Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-eb384f67-347b-4f4e-8125-0b252b5bead1

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

Ocena bezpieczeństwa pracy w procesie wytwarzania systemów wentylacyjnych

Autorzy Wołczański, T.  Rut, J.  Krys, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The safety assessment work in the production of ventilation systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opracowanie przedstawia analizę zagrożeń szkodliwych i uciążliwych czynniki występujących podczas procesów produkcyjnych, analizę zagrożeń związanych z hałasem, drganiami mechanicznymi i zapyleniem. W opracowaniu dokonana została również analiza pomiarów czynników materialnych warunków pracy na stanowiskach montażowych oraz ocenę bezpieczeństwa pracy. Przeprowadzone badania na wybranych stanowiskach wykazały, które czynniki przekraczają dopuszczalne normy i gdzie przedsiębiorstwo powinno zastosować działania zapobiegawcze i optymalizujące bezpieczeństwo.
EN The paper presents hazard analysis harmful and disruptive factors occurring during the production process, analysis of hazards associated with noise, mechanical vibration and dust. The paper presents an analysis measurements of agents the material conditions of work on assembly stations and safety assessment. The research on the selected jobs have shown that factors exceeded standards, and where the company should apply prevention and optimize security.
Słowa kluczowe
PL środowisko pracy   bezpieczeństwo pracy   zagrożenie   czynnik uciążliwy   przedsiębiorstwo produkcyjne  
EN working environment   safety   hazard   onerous factor   manufacturing company  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2013
Tom T. 1
Strony 451--472
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wołczański, T.
autor Rut, J.
  • Politechnika Opolska, ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
autor Krys, J.
  • Politechnika Opolska, ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
Bibliografia
[1] Borucińska Ł., Poradnik pracodawcy w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk 1998.
[2] Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, wydanie drugie poprawione i uaktualnione, PWN, Warszawa 2001.
[3] Katalog wyrobów BerlinerLuft.
[4] Materiały i dokumentacja przedsiębiorstwa BerlinerLuft.
[5] Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, wydanie drugie, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1997.
[6] Pawlak A., Wolska A., Oświetlenie ogólne i miejscowe stanowiska pracy, CIOP, Warszawa 1999.
[7] Pawlas K., Podstawy pomiarów hałasu, materiały Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 1995.
[8] PN-89/Z-04008/07 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.
[9] PN-90/Z-04030/05 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową.
[10] PN-90/Z-04030/06 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu respirabilnego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową.
[11] PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
[12] PN-EN 14253:2011 Drgania mechaniczne Pomiar i obliczenia zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka.
[13] PN-EN-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
[14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 217, poz. 1833; zm. DzU 2005, nr 212, poz. 1769.
[15] Uzarczyk A., Zabiegała W., Hałas, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego Kadr Sp. z o. o., Gdańsk 1998.
[16] Uzarczyk A., Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisko pracy. Wibracje, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-eb384f67-347b-4f4e-8125-0b252b5bead1
Identyfikatory