PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Sądowy wymiar kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Judicial penalties for driving under the state of intoxication or influence of an intoxicating substance in the context of the road traffic safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono rolę sądowego wymiaru kary za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w aspekcie ochrony bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W odróżnieniu od ustawowego wymiaru kary, wskazano na istotne znaczenie sędziowskiego swobodnego uznania oraz porozumienia z prokuratorem.. Jako tendencje charakterystyczną w praktyce sądów wskazano częste orzekanie przez sędziów kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Omówiono badanie aktowe dotyczące przestępstwa z art. 178 k.k. przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości oraz wybrane dane statystyczne. Zaakcentowano potrzebę diagnozy osobopoznawczej w odniesieniu do prognozowanego wymiaru kary oraz działań korekcyjnych. Omówiono metody walki z kierującymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego zastosowane przez organy ścigania i sądy okręgu zielonogórskiego – warte rozpowszechniania w skali kraju. Wskazano na potrzebę zastosowania wobec sprawców przedmiotowego przestępstwa oddziaływań o charakterze specjalistycznym.
EN
The article presents the role of the judicial penalty for the offense of driving under the state of intoxication or under the influence of an intoxicating substance in light of protecting road traffic safety. In contrast to the statutory sentencing, the significance of judges’ discretion and agreement with the prosecutor, have been indicated. The frequent ruling by judges of the imprisonment sentence with conditional suspension of its execution, have been indicated as the characteristic trend in the practice of the courts. Searching files concerning the crime committed under the art. 178 of the C.C. carried out at the Institute of Justice and selected statistical data, have been discussed. The need for the diagnosis based on getting to know the person in relation to the projected level of penalties and corrective actions, has been highlighted. The methods of combating drink driving or under the influence of an intoxicant used by law enforcement organisations and Zielona Góra district courts, worth country-wide popularisation, have been discussed. The need for the application of specialist character actions, against the perpetrators of this crime, has been indicated.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
3429--3439
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
 • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, Sekcja Informacji Naukowej i Wydawnictw
Bibliografia
 • 1. Gaberle A., Wypadki drogowe. Aspekty kryminologiczne. Warszawa 1986.
 • 2. Jankowski M., Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a k.k.) – wyniki badania aktowego w: Prawo w działaniu. Tom 8 . Sprawy karne. 2010.
 • 3. Koncewicz T., Jaka interpretacja prawa w polskim sądzie, Rzeczpospolita z dn. 8.11.2013.
 • 4. Mycka K., Podstawowe problemy i założenia zmian w systemie polskiej probacji. Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Człowieka i Praworządności. Warszawa 2008.
 • 5. Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce, nr 4, Warszawa 2009.
 • 6. Skawińska M., Kosewski M.: Anomia kierowców, Transport Samochodowy 1-2012, ITS Warszawa 2012.
 • 7. J. Skupiński, Środki probacyjne w prawie polskim – de lege ferenda (w:) Państwo Prawa i Prawo Karne, Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, Warszawa 2012.
 • 8. J. Skupiński, Zasada domniemania niewinności a odwoływanie środków probacyjnych (w:) Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom. I, red. nauk. A. Adamski, J. Bojarski, M. Leciak, P. Chrzczonowicz Wyd. A. Marszałek, Toruń 2012.
 • 9. Stelmaszczyk M., Jazda po pijanemu samochodem lub rowerem – poradnik prawny, http://jazdapopijanemu.pl, 16 stycznia 2014.
 • 10. Wyrok z dnia 10 lutego 2011 r., V k.k. 281/10 Biuletyn Prawa Karnego nr 3/2011, http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=3&ida=8233 – strona internetowa prokuratury w Zielonej Górze.
 • 11. Zielona Góra, http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=3&ida=10198 – strona internetowa prokuratury w Zielonej Górze. - ,,By zmniejszyć liczbę nietrzeźwych na lubuskich drogach– informacja Prokuratora Okręgowego Alfreda Staszaka.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ec26aa0e-708a-412a-b1b2-10b19729ea25
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.