PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

System jakości na przykładzie zharmonizowanych Europejskich Wymagań Zdatności do Lotu Wojskowych Statków Powietrznych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The quality system on the example of the harmonized European Military Airworthiness Requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych wymagań dla systemu jakości w kontekście nowych zharmonizowanych Europejskich Wymagań Zdatności do Lotu Wojskowych Statków Powietrznych (EMAR) oraz identyfikacja źródeł potencjalnych problemów związanych z systemem jakości wymaganym przez poszczególne EMARy. Wykorzystano metodę badawczą w postaci krytycznej analizy aktów normatywnych, wymagań oraz literatury przedmiotu. W opracowaniu zaprezentowano ekwiwalentność europejskich cywilnych przepisów i wojskowych wymagań zdatności do lotu statków powietrznych. Omówiono wykorzystywane w praktyce sposoby implementacji wymagań EMAR w narodowych przepisach zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych. Dokonano przeglądu wymagań odnośnie systemu jakości w stosunku do organizacji zaangażowanych w zapewnienie początkowej i ciągłej zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych. Wykazano aktualność problematyki i jej istotne znaczenie w przededniu implementacji w Polsce wymagań EMAR, z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i zdatności do lotu w lotnictwie wojskowym oraz interesu krajowych przedsiębiorstw i organizacji zaangażowanych w projektowanie, produkowanie, obsługiwanie, zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu oraz szkolenie personelu technicznego na rzecz lotnictwa wojskowego.
EN
The aim of the article is to present the basic requirements for the quality system in the context of the new harmonized European Military Airworthiness Requirements (EMAR) and identification of sources of potential problems related with the quality system required by individual EMARs. The research method used in this paper is an analysis of normative acts, requirements and the literature of the subject. The study presents the equivalence of European civil regulations and military airworthiness requirements for aircrafts. Practical methods of implementing EMAR requirements in the national military airworthiness standards were discussed. The requirements regarding the quality system were reviewed in relation to organizations involved in ensuring the initial and continuing airworthiness of military aircrafts. Timeliness and significance of the topic on the eve of implementing the EMAR has been demonstrated from the point of view of ensuring safety and airworthiness in military aviation and the interest of domestic enterprises and organizations involved in the design, production, maintenance, continuing airworthiness management and technical staff training for military aviation.
Czasopismo
Rocznik
Strony
85--91
Opis fizyczny
Bibliogr. 33 poz., rys.
Twórcy
 • Zakład Zdatności do Lotów Statków Powietrznych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Zakład Zdatności do Lotów Statków Powietrznych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Bibliografia
 • [1] Bartkowiak Piotr, Jacek Jóźwiak. 2017. „Determinanty doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce”. Problemy Jakości (8): 4–12.
 • [2] Brzozowski Tomasz, Piotr Rogala. 2018. „Zarządzanie jakością w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej”. Problemy Jakości (2): 17-22.
 • [3] ČOS 174004. Český Obranný Standard. Požadavky na Organizace Oprávněné k Údržbě. 1. Vydání. 2013. Praha: Ministerstvo Obrany ČR.
 • [4] Defence Ministers’ Political Declaration Regarding the timely Development and Implementation of the European Military Airworthiness Requirements. 2009. Brussels: European Defence Agency.
 • [5] Drzewiecka-Dahlke Milena. 2017. „Badanie zależności między długotrwałością systemowego zarządzania jakością a podejściem do identyfikacji i oceny niezgodności”. Problemy Jakości (7): 29-34.
 • [6] European Military Airworthiness Requirements. EMAR 145 Requirements for Maintenance Organisations. Edition 1.2. 2016. Brussels: European Defence Agency.
 • [7] European Military Airworthiness Requirement. EMAR 145. AMC&GM. Edition 1.2. 2016. Brussels: European Defence Agency.
 • [8] European Military Airworthiness Requirements. EMAR M. Continuing Airworthiness Requirements. Edition 1.0. 2015. Brussels: European Defence Agency.
 • [9] European Military Airworthiness Requirement. EMAR M. AMC&GM. Edition 1.0. 2017. Brussels: European Defence Agency.
 • [10] European Military Airworthiness Requirements. EMAR 147. Aircraft Maintenance Training Organisations. Edition 1.1. 2014. Brussels: European Defence Agency.
 • [11] European Military Airworthiness Requirements. EMAR 147. AMC&GM. Edition 1.1. 2014. Brussels: European Defence Agency.
 • [12] European Military Airworthiness Requirements. EMAR 21.Certification of Military Aircraft and Related Products, Parts and Appliances, and Design and Production Organisations. Edition 1.3. 2018. Brussels: European Defence Agency.
 • [13] European Military Airworthiness Requirement. EMAR 21. Acceptable means of compliance and Guidance material for Certification of Military Aircraft and Related Products, Parts and Appliances, and Design and Production Organisations. Edition 1.3. 2018. Brussels: European Defence Agency.
 • [14] Наказ № 20042016. Про затвердження правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В). 2016. Київ: Міністерство Оборони України.
 • [15] Instruction Interministérielle N° 500558/DEF/DSAÉ dite «instruction FRA-M, 145, 66 et 147» relative au maintien de la navigabilité des aéronefsmilitaires et des aéronefsappartenant à l’État et des produits, pièces et équipementsaéronautiques et relative à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces taches. 2016. Vélizy-Villacoublay Air: Direction de la sécurité aéronautique d’État.
 • [16] Klimaszewski Sławomir, Leszek Lewsza. 2015. Aspekty zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych w świetle Zharmonizowanych Europejskich Wymagań Zdatności do Lotu Wojskowych Statków Powietrznych. W Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie. Rozwój lotnictwa w regionach. Bezpieczne lata 2011-2015, 37-50. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 • [17] Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. 1944. (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm.).
 • [18] Publicación Española De Requisitos De Aeronavegabilidad Militares Peram 145. Requisitos Para Organizaciones De Mantenimiento. Ed. 1.2. 2012. Madrid: Ministerio De DefensaSecretaría De Estado de Defensa Dirección General De Armamento Y Material.
 • [19] Roadmap on an EU-wide Forum for Military Airworthiness (MAWA). EDA Doc. No. 2008/39. 2008. Brussels: European Defence Agency.
 • [20] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE. 2008. Bruksela: Parlament Europejski i Rada WE.
 • [21] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących. 2012. Bruksela: Komisja WE.
 • [22] Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatnści do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania. 2012. Bruksela: Komisja WE.
 • [23] Slovensky Obranny Standard, Europske Vojenske Poziadavky na Organizacie Vykonavajuce Udrzbu Vojenskej Leteckej Techniky. SOS EMAR 145. Vydanie 1. 2012. Bratislava: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
 • [24] Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 2002. (Dz. U.2017.0.959).
 • [25] Zhang Zhao, Tao Song, Jiashan Song. 2014. „Analysis of relationship between quality management system and design assurance system”. Procedia Engineering 80: 565-572.
 • [26] http://www.defence.gov.au/DASP/Docs/Manuals/8000-011/DASRWeb/index.htm#8797.htm [dostęp 28.05.2018].
 • [27] http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source =web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid9tLYrajbAhUNaVAKHRNeCvAQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.atlantis-press.com%2Fphp%2Fdownload_paper.php%3Fid%3D25416&usg=AOvVaw3OjDtZ6qaKNutwGCiL_UEl [dostęp 25.05.2018].
 • [28] https://www.caa.co.uk/uploadedFiles/CAA/Content/Standard_Content/Commercial_industry/Aircraft/Airworthiness/Seminars/Corporate_aviation_June_2016/FWM20160629_08_Airworthiness%20Analysis.pdf [dostęp 23.05.2018].
 • [29] https://www.caa.co.uk/uploadedFiles/CAA/Content/Standard_Content/Commercial_industry/Aircraft/Airworthiness/Seminars/Part_147_December_2016/5.%20Part%20147%20Oversight.pptx [dostęp 23.05.2018].
 • [30] http://www.ulc.gov.pl/_download/bezpieczenstow_lotow/konferencje/2016/07_Ocena_jako%C5%9Bci_pracy_organizacji_obs%C5%82ugowych_i_zarz%C4%85dzania_nieprzerwan%C4%85_zdatno%C5%9Bci%C4%85_do_lotu_IL_G%C5%82owacki.pdf [dostęp 23 .05.2018].
 • [31] http://www.ulc.gov.pl/_download/bezpieczenstow_lotow/konferencje/2015/konferencja_bezpieczenstwa_10_2015/Wska%C5%BAniki_organizacji_AMO_i_CAMO_krzysztof_Mieciek.pdf [dostęp 23.05.2018].
 • [32] https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/events/1--1-mawa-forum-state-of-play---eda.pdf [dostęp 17.06.2018].
 • [33] https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/documents/16-emar-implementation-a-non-eda-memberstates-view_dgta.pdf [dostęp 17.06.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e814b0d1-e4ac-4d00-89e8-17515104c752
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.