PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kruszywa z recyklingu betonu kluczem do zrównoważonego budownictwa

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Aggregates from the recycling of concrete as a key to sustainable construction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jedną z wielu konsekwencji popularności betonu jako materiału budowlanego są deficyty kruszyw naturalnych, z którymi przychodzi zmierzyć się w wielu rejonach świata. Zastosowanie kruszyw recyklingowych jako zamiennika kruszyw naturalnych w nowo wznoszonych konstrukcjach jest najbardziej oczekiwanym rozwiązaniem. Włączenie uzyskanych w wyniku recyklingu gruzu betonowego kruszyw wtórnych do ponownego obiegu w procesie produkcji budowlanej jest w pełni zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju i wymaganiami w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
EN
The utilization of concrete gravel in the era of the common use of concrete in constructions around the world is a very important issue that can be called the problem of modern times. One of the many consequences of the popularity of concrete as a building material are the deficits of natural aggregates, which must be faced in many regions of the world. The use of recycling aggregates as a substitute for natural aggregates in newly erected structures is the most expected solution. The incorporation of secondary aggregates obtained as a result of recycling in the construction production process is fully in line with the idea of sustainable development and environmental protection requirements.
Rocznik
Tom
Strony
26--31
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., fot., wykr.
Twórcy
autor
 • Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
autor
 • Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
 • Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • 1. Bio Intelligence Service, Service contract on the management of construction and demolition waste – SR 1, Paris 2011.
 • 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów (2008/98/WE).
 • 3. EC, Waste Statistics, EUROSTAT/ European Statistics Office, European Commission, September 2015.
 • 4. Golda A., Król A.: Drugie życie betonu. „Budownictwo, Technologie,” nr 4/2006, s. 44-47.
 • 5. https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth--and-investment/towards-circular-economy_pl (dostęp: 22.05.2018 r.).
 • 6. Jin R., Chen Q.: Investigation of concrete recycling in the U.S. construction industry. „Procedia Engineering”, vol. 118/2015, s. 894-901.
 • 7. Kozioł K., Kawalec P.: Kruszywa alternatywne w budownictwie. „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, nr 4 (19)/2008b, s. 34-37.
 • 8. Kozioł K., Kawalec P.: Kruszywa budowlane i drogowe w Polsce i Unii Europejskiej. „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, nr 3 (18)/2008a, s. 62-65.
 • 9. Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 88 z dnia 1 lipca 2016 r. (M.P. poz. 784).
 • 10. Marmash B.E., Elliot K.S.: The properties of recycled precast concrete hollow core slabs for use as replacement aggregate in concrete. „Waste Management Series”, nr 1/2000, s. 769-781.
 • 11. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
 • 12. PN-EN 206: 2014 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 • 13. Rossi B.: Stainless steel in structures: Fourth International Structural Stainless Steel Experts Seminar. Ascot, UK 2012.
 • 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014, poz. 1923).
 • 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Rozporządzenie PE nr 305/2011).
 • 16. Saiz Martinez P., Gonzalez Cortina M., Fernandez Martinez F.: Comparative study of three types of fine recycled aggregate from construction and demolition waste (CDW), and their use in masonry mortar fabrication. „Journal of Cleaner Production”, 162-169
 • 17. Sanchez de Juan M., Gutierrez P.A.: Influence of attached mortar content on the properties of recycled concrete aggregate. Proceedings of International RILEM Conference on the Use of Recycled Materials in Buildings and Structures, Barcelona, Spain 2004, s. 536-544.
 • 18. Sas W., Sobańska K.: Recykling jako sposób zagospodarowania odpadów powstających przy remontach dróg. „Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”, nr 19 (1)/2010, s. 53-64.
 • 19. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 21, z późn. zm.).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e88274b4-2e41-4fea-8ec8-610d1dc219d2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.