PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

State regional policy and globalisation: dimensionsof competitivenees and development of regions

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Polityka regionalna państwa a globalizacja: wymiary konkurencyjności i rozwoju regionów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper presents the issue of regional policy managed by the state in complex determinants of transformation processes occurring in macro scale, main sign (indication) of which is progressing globalisation in both economic and socio-economic dimension. Analyses and characteristic included herein are focused on objectives, forms, and models of state regional policy with special stress put on practical interpenetration and complement of regional and global dimensions of modern transformations and development trends. In this paper we characterise also the initiative for creation and implementation of Regional Innovation Strategies representing one of most important instruments of realisation of the European Union’s pro-development regional policy in conditions of tightening competition and global rivalry in area of economy.
PL
W artykule przedstawiono problematykę polityki regionalnej państwa w złożonych uwarunkowaniach procesów transformacyjnych zachodzących w skali makro, których głównym wyznacznikiem jest postępująca globalizacja zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społeczno-gospodarczym. Analizy i charakterystyki zawarte w niniej-szym artykule koncentrują się na celach, formach i modelach polityki regionalnej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wzajemnego przenikania się i uzupełniania regionalnych i globalnych wymiarów współczesnych przekształceń i trendów rozwojowych. W artykule scharakteryzowano także inicjatywę stworzenia i wdrożenia Regionalnych Strategii Innowacji, stanowiących jeden z najważniejszych instrumentów prorozwojowej polityki regionalnej w warunkach zaostrzającej się konkurencji i globalnej rywalizacji w obszarze gospodarki.
Rocznik
Tom
Strony
605--620
Opis fizyczny
Bibliogr. 36 poz.
Twórcy
autor
 • University of Rzeszów, Faculty of Sociology and History
Bibliografia
 • . Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • 2. Boć, J., Malarski , S. (2008). Polskie regiony w procesie integracji europejskiej. In: K. Nowacki, R. Russano, (eds.), Prawne problemy regionalizacji w Europie. Wrocław: Kolonia: Limited.
 • 3. Chądzyński, J., Nowakowska, A., Przygodzki, Z. (2007). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Łódź: Wydawnictwo Ce DeWu.
 • 4. Copus, A.K. (2000). From Core-Periphery to Pilicentric Development: Contepts of Spatial and Aspacial Peripherity. Rural Policy Group, Management Division, Aberdeen: SAC Aberdeen.
 • 5. Cuellar, H. (2006). Globalizacja i demokracja jako znak naszych czasów (krytycyzm z punktu widzenia złożoności). In: P.W. Juchacz, R. Kozłowski (eds.), Filozofia a demokracja, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • 6. Dembiński, P.H. (2001). Globalizacja – wyzwanie i szansa. In J. Klich (ed.), Globalizacja. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • 7. Dziemianowicz, W. (2001). Globalizacja a regionalizacja. In: J. Klich (ed.), Globalizacja, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • 8. Friedmann, J. (1986). Regional Development in Industrialized Countries: Endogenous or Self-Reliant? In: M. Bassand et al (eds.), Self-Relinat Development in Europe: Theory, Problems, Action. Aldershot: Gower Pub. Co.
 • 9. Garrett, G. (1998). Global Markets and National Politics: Collision Course or Virtuous Circle? International Organization, 52(4), 787-824.
 • 10. Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. “Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.
 • 11. Gorzelak G., Jałowiecki, B. (2000). Konkurencyjność regionów. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 7-24.
 • 12. Gorzelak, G. (1989). Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej.
 • 13. Grosse, T.G. (2012). W objęciach europeizacji. Wybrane przykłady z Europy Środkoweji Wschodniej. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • 14. Hryniewicz, J.T. (2004). Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • 15. Hryniewicz, J.T. (2010). Teoria „centrum-peryferie” w epoce globalizacji. Studia Regionalne i Lokalne, 2(40), 5-27.
 • 16. Jałowiecki, B. (2002). Reguły działania w społeczeństwie i w nauce. Szkice socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • 17. Jałowiecki, B., Szczepański, M.S. (2002). Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych.
 • 18. Jewtuchowicz, A. (2005). Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 19. Krzysztofek, K., Szczepański, M.S. (2002). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • 20. Krzysztofek, K., Szczepański, M.S. (2002). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • 21. Leonardi, R. (2006). The Impact and Added Value of Cohesion Policy. Cohesion in the European Union. Regional Studies, 40, 155-167.
 • 22. Nowakowska, A. (2009). Regionalny kontekst procesów innowacji. In A. Nowakowska (ed.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 23. Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: PWN.
 • 24. Pyszkowski, A. (2000). Polityka regionalna – balast czy czynnik rozwoju? Studia Regionalne i Lokalne, 1, 73-77.
 • 25. Robertson, R. (1992). Globalization. Social Theory and Global Culture. London: SAGE Publications.
 • 26. Robertson, R. (1995). Globalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. In M. Featherstone, S. Lasch, R. Robertson (eds.), Global Modernities. London: SAGE Publications.
 • 27. Szczepański, M.S. (2005). Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i glabalny. In W. Wesołowski, J. Włodarek, (eds.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska Europa Świat. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 28. Szczepański, M.S., Śliz A. (2012). Centrum-peryferie w perspektywie polskich regionów. In K. Frysztacki, P. Sztompka (eds.), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Warszawa: PAN, Warszawska Drukarnia Naukowa.
 • 29. Tucholska, A. (2011). Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów. Warszawa: EUROREG.
 • 30. Tuziak, A. (2013). Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium Socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 31. Tuziak, A., (2009). Przejawy aktywności społeczności regionalnej w pokonywaniu dystansów i zróżnicowań rozwojowych. Przypadek regionu peryferyjnego. In A. Tuziak, B. Tuziak (eds.), Regionalny wymiar procesów transformacyjnych. Zróżnicowania i podziały. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 32. Tuziak, A., Tuziak B. (2007). Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego jako próba wyjścia regionu z enklawy marginalizacji i cywilizacyjnego zapóźnienia. In L. Gołdyka, I. Machaj (eds.), Enklawy życia społecznego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • 33. Tuziak, A., Tuziak, B., Bobrecka-Jamro, D., Jastrzębska, W. (2006). Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • 34. Wallerstein, I.M. (1974). The Modern Word-System, 1. New York: Academic Press.
 • 35. Wallerstein, I.M. (1989). Periphery. In J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (eds.), Economic Development. London-Basingstoke: The Macmillan Reference Book.
 • 36. Zarycki, T. (2009). Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e8eba0db-0b84-4c51-8990-ca68080f9221
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.