2019 r.
 • 19. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (tj. Dz.U. 2017 poz. 2031)
 • 20. Decyzja Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2017 r. (Dz.Urz. MON 2017 poz. 149) w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • 21. Statuty wojskowych technicznych instytutów badawczych ogłoszone w Dz.Urz. MON rok 2017 i 2019
 • 22. http://www.witu.mil.pl/www/witu_pl.htm - Aktualności: Nasz partner - wojsko Algierii (07.05.2019)
 • 23. http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/26296?t=Kontrakty-z-Kielc-WITU-zbada-gwarancje-Spike-ow# Kontrakty z Kielc. WITU zbada gwarancję Spike’ów 05.09.2018 (07.05.2019)
 • 24. http://www.witu.mil.pl/www/witu/aktualnosci/20180926_WITU_a_badania_starzeniowe_Spike/aktualnosci.html (07.05.2019)
 • 25. http://www.witu.mil.pl/www/witu_pl.htm - Aktualności - WITU będzie prowadził badania starzeniowe SPIKE’a (07.05.2019)
 • 26. http://www.wichir.waw.pl/index.php?pid=301 (08.05.2019)
 • 27. www.secbrnure.uni.lodz.pl. (14.05.2019)
 • 28. www.cbrn-project67.com oraz www.cbrn-coe.eu (14.05.2019)
 • 29. https://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_94641.asp (14.05.2019)
 • 30. https://witi.wroc.pl/projekty/217-tiramisu (14.05.2019)
 • 31. https://www.witi.wroc.pl/projekty (16.05.2019)
 • 32. https://www.wil.waw.pl/wil_pl_inst_wspzagr.html (16.05.2019)
 • 33. https://www.defence24.pl/pit-radwar-wesprze-wojsko-polskie-w-systemie-ags (20.05.2019)
 • 34. https://www.defence24.pl/itwl-zbuduje-laboratorium-programu-rozpoznania-nato-ags (20.05.2019)
 • 35. http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/4635?t=Jastrzebie-wesprze-siec# (20.05.2019)
 • 36. https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata2/TinyMceFiles/pz9_2018.pdf (20.05.2019)
 • 37. https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/european-network-of-national-authorities-on-ammunition-(ennsa) (20.05.2019)
 • 38. yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.../c/L_Baker.pdf (20.05.2019)
 • 39. https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp_en?page=1 (22.05.2019)
 • 40. https://ec.europa.eu/poland/news/170607_efo_pl (22.05.2019)
 • 41. https://www.gov.pl/documents/910151/911704/Broszura_mo%C5%BCliwo%C5%9Bci_dla_M%C5%9AP_w_EDF.pdf/65fd1044-139b-777d-62d2-f9814ba59999 (22.05.2019)
 • 42. https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2019/03/19/2019-calls-for-proposals-on-preparatory-action-on-defence-research-published---info-brokerage-day-on-11-april-2019 (22.05.2019)
 • 43. https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34514 (22.05.2019)
 • 44. https://ec.europa.eu/docsroom/documents?locale=en&keywords=fund%20(EU) (22.05.2019)
 • 45. https://ec.europa.eu/docsroom/documents?locale=en&keywords=fund%20(EU) (22.05.2019)
 • 46. https://www.afcea.org/site/ (22.05.2019)
 • 47. https://www.isims.info/ (22.05.2019)
 • 48. http://www.wichir.waw.pl/index.php?pid=298 (27.05.2019)
 • 49. http://konbin2019.itwl.pl/index.php (27.05.2019)
 • 50. http://zbiam.pl/xii-miedzynarodowa-konferencja-uzbrojeniowa/ (27.05.2019) - str. 10-12 https://promocja.wat.edu.pl/Glos_Akademicki/Glos_PDF/2018/ GA_10_2018.pdf (27.05.2019)
 • 51. http://archiwum2013.mon.gov.pl/pl/artykul/12864.html (27.05.2019)
 • 52. https://www.ihedn.fr/sera-english-version (27.05.2019)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ec59a8dc-d8fb-444e-b26f-a71bbfeaa8ef
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.