PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej : budowa i zastosowanie

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Methods of multidimensional comparative analysis : construction and application
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP) polegają na uporządkowaniu względnie jednorodnego zbioru obiektów lub cech w celu podejmowania decyzji dotyczących wyboru obiektu lub cechy według ustalonego z góry kryterium. Metody te służą do badania zjawisk bezpośrednio niemierzalnych, charakteryzujących określone obiekty podlegające analizie. W artykule dokonano przeglądu i scharakteryzowano metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Podjęto próbę oceny, które z metod mogą być szczególnie użyteczne w analizach na rynku kapitałowym. Zaprezentowano także przykłady zastosowania wybranych metod WAP w postaci wyników badań własnych przeprowadzonych w 2017 r. z wykorzystaniem syntetycznego miernika rozwoju TMAI. Uzyskane wyniki zweryfikowano poprzez porównanie wartości TMAI z rzeczywistą opłacalnością inwestycji, mierzoną stopami zwrotu z akcji badanych spółek giełdowych.
EN
Methods of a multidimensional comparative analysis (MCA) rely on the ordering of a relatively homogeneous set of objects or features in order to make decisions regarding the choice of an object or feature according to a predetermined criterion. These methods are used to study directly immeasurable phenomena characterizing specific objects, subject to analysis. The article reviewed and characterized the methods of a multidimensional comparative analysis. An attempt was made to assess which methods may be particularly useful in an analysis of the capital market. The paper also presents examples of the use of selected MCA methods in form of the results of own research carried out in 2017 using the synthetic measure of taxonomic measure attractiveness of investment (TMAI) development. The obtained results were verified by comparing the value of TMAI with the real profitability of the investment, measured by the rates of return on shares of the surveyed listed companies.
Rocznik
Strony
103--119
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
autor
 • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Matematyki i Kryptologii, 00-908 Warszawa, ul. gen. W. Urbanowicza 2
Bibliografia
 • [1] Chorkowy B., Drymluch M., Wielowymiarowa analiza porównawcza banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Konkurencyjność podmiotów rynkowych, red. nauk. D. Kopycińska, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2008.
 • [2] Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe, Wyd. Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, 1998.
 • [3] Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1989.
 • [4] Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1993.
 • [5] Kompa K., Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, „Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” nr 74, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2009.
 • [6] Łuniewska M., Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
 • [7] Łuniewska M., Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych, [w:] Rozprawy i Studia, t. 484, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2003.
 • [8] Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
 • [9] Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Wyd. PWE, Warszawa, 1990.
 • [10] Panek T., Zwierzchowski J., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania, Wyd. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,Warszawa, 2013.
 • [11] Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Warszawa, 1988.
 • [12] Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 • [13] Stevens S.S., Measurement, Psycho-Physics and Utility, [w:] Measurement: Definitions and Theories, red. nauk. C.W. Churchman, P. Ratoosh, Wyd. Wiley, New York, 1959.
 • [14] Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Wydawnictwo Placet, Warszawa, 1997.
 • [15] Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002.
 • [16] Wasilewska H., Jasiukiewicz M., Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w akcje na przykładzie wybranych spółek giełdowych, Bank i Kredyt, nr 6, 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e851dcc5-da8a-4244-a283-41126cb35516
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.