PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kultura bezpieczeństwa pracy w procesie kształcenia nieformalnego (incydentalnego)

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Safey culture in the process of informal learning (incidental)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wstęp i cel: W artykule scharakteryzowane zostały wybrane obszary edukacji nieformalnej pełniące istotną rolę w procesie kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy, rozumianej jako wiedza, umiejętności i działanie człowieka, których zadaniem jest ochrona życia i zdrowia. Głównym celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na potrzebę kształtowania zachowań probezpiecznych stanowiących kompatybilny ze sobą system wszystkich nurtów działań i edukacji, z pełnym wykorzystaniem dostępnych środków i metod dydaktycznych. Materiał i metody: Materiałem badawczym jest literatura związana z problematyką dotyczącą procesu nauczania i kształtowania człowieka w środowisku zagrożenia. Prezentuje ona permanentną drogę edukacyjną w odniesieniu do kultury bezpieczeństwa, wskazując różne na źródła pro-bezpiecznych postaw i zachowań. W pracy stosuje się metodę analizy tekstów. Wyniki: Kształtowanie zachowań pro-bezpiecznych powinno stanowić kompatybilny ze sobą system wszystkich sfer edukacji tej formalnej jak i nieformalnej. Wniosek: Samo uczenie zwłaszcza, w procesie kształtowania kultury bhp, jest cyklem nieprzerwanym, polegającym na aklimatyzacji do wszelkich zmian zachodzących w toku rozwoju cywilizacji i na podnoszeniu sprawności racjonalnego wdrażania wiedzy w codziennym życiu. Dotyczy to, tak samo wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.
EN
Introduction and aim: The article characterized were selected areas of informal education, performing a vital role in shaping the culture of safety. Culture is understood as knowledge, skills and human activities, whose mission is to protect life and health. The main aim is to draw attention to the need for development of pro-safe behaviors constituting compatible with each system all currents education activities with full use of the available resources and teaching methods. Material and methods: The material is the literature related to the problems related to the process of teaching and shaping of human environment hazards. It presents ongoing educational path in relation to its safety culture, indicating different sources of pro-safety attitudes and behavior. Some method of texts analysis is used in this paper. Results: Shaping the pro-safe behavior should be compatible with each system in all spheres of education of the formal and informal. Conclusion: But teaching in particular in the process of shaping the occupational health and safety culture is a continuous cycle of acclimatization to any change in the course of civilization development, the efficiency of the rational implementation of knowledge in everyday life. This applies equally to both theoretical and practical knowledge.
Rocznik
Tom
Strony
223--232
Opis fizyczny
Bibliogr.: 21 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Bibliografia
 • [1] Aronson E.: Człowiek istota społeczna. Warszawa 2000.
 • [2] Uczenie się nieformalne, [@:] http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/slownik/63-uczenie-sienieformalne (dostęp 01.02.2013).
 • [3] Czajkowski K.: Wychowanie do rekreacji. Warszawa 1979, s. 10.
 • [4] Dzięgielowska M.: Człowiek dorosły wobec wyznań codzienności. [w:] Edukacja dorosłych: teoria i praktyka w okresie przemian, (red. Jan Sarana), Lublin 2000.
 • [5] Ejdys J. (red.): Kształtowanie kultury bezpieczeństwa higieny pracy w organizacji. Białystok 2010.
 • [6] Hansen A.: O sztuce wypoczynku. Warszawa 1974.
 • [7] Gołębiewska I.: Czas wolny nieodłącznym elementem życia człowieka, wpływającym na jego rozwój fizyczny, psychologiczny i społeczny. [@:] http://blogi.newsweek.pl (dostęp: 02.04.2013).
 • [8] Kształcenie formalne, nieformalne, incydentalne, [@:] http://salpro.salpaus.fi/tes/CDrom/pdf/A1_Salpaus_formal_informal_nonformal_learning_pl.pdf, (dostęp 18.01.2013).
 • [9] Kargul J.: Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych: przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej. Wrocław 2005.
 • [10] Krzaczkowska M.: Wrastanie człowieka w kulturę bezpieczeństwa. [w:] Człowiek-obywatel-pracownik na rynku pracy (red. Cz. Plewka, H. Bednarczyk), Szczecin 2011.
 • [11] Lewandowski J.: Zarządzanie bezpieczeństwem w pracy w przedsiębiorstwie, Łódź 2000.
 • [12] Okoń W.: Słownik pedagogiczny, Warszawa 1975.
 • [13] Pawlak H., Jasiński K., Maksym P., Tworzenie kultury bezpieczeństwa pracy w zakładzie przemysłu spożywczego, [@:] http://ir.ptir.org (dostęp: 10.06.2011).
 • [14] Piętowska-Laska R.: Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy jako przesłanka wzrostu produktywności pracy w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, T. 215, Z. 4, s.172, [@:] www.prz.rzeszow.pl (dostęp: 10.06. 2011).
 • [15] Studencki R.: Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy, 2000, Nr 9.
 • [16] Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1970, s. 93-102. [w:] Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka: stan i perspektywy (red. Ewa Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska), Łódź 1998.
 • [17] Waszkiewicz J.: Jak Polak z Polakiem: szkice o kulturze negocjowania. Warszawa Wrocław 1997.
 • [18] Wiatrowski Z.: Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz 2005.
 • [19] Wierszłowski S. (red.): Edukacja dorosłych: realia, problemy, prognoza. Warszawa 1999, s. 15.
 • [20] Wnuk-Lipiński E.: Praca i wypoczynek w budżecie czasu. Wrocław 1972.
 • [21] Wołk W.: Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa. Radom 2009 s. 40-41.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ec23222f-1bdf-4f41-af5f-156e3bce5034
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.