Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e95e607e-87a9-4e21-8f76-0c6a5cd5dc52

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Analiza możliwości zwiększenia efektywności wykorzystania środków produkcji w ścianach wydobywczych kopalni węgla kamiennego

Autorzy Gumiński, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The possibility analysis of increasing effectiveness of production means in longwall faces in collieries
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące efektywności wykorzystania środków produkcji w ścianach wydobywczych, przeprowadzonych w polskich kopalniach węgla kamiennego. Badania objęły wywiady bezpośrednie z kadrą inżynieryjnotechniczną, analizę materiałów eksploatacyjno-ruchowych oraz analizę parametrów charakteryzujących wytypowane do badań ściany wydobywcze. Głównym rezultatem przeprowadzonych badań była identyfikacja i ocena czynników determinujących poziom efektywności wykorzystania pracy kombajnu węglowego w analizowanych ścianach produkcyjnych. Dodatkowo zaproponowano metodę analizy możliwości zwiększenia efektywności wykorzystania środków produkcji w ścianach wydobywczych kopalni węgla kamiennego, uwzględniającą zmiany w organizacji pracy i pracochłonności procesów technologicznych.
EN In the paper the author presented study results concerning the effectiveness of means of production in the longwall faces in Polish collieries. The study included direct interviews with engineering and technical staff, the analysis of technical specification of longwall faces and the analysis of parameters characterizing selected longwalls. The main result of the study was to identify and to evaluate the factors determining the efficiency level of coal shearer’s productivity in the analysed longwalls. Additionally, the method was presented which enables the possibility study of increasing the effectiveness of production means in longwalls in collieries taking into consideration changes in work organization and in labour-intensiveness of technological processes.
Słowa kluczowe
PL analiza   efektywność   wykorzystanie   środki produkcji   kopalnia węgla kamiennego  
EN analyse   effectiveness   production means   collieries  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 78
Strony 167--177
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab.
Twórcy
autor Gumiński, A.
  • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji
Bibliografia
1. Gumiński A.: Model planowania poziomu zatrudnienia w kopalni węgla kamiennego i w grupie kopalń, t. 1. Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
2. Gumiński A.: Czynniki decydujące o wydajności pracy w wybranych kopalniach węgla kamiennego. „Wiadomości Górnicze”, nr 10, 2012.
3. Gumiński A., Karbownik A., Wodarski K.: Analiza zmian wskaźników technicznych, ekonomicznych i finansowych w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-2006. „Wiadomości Górnicze”, nr 1, 2008.
4. Kozdrój M., Kozdrój-Weigel M.: Teoria i praktyka organizowania produkcji górniczej. Politechnika Śląska, Gliwice 1993.
5. Napieraj A.: Symulacyjny opis czasów trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego. „Przegląd Górniczy”, nr 9, 2009.
6. Snopkowski R., Napieraj A.: Czynniki wpływające na niestabilność czasu trwania cyklu produkcyjnego realizowanego w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennego. „Przegląd Górniczy”, nr 9, 2011.
7. Snopkowski R., Napieraj A.: Method of the production cycle duration time modelling within hard coal longwall faces. “Arch. Min. Sci.”, Vol. 57, No. 1, 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e95e607e-87a9-4e21-8f76-0c6a5cd5dc52
Identyfikatory