PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zastosowanie metody reprezentacyjnej w analizie danych ankietowych. Studium przypadku monitorowania epidemii przez internautów

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The use of survey sampling in survey data analyzing. Case study of monitoring epidemic by internet users
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł porusza tematykę monitorowania zjawisk epidemiologicznych wśród internautów. Sklasyfikowano rodzaje źródeł informacji dotyczących epidemiologii w Polsce i zaprezentowano ich przykłady. Autorzy przedstawili wyniki przeprowadzonych badań ankietowych z lat 2013-2015, które nawiązują do tej tematyki. Do analizy danych statystycznych z 2015 roku zastosowano metodę reprezentacyjną. Populację internautów podzielono na warstwy ze względu na: zamieszkiwane województwo, płeć oraz wiek.
EN
The article describes topic of Internet usage to monitor epidemic. Polish epidemiological source of information in this area have been classified and its examples have been given. Authors present results of their research conducted in 2013-2015 connected with this subject. Sampling survey method has been used to analyze data obtained in 2015. The division of the population of Internet users was made according: the voivodship, sex and age group.
Rocznik
Tom
Strony
119--133
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Koło Naukowe Scientia Ingenium przy Katedrze Inżynierii Wiedzy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Koło Naukowe Scientia Ingenium przy Katedrze Inżynierii Wiedzy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 8 Wydział Zarządzania
Bibliografia
 • 1.Jędrychowski W.: Epidemiologia – wprowadzenie i metody badań. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, s. 11.
 • 2.Sołtysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Kokpit menedżerski jako narzędzi do wspomagania decyzji prosumenta w e-zdrowiu, [w:] Pańkowska M. (red.): Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 • 3.Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P.: Zaawansowane techniki graficznej analizy danych epidemiologicznych na kokpicie menadżerskim, [w:] Nycz M. (red.): Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics), nr 2 (32), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • 4.Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Internet jako źródło danych epidemiologicznych, [w:] Zieliński Z.E. (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 2/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2013.
 • 5.Ziuziański P., Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A.: E-Health Artificial Intelligence System Implementation: Case Study of Knowledge Management Dashboard of Epidemiological Data in Poland. “International Journal of Biology and Biomedical Engineering”, vol. 8, 2014, pp. 164-171.
 • 6.Bukowska-Piestrzyńska A.: Pacjent jako e‐klient, [w:] Zieliński Z.E. (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Tom 1/2009. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2012, s. 139-140.
 • 7.Kaczmarek B.: Analiza strategii biznesowych spółki Google Inc. – studium przypadku, [w:] Antonowicz P. (red.): Zarządzanie i finanse nr 1/4, Sopot 2013, s. 239-240.
 • 8. Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Internetowy kwestionariusz ankiety jako nowoczesne narzędzie prowadzenia badań w naukach społecznych, [w:] Gołuchowski J., Spyra Z. (red.): Nowe Media i technologie we współczesnej komunikacji marketingowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015 (w druku).
 • 9.Krzciuk M., Ziuziański P.: O teście niezależności trzech zmiennych na pewnym przykładzie empirycznym, [w:] Zielińśki Z.E. (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Tom 2/2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2012.
 • 10.Ziuziański P., Furmankiewicz M.: Rola Internetu w autodiagnozie i samoleczeniu: szanse i zagrożenia, [w:] Zieliński Z.E. (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Zeszyt 2/2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2014.
 • 11.Biecek P.: Przewodnik po pakiecie R, Wrocław 2008, s. 2.
 • 12. Zdonek D., Zdonek I., Spałek S.: Czynniki motywujące ekspertów do udziału w badaniach ankietowych, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzania, nr 67, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013, s.145-154.
 • 13. Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Popularność Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 36 Komputerowych – studium empiryczne, [w:] Zieliński Z.E. (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 1/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2013.
 • 14. Naramski M., Szmorek A.R., Herman K.: Analiza porównawcza wybranych stron internetowych służących do przeprowadzania badań ankietowych, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzania, nr 68, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, s. 355-365.
 • 15. Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P.: Czynniki determinujące zachowanie internautów w obszarze e-zdrowia na podstawie wyników badań z lat 2013-2015, [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015 (w druku).
 • 16. Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Ocena wykorzystania technologii teleinformatycznych w procesie autodiagnozy i samoleczenia w świetle badania opinii internautów, [w:] Sroka H., Porębska-Miąc T. (red.): Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • 17. Ziuziański P., Furmankiewicz M.: Rola Internetu w autodiagnozie i samoleczeniu: szanse i zagrożenia, [w:] Zieliński Z.E. (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Zeszyt 2/2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2014.
 • 18. Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P.: Badanie: Internet i zdrowie. „Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia”, nr 9/2015, s. 42-45.
 • 19. Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P.: Wykorzystanie technologii ICT w społeczeństwie informacyjnym w świetle badań systemów zarządzania wiedzą w e-zdrowiu, [w:] Białas A. (red.): Informatyka w Województwie Śląskim – innowacyjne trendy rozwoju. Rozprawy i Monografie, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, 23 Katowice 2015.
 • 20. Bracha C.: Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej. PWN, Warszawa 1996.
 • 21. Pawłowski Z.: Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej. PWN, Warszawa 1972.
 • 22. Steczkowski J.: Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych. PWN, Warszawa 1995.
 • 23. Cassel C.M., Särndal C.E., Wretman J.H.: Foundations of Inference in Survey Sampling. John Willey & Sons, New York-London-Sydney-Toronto 1977.
 • 24. Valliant R., Dorfman A.H., Royall R.M.: Finite Population Sampling and Inference. A Prediction Approach. John Willey & Sons, New York 2000.
 • 25. Żądło T.: Elementy statystyki małych obszarów z programem R. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • 26. Domański P., Krzciuk M., Miłek M., Ziuziański P.: Badania ankietowe w oparciu o próby nielosowe z wykorzystaniem programu SPSS, [w:] Zieliński Z.E. (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Zeszyt 2/2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2011.
 • 27. Wywiał J.: Wprowadzenie do metody reprezentacyjnej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 • 28. Domański P., Krzciuk M., Miłek M, Ziuziański P.: Badania ankietowe w praktyce, [w:] Kuczera M. (red.): Rola dokonań studentów a możliwości osiągnięcia sukcesu po zakończeniu studiów, Wydawnictwo CreativeTime, Kraków 2011, s. 142.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ea4eda3e-d177-4c02-adfa-066eb5adf14e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.