PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Magazynowanie energii w pojazdach proekologicznych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Energy storage in pro-ecological vehicles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wstęp i cel: W pracy scharakteryzowano akumulatory kinetyczne, hydropneumatyczne oraz elektrochemiczne. Omówiono superkondensator, jego właściwości, budowę i nowe rozwiązania konstrukcyjne. Podano zestawienia porównawcze właściwości różnych typów zasobników ze względu na zastosowanie ich w pojeździe. Celem pracy jest ukazanie zagadnień związanych ze sposobami magazynowania energii w pojazdach proekologicznych. Materiał i metody: W pracy posłużono się materiałem opartym na cytowanej literaturze. Zastosowano metodę analizy teoretycznej. Wyniki: Rozwój systemów magazynowania energii w pojazdach proekologicznych to współczesne kierunki w rozwoju motoryzacji. Wprowadzanie w napędach pojazdów środków alternatywnych obejmuje zarówno oszczędzanie energii, jak i ograniczanie emisji składników szkodliwych spalin, ale przede wszystkim zastępowanie tradycyjnych nośników energii nośnikami ze źródeł odnawialnych. Analizy wykazały, iż rozwój motoryzacji w kierunku ograniczania zużycia energii (rozwiązania konstrukcyjne) i zastępowanie paliw konwencjonalnych źródłami alternatywnymi poprzez zastosowanie akumulatorów kinetycznych, ogniw paliwowych czy superkondensatorów są rozwiązaniami niedalekiej przyszłości. Wniosek: Dynamiczny rozwój prac nad magazynowaniem energii w pojazdach proekologicznych jest wynikiem ciągle wprowadzanych nowych zaostrzonych norm dotyczących emisji spalin w pojazdach samochodowych.
EN
Introduction and aim: This paper presents some characterization kinetic, hydro and electrochemical accumulators. Has been discussed a supercapacitor, its properties, structure and new construction solutions. Provide summaries of the comparative characteristics of different types of trays due to the use of the vehicle. The main aim of this study is to show the problems associated with the methods of energy storage in vehicles ecology. Material and methods: The paper contains the material which was based on the cited literature. The method of theoretical analysis has been used in this paper. Results: Development of energy storage systems in vehicles are environmentally friendly modern trends in the development of the automotive industry. Entering the vehicle drives alternative measures includes both save energy, reduce emissions of harmful exhaust gases, but above all the substitution of traditional energy carriers from renewable sources. The analyzes show that the development of the automotive industry in the direction of reducing energy consumption (design solutions) and replace conventional fuels through the use of alternative sources of kinetic batteries, fuel cells and supercapacitors are solutions of the near future. Conclusion: Dynamic development work on energy storage in vehicles is the result of pro-ecological constantly introduced new stricter emission standards for motor vehicles.
Rocznik
Tom
Strony
117--126
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Wydział Zarządzania i Logistyki, Katedra Nauk o Zarządzaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Wydział Zarządzania i Logistyki, Katedra Nauk o Zarządzaniu
Bibliografia
 • 1. Branecki A.: Zasobniki energii. Czasopismo Wiadomości Elektrotechniczne, Nr 9/2004.
 • 2. Czerwiński A.: Akumulatory, baterie, ogniwa., Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
 • 3. Frąś J.: Kompleksowe zarządzanie jakością w logistyce. Wyd. Naukowe Instytutu Eksploatacji Technologii Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, Radom 2013.
 • 4. Gawecka H., Januszewski S.: Postęp w produkcji i zastosowaniach kondensatorów dużych. Czasopismo Wiadomości Elektrotechniczne, Nr 6/2008.
 • 5. Jastrzębska G.: Odnawialne źródła energii i pojazdy ekologiczne. Wyd. Naukowo Techniczne, Warszawa 2007.
 • 6. Kolano J.: Systemy fotowoltaiczne zasilające elektryczne układy napędowe. Polska Akademia Nauk 2002.
 • 7. Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT Warszawa 2006.
 • 8. Michałowski K., Ocioszyński J.: Pojazdy samochodowe o napędzie elektrycznym i hybrydowym. WKiŁ 2005.
 • 9. www.auto-motor-i-sport.pl
 • 10. www.elektronikab2b.pl
 • 11. www.hektos.eu
 • 12. www.solarisbus.pl
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ebbd27e2-5429-4fcc-bb11-f44786135fb3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.