PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Appraisal of selected elements of the distance learning method based on training of fire protection specialists

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ocena wybranych elementow zdalnej metody nauczania na podstawie szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper is dedicated to assessing elements of a technical nature, including multimedia ones, which are generally applied in training and education implemented in the form of distance learning. The objective of the study was to enhance the quality of e-learning training by finding out to which elements of the educational course should particular attention be paid to make sure that they meet expectations of their participants. The study was carried out on the basis of two training courses addressed at fire protection specialists organised in the Main School of Fire Service. In the paper use was made of the method of diagnostic survey conducted based on the auditorium questionnaire with the use of the survey questionnaire tool. The obtained data were subjected to a statistical analysis, including the r-Pearson correlation coefficient and the significance of inter-group differences. Based on the drawn conclusions a presumption may be made that if a bigger number of options of a technical nature are offered during the training course, including multimedia ones, this considerably enhances the satisfaction of training participants. Given the obtained results it is crucial to find how to make the training more attractive to its participants, and consequently to convince tchem to use the offered options as frequently as possible, such as for example an automatic lecturer or the possibility of executing additional tests to verify one’s knowledge. This type of activity contributes to meeting expectations of training participants, and also to positive perceiving of the distance education method as one that is highly effective.
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie elementow o charakterze technicznym, w tym multimedialnych, które wykorzystywane są w szkoleniach realizowanych metodą nauczania zdalnego. Celem badań było podniesienie jakości szkoleń e-learningowych poprzez znalezienie odpowiedzi na pytanie, na jakie elementy kursu należy zwrocić szczególną uwagę, aby spełniały one oczekiwania ich uczestników? Badania przeprowadzono w oparciu o dwa szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej zrealizowane w Szkole Głownej Służbie Pożarniczej. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego przeprowadzonego techniką ankiety audytoryjnej z wykorzystaniem narzędzia kwestionariusza ankiety. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej, w tym korelacji współczynnika r-Pearsona oraz istotności rożnic międzygrupowych. Uzyskane wnioski wskazują na fakt, że większa liczba zastosowanych podczas kursu opcji o charakterze technicznym, w tym multimedialnych, pozwala na zwiększenie satysfakcji uczestnikow kursu. W świetle uzyskanych wynikow istotnym staje się problem, jak uatrakcyjnić kurs, a tym samym przekonać kursantów do możliwie częstego stosowania dostępnych opcji, takich jak np. automatyczny lektor czy możliwość wykonywania dodatkowych zadań sprawdzających wiedzę. Tego typu aktywność przekłada się na spełnienie oczekiwań uczestnikow szkolenia, a także na pozytywne postrzeganie metody nauczania zdalnego jako efektywnej metody kształcenia.
Rocznik
Strony
311--340
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., tab.
Twórcy
 • Main School of Fire Service
Bibliografia
 • [1] Bedyńska S., Brzezicka A., Statystyczny drogowskaz – Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej “Academica”, Warsaw 2007.
 • [2] Chmielewski A., Wodecki A., Pomiar efektywności systemu e-learningowego w szkolnictwie wyższym, Polski Uniwersytet Wirtualny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, [in:] Rozwoj e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, (ed.) M. Dąbrowski and M. Zając, Katowice 2004.
 • [3] Czupryński A., Kształtowanie bezpiecznego środowiska przez polskie uczelnie, [in:] Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, Vol. V, [ed.] B. Wiśniewski, P. Lubiewski, T. Zwęgliński, Main School of Fire Service, Warsaw 2020.
 • [4] Foks-Ryznar A., Ryzenko J., Trzebińska K., Tymińska J., Wrzosek E., Zwęgliński T., Trial as a pragmatic and systematic approach for assessing new solutions in crisis management and rescue operations, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Digital Library, Conference Proceedings Volume 11176, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019; 111763T (2019).
 • [5] https://witalni.pl/pojecie/efektywna-nauka/, [download: 07.09.2020].
 • [6] http://pl.wikipedia.org/wiki/, [download: 07.09.2020].
 • [7] Conclusions of the Council and of representatives of governments of Member States assembled in the Council with respect to the role of developing skills and competencies in implementation of the Lizbon Strategy objectives, OJ EU C 292, 24/11/2005 P. 0003–0004.
 • [8] National Crisis Management Plan, update 2020, Part A.
 • [9] Maszorek-Szymal A., Podstawy statystyki dla studentow i nauczycieli, Impuls Oficyna Wydawnicza, Kraków 2007.
 • [10] Mische J.M., Wodecki A., Stanisławska A.K., E-nauczanie – pragmatyka projektu i jakość nauczania, Polish Virtual University, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Rozwoj e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, (ed.) M. Dąbrowski, M. Zając, Katowice 2004.
 • [11] Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych – strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warsaw 2001.
 • [12] Smolarkiewicz M., Raport końcowy z realizacji pracy naukowo-badawczej statutowej pt. Analiza i weryfikacja scenariuszy zdarzeń na poziomie interwencyjnym z wykorzystaniem technik cyfrowej rzeczywistości wirtualnej (KBN S/E-422/18/2006/2008).
 • [13] Socha R., Podstawowe problemy ochrony ludności – aspekt teoretyczny, [in:] Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa, (ed.) J. Zboina, B. Wiśniewski, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Jozefow 2014.
 • [14] Ziobro J., Lubiewski P., Podstawowe problemy powszechności zagrożeń dla ludzi i środowiska, [in:] Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, Vol. III, (ed.) B. Wiśniewski, Main School of Fire Service, Warsaw 2020.
 • [15] Zwęgliński T., Distance learning – comparison of two forms of knowledge transfer – research results, [in:] Provocari si strategii in ordinea si siguranta publica, (ed.) M. Badescu, V. Stoica, Academia de Politie, Bucarest 2014.
 • [16] Zwęgliński T., Effectiveness of E-Learning in Safety and Security. Community Awareness Raising and Resilience Building, [in:] Security and Law (ed.) B. Wiśniewski, G. Sander, P. Kobes, Verlag Dr. Kovac GMBH Fachverlag fur Wissenschftliche Literatur, Hamburg 2017.
 • [17] Prometeus Report Open Consultation Process – Pedagogical and Organisational Issues, 27.09.2001.
 • [18] Statute research of the Main School of Fire Service in Warsaw “Analiza i weryfikacja scenariuszy zdarzeń na poziomie interwencyjnym z wykorzystaniem technik cyfrowej rzeczywistości wirtualnej” (Analysis and verification of incident scenarios at the interventional level with the use of digital techniques of virtual reality), No. KBN S/E-422/18/2006/2008 – Research head Marcin Smolarkiewicz.
 • [19] http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia, [download: 07.09.2020].
 • [20] http://pl.wikipedia.org/wiki/Metody_nauczania, [download: 07.09.2020].
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e93af316-6166-4f5c-9214-8cb49baa3de0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.