PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The financial conditions of sustainable development in local governments in gminas of the Silesian Voivodeship

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Finansowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju samorządów gminnych w województwie śląskim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
One of the most popular ideas behind development at all levels of management in recent years is sustainable development. This study attempts to analysis financial determinants of sustainable development in local governments. The paper included to analyse and evaluate budgetary revenues and expenditures on environmental protection in local government entities, their operational and total sustainability, based on the data obtained from the Central Statistical Office of Poland collected in Local Data Bank. The historical data collected in the study allowed for ex-post analysis, calculation of the necessary indicators and assess them in the years 2008-2014. The analysis was carried out through comparison, and the data for local governments in gminas of the Silesian Voivodeship were compared to arithmetic means of gminas in total in Poland.
PL
Jedną z najpopularniejszych idei przyświecających rozwojowi na wszystkich poziomach zarządzania staje się w ostatnich latach zrównoważony rozwój. W opracowaniu podjęto rozważania na temat finansowych uwarunkowań ekorozwoju samorządów lokalnych. Przeprowadzono badania własne obejmujące analizę oraz ocenę dochodów i wydatków budżetowych JST poniesionych na ochronę środowiska, ich operacyjna i całkowitą zdolność do ekorozwoju na podstawie danych GUS zgromadzonych w Banku Danych Lokalnych. Zebrane dane historyczne umożliwiły podjęcie analizy ex-post, obliczenie wskaźników oraz dokonanie ich oceny w latach 2008-2014. Analiza została przeprowadzona w ujęciu porównawczym, dane samorządów gminnych w województwie śląskim odniesiono do średnich arytmetycznych dla gmin ogółem w Polsce.
Rocznik
Tom
Strony
239--250
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Barczak A.: Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 • 2. Blewitt J.: Understanding Sustainable Development. Earthsean, London 2008.
 • 3. Burzyńska D.: Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • 4. Carter N.: The Politics of the Environment, Ideas, Activism, Policy. Cambridge University Press. Cambridge 2007.
 • 5. Dernbach, J.C.: Targets, Timetables and Effective Implementing Mechanism: Necessary Building Blocks for Sustainable Development. “William & Mary Environmental Law and Policy Review”, Vol. 27, No 79, 2002.
 • 6. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego. Difin, Warszawa 2010.
 • 7. Filipiak B. (red.): Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa 2009.
 • 8. Keiner M.: Re-emphasizing sustainable development – the concept of ‘evolutionability’. “Environment, Development and Sustainability”, No. 6, 2004.
 • 9. Łukomska-Szarek J.: Operacyjna i całkowita zdolność do rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, [w:] H. Brandenburg (red.): Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społeczne i gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 • 10. Łukomska-Szarek J.: Ratio analysis in the process of management of sustainable development in local self-governments. “Sovremennyj Naucnyj Vestnik Seria: Ekonomiceskie nauki”, 1(140), 2013.
 • 11. Łukomska-Szarek J.: Włóka M., The Sustainable Development Idea in Local Self Government Units. “Oraldyn Fylym Zarsysy Seria: Ekonomiceskie nauki”. 1(49), 2013.
 • 12. Piontek B.: Koncepcje rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • 13. Piontek F.: Znaczenie narzędzi ekonomiczno-prawnych i rozwiązań organizacyjnych dla wdrażania rozwoju zrównoważonego. „Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set The Environment Protection)”. No. 2, 2000.
 • 14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627).
 • 15. Zaremba-Warnke S.: Marketing jako narzędzie realizacji ścieżek strategicznych ekonomii zrównoważonego rozwoju. „Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection)”. No. 15, 2013.
 • 16. Zegar J.S.: Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym. SGH, Warszawa 2003.
 • 17. Ziółkowski M., Goleń M.: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Sochacka-Krysiak H. (red.): Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. SGH, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e86b9ac6-6b75-4d86-ade8-d39a882c32e6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.