PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Sztywność obiektu mostowego jako parametru użytkowego konstrukcji inżynieryjnych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The stiffness of a bridge structure as a utility parameter of transport constructions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obiekty mostowe, zgodnie z założeniami projektowymi, muszą spełniać wymogi statystyczno-wytrzymałościowe ujęte w nośności użytkowej konstrukcji. W przypadku wiotkich budowli komunikacyjnych istotnym warunkiem użytkowania (ugięć) jest sztywność konstrukcji, która jest przedmiotem tego artykułu. W przypadku kładek dla pieszych ich sztywność może być wymogiem podstawowym, wynikającym z podatności dynamicznej konstrukcji. Sztywność obiektu można określić na podstawie obliczeń z wykorzystaniem modelu konstrukcji. Drugim sposobem są pomiary przemieszczeń na obiekcie pod obciążeniem eksploatacyjnym jak również podczas badań odbiorczych. Przykłady podane w pracy wskazują na to, że sztywność obiektu jest uniwersalnym parametrem technicznym obejmującym zróżnicowane konstrukcje mostowe. Wartość k umożliwia obiektywne uzasadnienie podziału konstrukcji mostowych na masywne i wiotkie.
EN
Bridge structures, according to the project assumptions, must meet the static-strength requirements included in the service load bearing capacity of a structure. In the case of slender transport structures, an essential condition of usage (deflections) is the stiffness of the structure, which is the subject of the article. In the case of footbridges, their stiffness may be a basic requirement, resulting from the dynamic vulnerability of the structure. The stiffness of an object can be determined on the basis of calculations using a model of a structure. The second method is the measurement of displacements of an object under a service load, as well as during acceptance tests. Examples given in the paper indicate that the rigidity of an object is a universal technical parameter covering different bridge structures. The value k allows an objective justification of the division of bridge structures into massive and slender constructions.
Rocznik
Tom
Strony
27--32
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego; Katedra Mostów i Kolei
Bibliografia
 • [1] Bryja D., Hołubowski R.: Losowe zmiany sztywności podsypki w analizie drgań zespolonych mostu kolejowego. Przegląd Komunikacyjny, 2013, 12, s. 30-35.
 • [2] Burdet O., Corthay S.: Static and dynamic load testing of Swizz bridges. International Bridge Conference Warsaw '94. Proceedings. June 20-22, 1994. Vol. 2. Analytical evaluation of bridges bridge management system. Warszawa: IBDiM 1994 p. 13-22.
 • [3] Hawryszków P.: Analiza cech dynamicznych kładek dla pieszych, ocena wrażliwości dynamicznej oraz komfortu użytkowania. Raport serii PRE nr 6/2009, praca doktorska, Wrocław, czerwiec 2009.
 • [4] Klasztorny M.: Dynamika mostów belkowych obciążonych pociągami szybkobieżnymi. WNT, Warszawa 2005
 • [5] Machelski C.: Ruchome obciążenia obiektów mostowych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2015.
 • [6] Machelski C.: Stiffness of railway soil-steel structures. Studia Geotechnika et Mechanica. No. 4/2015 p. 29-36.
 • [7] Mackiewicz P.: Ocena wpływu wybranego wzmocnienia podłoża gruntowego na trwałość konstrukcji nawierzchni drogowej z uwzględnieniem kryteriom deformacji podłoża gruntowego. Przegląd Komunikacyjny, 2014, R.69, nr 5, s. 27-30
 • [8] Mackiewicz P.: Finite-element analysis of stress concentration around dowel bars in jointed plain concrete pavement. Journal of Transportation Engineering, 2015, vol. 141, nr 6
 • [9] Mackiewicz P., Szydło A.: Oddziaływanie drogowej płyty betonowej na podbudowę i podłoże w warunkach zmiennej temperatury dobowej. Przegląd Komunikacyjny, 2015, R. 70, nr 3, s. 19-24
 • [10] Nagórski R.: Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie. PWN, Warszawa 2014.
 • [11] Rigueiro C., Rebelo C., da Silva L.S.: Influence of ballast models in the dynamic response of railway viaducts. Journal of Sound and Vibration, 2010, 329 pp. 3030-3040.
 • [12] Szcześniak W.: Wybrane zagadnienia kolejowe. Wzajemne oddziaływania w układzie pojazd-tor kolejowy-podtorze-podłoże gruntowe. Prace naukowe PW. Budownictwo z. 129, Warszawa 1995.
 • [13] Toth J., Ruge P.: Spectral assessment of mesh adaptations for the analysis of the dynamical longitudinal behavior of railway bridges. Archive of Applied Mechanics 2001, 71 pp. 453-462.
 • [14] Qu W. L. et al.: Intelligent control for braking-inducted longitudinal vibration responses of floating-type railway bridge. SMart materials and Structures 2009, 18, pp. 1-20.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-eae09589-bb77-4220-8a12-caa374d00b98
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.