Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e7dfc3a5-accd-4228-9f1e-f960f364b98e

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Analiza właściwości technologicznych płuczki inwersyjnej w warunkach HTHP

Autorzy Błaż, S. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Analysis of the technological properties of invert emulsion drilling mud in HTHP conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wiercenie otworów w warunkach występowania wysokich ciśnień i temperatury najczęściej realizowane jest przy zastosowaniu płuczek olejowodyspersyjnych, które – z uwagi na swoje właściwości – kwalifikują je do celów HTHP. Jednym z ważniejszych zagadnień występujących podczas wiercenia głębokich otworów jest dostosowanie właściwości płuczki do panujących warunków otworowych. Płuczka musi charakteryzować się wysoką odpornością temperaturową, zapobiegać uszkodzeniu złoża i innym zagrożeniom związanym z wierceniem otworów w warunkach HTHP. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych odporności opracowanej płuczki inwersyjnej na działanie wysokiego ciśnienia i temperatury. Przeprowadzone badania umożliwiły także ocenę oddziaływania płuczki na skały ilasto-łupkowe oraz określenie jej wpływu na przepuszczalność skał zbiornikowych dla ropy i gazu.
EN Drilling holes in conditions of high pressure and high temperature (HTHP) is often realized by using invert emulsion drilling muds, due to their properties. One of the major tasks that occur during drilling deep holes is to adjust mud properties to borehole conditions, that can lead to safe and efficient exploitation. The drilling mud must have high temperature resistance, must prevent formation damage and other threats related to drilling under HTHP conditions. The article presents the results of laboratory tests on the developed invert emulsion mud resistant to high pressure and temperature. The studies also enabled the evaluation of drilling mud impact on clay-shale rocks and its effect on the permeability of reservoir rocks.
Słowa kluczowe
PL płuczka inwersyjna   faza olejowa   stabilność emulsji   warunki HTHP  
EN invert emulsion drilling mud   oil phase   emulsion stability   HTHP conditions  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 6
Strony 403--412
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Błaż, S.
  • Zakład Technologii Wiercenia, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, slawomir.blaz@inig.pl
Bibliografia
[1] Alford P., Anderson D., Bishop M., Goldwood D., Stouffer C., Watson E., Karonka M., Moore R.: Novel oil based mud additive decreases HTHP fluid loss and enhances stability. AADE-14-FTCE-18, 2014.
[2] Amani M., Al-Jubouri M., Shadravan A.: Comparative study of using oil-based mud versus water-based mud in HPHT fields. Advances in Petroleum Exploration and Development 2012, vol. 4, nr 2, s. 18–27.
[3] Amani M.: The rheological properties of oil-based mud under high pressure and high temperature conditions. Advances in Petroleum Exploration and Development 2012, vol. 3, nr 2, s. 21–30.
[4] Błaż S. i in.: Badania laboratoryjne nad opracowaniem składu inwersyjnej płuczki wiertniczej odpornej na zmiany pH. Praca statutowa INiG – PIB, Kraków 2014, nr zlecenia: 29/KW/14, nr archiwalny: DK-4100-29/14, s. 3–64.
[5] Hermoso J., Martinez-Boza F., Gallegos C.: Influence of aqueous phase volume fraction, organoclay concentration and pressure on invert-emulsion oil muds rheology. Journal of Industrial and Engineering Chemistry 2015, vol. 22, s. 341–349.
[6] Jasiński B.: Badania nad zastosowaniem emulsji olejowo-wodnych jako cieczy roboczych o obniżonej gęstości. Nafta-Gaz 2012, nr 12, s. 1155–1164.
[7] Jha P. K., Mahto V., Saxena V. K.: Emulsion based drilling fluids: an overview. International Journal of ChemTech Research 2014, vol. 6, nr 4, s. 2306–2315.
[8] Kulkarni S. D., Jamison D. E.: Determining association of particles and emulsion in invert emulsion drilling fluids: experiments and modeling. AADE-15-NTCE-16, 2015, s. 1–4.
[9] Miller M., Kulkarni S. D., King D., Valenziano R.: Gellant for oil-based drilling fluid behind casing. AADE-14-FTCE-16, 2014.
[10] Maghrabi S., Wagle V., Teke K., Kulkarni D., Kulkarni K.: Low plastic viscosity invert emulsion fluid system for HPHT wells. AADE-11-NTCE-15, 2011, s. 1–14.
[11] Shadravan A., Amani M.: HPHT 101-what petroleum engineers and geoscientists should know about high pressure high temperature wells environment. Energy Science and Technology 2012, vol. 4, nr 2, s. 36–60.
[12] Uliasz M. i in.: Dobór środków chemicznych do sporządzania płuczek na osnowie oleju. Dokumentacja INiG – PIB, Kraków–Krosno 2001, s. 3–28.
[13] Uliasz M. i in.: Opracowanie cieczy zabiegowej dla złoża Przemyśl, horyzont I. Dokumentacja INiG – PIB, Kraków 2013, nr zlecenia: 776/KW, nr archiwalny: DK 4100-116/13, s. 21–35.
[14] Uliasz M. i zespół: Badania laboratoryjne nad doborem środków poprawiających właściwości smarne płuczki wiertniczej krzemianowej. Dokumentacja INiG – PIB, Kraków 2008, nr zlecenia: 24/KW, s. 3–35.
[15] Uliasz M., Herman Z.: Wymagane parametry cieczy roboczych dla ochrony pierwotnych właściwości skał zbiornikowych. Wiertnictwo, Nafta, Gaz 2008, s. 753–763.
[16] Wenjuna S., Shixiana T., Fana F., Weimina Y., Zhitaoa Z.: Research on the Drilling Fluid Technology for High Temperature over 240°C. Procedia Engineering 2014, vol. 73, s. 218–229.
[17] Zima G.: Nowy rodzaj płuczki wiertniczej do zastosowania w warunkach HTHP. Nafta-Gaz 2015, nr 8, s. 556–564.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt. Analiza właściwości technologicznych płuczki inwersyjnej w warunkach HTHP - praca INiG - PIB na zlecenie MNiSW; nr zlecenia: 0036/KW/15, nr archiwalny: DK-4100-36/15.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e7dfc3a5-accd-4228-9f1e-f960f364b98e
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG.2016.06.03