PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Narzędzia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem transportowo-logistycznym w dobie gospodarki rynkowej

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Tools of effective management of transport-logistics company in the age of market economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Procesy zarządzania współdecydują o kondycji finansowej a tym samym o być albo nie być przedsiębiorstwa. Na ich skuteczność ma wpływ szereg czynników, do których zaliczyć można m.in. warunki działania, wymagania klientów, różnorodność produktów i usług oraz konkurencję Uwzględnienie wszystkich czynników sprawia, iż procesy te są bardzo skomplikowane ajednocześnie tylko wówczas są one efektywne. Należy zatem poszukiwać metod zwiększających efektywność funkcj onowania procesów zarządzania w przedsiębiorstwach. W gospodarce rynkowej wymaga się, aby wszelkiego rodzaju decyzje były oparte na racjonalnych przesłankach w celu wyeliminowania błędów przy ich podejmowaniu. Jednym z zasadniczych narzędzi zwiększania jakości decyzji są różnego rodzaju analizy ekonomiczne oparte na wzorcach sprawdzonych w gospodarce rynkowej. W artykule przedstawiono istotę innowacji i jej rolę w nowoczesnym podejściu do zarządzania na rynku TSL. Omówiono strategię stosowane w zarządzaniu wiedzą, a w szczególności koncepcję TQM i jej rolę w podnoszeniu jakości usług w branży TSL. Wskazano Certyfikat ISO jako element zarządzania procesowego.
EN
Enterprise management processes are quite complex, but on the other hand they are increasingly important. This is influenced by number of factors, including: operating conditions, customer requirements, product and service diversity and competition. It is therefore necessary to look for methods that increase the effectiveness of their functioning, because all sorts of decisions must be based on rational premises in order to eliminate errors when they are taken. One of the essential tools for increasing the quality of decisions are various economic analyzes based on market-proven models. This article presents the essence of innovation and its role in a modern management approach to the TSL market. It discusses the essence of knowledge, management strategies, particularly the TQM concept and its role in the quality of service in the TSL industry. An ISO Certificate was indicated as part of process management.
Rocznik
Tom
Strony
105--119
Opis fizyczny
Bibliogr. 43 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor
 • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
 • 1. Bogdanieniko J.: Wprowadzenie do zarządzania. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2001.
 • 2. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • 3. British Quality Association Newsletter, British Quality Association, London 1989.
 • 4. BS7850, Total Quality Management Section 3.1., BSI Standards, London 1992.
 • 5. Cwiertniak R.: Sposoby poprawy efektywności działalności innowacyjnej organizacji publicznych [w:] Kieżun W., Ciborowski L., Wołejszo J. (red.): Public management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010.
 • 6. Drucker P. F.: Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Emka, Warszawa 2004.
 • 7. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Emka, Warszawa 2004.
 • 8. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2005.
 • 9. Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (red.): Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Difin, Warszawa 2001.
 • 10. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2006.
 • 11. https://serwiszoz.pl/dobre-praktyki/certyfikat-iso-to-jakosc-i-prestiz-dla-placowki-1442.html, dostęp: sierpień 2017.
 • 12. Izdebski M., The use of heuristic algorithms to optimize the transport issues on the example of municipal services companies, Archives of Transport, Volume 29, Issue 1, ss. 27-36, 2014, DOI: 10.5604/08669546.1146961
 • 13. Jacyna M., Murawski J., Sivets O.: Reverse logistics optimization on urban areas, w: CLC 2013: Carpathian Logistics Congress - Congress Proceedings / Feliks Jerzy (red.), 2014, TANGER Ltd., Ostrava, ISBN 978-80-87294-53-6, ss. 357-363.
 • 14. Jacyna M., Semenov I. N., Trojanowski P., The research directions of increase effectiveness of the functioning of the RSA with regard to specialized transport, The Archives of Transport, Volume 35, Issue 3, ss. 27-39, 2015, DOI: 10.5604/08669546.1185181
 • 15. Jacyna M., Wasiak M.: Mulitcriteria Decision Support in Designing Transport Systems, w: Tools of Transport Telematics / Mikulski Jerzy (red.), 2015, Springer, ISBN 978-3-319-24577-5, ss. 1-13, DOI: 10.1007/978-3-319-24577-5.
 • 16. Jacyna-Gołda I. (2016) Wspomaganie decyzji w łańcuchach dostaw w aspekcie oceny efektywności realizacji zadań. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • 17. Jacyna-Gołda I., Decision-making model for supporting supply chain efficiency evaluation. Archives of Transport, Volume 33, Issue 1, ss. 17-31, 2015, DOI: 10.5604/08669546.1160923.
 • 18. Jacyna-Gołda I., Lewczuk K., Szczepański E., Murawski J.: Computer Aided Implementation of Logistics Processes - Selected Aspects, w: Tools of Transport Telematics / Mikulski Jerzy (red.), 2015, Springer, ISBN 978-3-319-24577-5, ss. 1-14.
 • 19. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym - koncepcje i praktyka. ODDK, Gdańsk 2002.
 • 20. Kaplan R. S., Norton D. P.: Mapy strategii w biznesie. GWP, Sopot 2011.
 • 21. Karaszewski R.: TQM - teoria i praktyka. TNOiK, Toruń 2001.
 • 22. Kłodawski M., Jacyna-Gołda I.: Work safety in order picking processes, w: 19th International Conference Transport Means 2015. Proceedings / Kersys Robertas (red.), 2015, Publishing House "Technologija", ss. 310-316.
 • 23. Kłos Z.: TQM definicje, zakres. Problemy Jakości, 1999, nr 2(31), str. 8-10.
 • 24. Koźmiński A. K., Jemielniak D.: Zarządzanie od podstaw. PWN, Warszawa 2005.
 • 25. Kożuch B., Markowski T.: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego. Fundacja Współczesne zarządzanie, Białystok 2005.
 • 26. Leonard-Barton D.: Wellsprings of Knowledge. Building and Sustaining the Sources of Innovaion. Harvard Business School Press, Boston 1995.
 • 27. Lewczuk K., Ambroziak T.: Warehousing process scheduling in warehouse efficiency and reliability assessment, w: 19th International Conference Transport Means 2015. Proceedings / Kersys Robertas (red.), 2015, Publishing House "Technologija", ss. 17-26.
 • 28. Lewczuk K., The concept of genetic programming in organizing internal transport processes. Archives of Transport, Volume 34, Issue 2, ss. 61-74, 2015, DOI: 10.5604/08669546.1169213.
 • 29. Lewczuk K., Żak J., Kłodawski M.: Model of dynamic allocation of resources to the tasks of warehousing process, w: CLC 2013: Carpathian Logistics Congress - Congress Proceedings / Feliks Jerzy (red.), 2014, TANGER Ltd., Ostrava, ISBN 978-80-87294-53-6, ss. 542-549.
 • 30. Meyer R.: Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów. PWE, Warszawa 2007.
 • 31. Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R.: Jak oceniać firmę. ODDK, Gdańsk 1999.
 • 32. Perechura K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2005.
 • 33. Pike J., Barnes R.: TQM in Action. London 1996.
 • 34. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • 35. Pyza D., Jachimowski R.: Modelling of parcels' transport system, w: 19th International Conference Transport Means 2015. Proceedings / Kersys Robertas (red.), 2015, Publishing House "Technologija", ss. 659-664.
 • 36. Reed R., Lemak D. J., Montgomery J. C.: Beyond Process: TQM content and firm performance. Academy of Management Review, 1996, cz. 21, nr 1, str. 173-202.
 • 37. Senge P. M.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. WN, Warszawa 2001.
 • 38. Sopińska A., Wachowiak P.: Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. E-mentor, 2006, 1(14).
 • 39. Stankiewicz M. J.: Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dom Organizatora, Toruń 2006.
 • 40. Szczepański E., Jachimowski R.: Simulation analysis of vehicle routing problem solution, w: CLC 2013: Carpathian Logistics Congress - Congress Proceedings / Feliks Jerzy (red.), 2014, TANGER Ltd., Ostrava, ISBN 978-80-87294-53-6, ss. 446-452.
 • 41. Szczepański E.: Overview and analysis of solving method for cargo distribution problems in multiobjective optimization model, w: CLC 2013: Carpathian Logistics Congress - Congress Proceedings / Feliks Jerzy (red.), 2014, TANGER Ltd., Ostrava, ISBN 978-80-87294-53-6, ss. 628-634.
 • 42. Switalski W.: Innowacje i konkurencyjność. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
 • 43. Witczak H., Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 2008.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-eb3c5e30-78d4-4846-bc71-b645db09dd55
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.