PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Reworked Eocene–Oligocene dinoflagellate cysts in the Miocene of the Carpathian Foredeep Basin : implications for Paleogene palaeogeography in SE Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Miocene strata of the Carpathian Foredeep Basin in Poland contain reworked Eocene and Oligocene dinoflagellate cysts, which come from two sources: the Flysch Carpathians and the epicontinental basin. The occurrence of the latter is almost the only trace of the epicontinental Eocene–Oligocene sedimentary cover, which extended across southwestern Poland, and is today nearly completely eroded. The distribution of epicontinental Eocene and Oligocene taxa in the Miocene strata of the northeastern part of the Carpathian Foredeep is uneven, clearly pointing to a limited extent of the host deposits and their variable erosion intensity. Erosion of the Eocene and Oligocene platform cover took place prior the Miocene transgression and took place also during the Badenian; its intensity increased during Late Badenian–Sarmatian tectonic movements, resulting in an increased frequency of reworked specimens in strata postdating the mid-Badenian deposits.
Rocznik
Strony
853–--868
Opis fizyczny
Bibliogr. 104 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Senacka 1, 31-002 Kraków, Poland
Bibliografia
 • 1. ALEXANDROWICZ S.W. (1963) - Stratigraphy of the Miocene deposits in the Upper Silesian Basin (in Polish with English summary). Pr. Inst. Geol., 39: 1-130.
 • 2. ALEXANDROWICZ S.W. (1969) - Couches du Paléogene de la partie méridionale du Plateau de Cracovie (in Polish with French summary). Ann. Soc. Géol. Pol., 39 (4): 681-696.
 • 3. ALEXANDROWICZ S.W. and PARACHONIAK W. (1956) - Tufity mioceńskie w okolicach Pińczowa nad Nidą. Acta Geol. Pol., 6 (3): 301-325.
 • 4. ALEXANDROWICZ S.W., GARLICKI A. and RUTKOWSKI J. (1982) - Podstawowe jednostki litostratygraficzne miocenu zapadliska przedkarpackiego. Kwart. Geol., 26 (4): 470-471.
 • 5. AREŃ B. (1971) - The Tert iary of the Góry Świętokrzyskie Region (in Polish with English summary). Pr. Inst. Geol., 64: 107-128.
 • 6. BAŁUK W. and RADWAŃSKI A. (1977) - Organic communities and facies de vel op ment of the Korytnica bas in (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland). Acta Geol. Pol., 27 (1): 85-123.
 • 7. BAŁUK W. and RADWAŃSKI A. (1979) - Additional data on the organic communities and facies development of the Korytnica Basin (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland). Acta Geol. Pol., 29 (3): 225-238.
 • 8. BAŁUK W. and RADWAŃSKI A. (1984) - New data on the Korytnica Basin, its organic communities and ecological relationships between species (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland). Acta Geol. Pol., 34 (3-4): 179-194.
 • 9. BIELECKA M. (1964) - Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, ark. Zawichost. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 10. BŁASZAK M. (1970) - Description of natural raw materials for moulding mass from the karst sinks of the Częstochowa region (in Polish with English summary). Biul. Inst. Geol., 240: 157-244.
 • 11. BOSÁK P, GŁAZEK J., GRADZIŃSKI R. and WÓJCIK Z. (1979) - Genesis and age of sediments of the Rudica type in fossil-karst depressions. Čas. miner. geol., 24: 147-154.
 • 12. BRZEZIŃSKA M. (1961) - The Miocene of the boundary zone between the Western Roztocze (Roztocze zachodnie) and Sandomierz depression (Kotlina Sandomierska) (in Polish with English summary). Biul. Inst. Geol., 158: 5-111.
 • 13. BUJAK J. and MUDGE D. (1994) - A high-resolution North Sea Eocene dinocyst zonation. J. Geol. Soc., London, 151: 449-462.
 • 14. BURACZYŃSKI J. (1997) - Roztocze: budowa - rzeźba - krajobraz. Zakład Geogr. Reg. UMCS, Lublin.
 • 15. BURACZYŃSKI J. and KRZOWSKI Z. (1994) - Middle Eocene in the Sołokija Graben on Roztocze Upland. Geol. Quart., 38 (4): 739-753.
 • 16. CIEŚLIŃSKI S. and RZECHOWSKI J. (1993) - Mapa geologiczna podłoża czwartorzędu Roztocza między Tomaszowem Lubelskim a Hrebennem. In: Tektonika Roztocza i jej aspekty sedymentologiczne, hydrogeologiczne i geomorfologiczno-krajobrazowe (eds. M. Harasimiuk, J. Krawczuk and J. Rzechowski): 38-46. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji terenowej, Lublin-Lwów, 16-20 czerwca 1993. Lublin.
 • 17. CZAPOWSKI G. (2004) - Wschodnia część zapadliska. In: Budowa geologiczna Polski, I. Stratygrafia, cz. 3a. Kenozoik. Paleogen. Neogen (eds. T.M. Peryt and M. Piwocki): 239-245. Państw. Inst. Geol.
 • 18. CZAPOWSKI G. and PERYT T. (2004) - Podstawy stratygrafii: paleogen. In: Budowa geologiczna Polski, I. Stratygrafia, cz. 3a. Kenozoik. Paleogen. Neogen (eds. T.M. Peryt and M. Piwocki): 212-213. Państw. Inst. Geol.
 • 19. CZAPOWSKI G. and STUDENCKA B. (1990) - The sedimentological-palaeontological study of the Lower Sarmatian barrier deposits near Chmielnik (southern border of Holy Cross Mts) (in Polish with English summary). Prz. Geol., 38 (3): 117-127.
 • 20. CZAPOWSKI G. and STUDENCKA B. (1996) - Regresywne utwory dolnego sarmatu rejonu Chmielnika. V Krajowe Spotkania Sedymentologów - Analiza basenów sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia - Warszawa-Góry Świętokrzyskie-Ponidzie-Mazow sze, 17-21 czerwca 1996: B27-B33.
 • 21. De VERTEUIL L. and NORRIS G. (1996) - Miocene dinoflagellate stratigraphy and systematics of Maryland and Virginia. Micropaleont., 42 Supplement: i-viii + 1-172.
 • 22. DYBKJÆR K. (2004) - Morphological and abundance variations in Homotryblium-cyst assemblages related to depositional environments; uppermost Oligocene-Lower Miocene, Jylland, Denmark. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 206: 41-58.
 • 23. EATON G.L. (1976) - Dinoflagellate cysts from the Bracklesham Beds (Eocene) of the Isle of Wight, southern England. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Geol., Bull., 26: 227-332.
 • 24. FELISIAK I. (1992) - Oligocene-Early Miocene karst deposits and their importance for recognition of the development of tectonics and relief in the Carpathian Foreland, Kraków region, southern Poland (in Polish with English summary). Ann. Soc. Geol. Pol., 62 (2): 173-207.
 • 25. GAŹDZICKA E. (1994) - Middle Eocene calcareous nannofossils from the Roztocze region (SE Poland) - their biostratigraphic and palaeogeographic significance. Geol. Quart., 38 (4): 727-734.
 • 26. GEDL P. (1995) - Batymetryczne zróżnicowanie warunków sedymentacji miocenu Przedgórza Karpat na podstawie Dinocyst (Pyrrhophyta). In: Szata roślinna Polski w procesie przemian (eds. Z. Mirek and J.J. Wójcicki): 114. Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków 26.06-01.07.1995.
 • 27. GEDL P. (1996a) - Middle Miocene dinoflagellate cysts from the Korytnica clays (Góry Świętokrzyskie Mountains, Poland). Ann. Soc. Geol. Pol., 66 (2): 191-218.
 • 28. GEDL P. (1996b) - Middle Eocene dinoflagellate cysts from the Rogoźnik sec tion, Flysch Carpathians, Poland. Acta Palaeobot., 35 (2): 195-231.
 • 29. GEDL P (1997a) - Palynofacies of the Miocene deposits in the Gliwice area (Upper Silesia, Poland). Bull. Pol. Acad. Sc., Earth Sc., 45 (2-4): 191-201.
 • 30. GEDL P (1997b) - Palynological study of an olistolith from the so-called Suchaformation, Zawoja IG-1 borehole (Flysch Carpathians, Poland): age and palaeoenvironment. Ann. Soc. Geol. Pol., 67 (2-3): 203-215.
 • 31. GEDL P (1999) - Palaeoenvironmental and sedimentological interpretations of the palynofacies analysis of the Miocene deposits from the Jamnica S-119 borehole (Carpathian Foredeep, Poland). Geol. Quart., 43 (4): 479-492.
 • 32. GEDL P. (2000a) - Newly found marine Oligocene deposits in the Carpathian Forel and and its palaeogeographic con se quences. Slov. Geol. Mag., 6: 155-157.
 • 33. GEDL P. (2000b) - Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Podhale Palaeogene (Inner Carpathians, Poland) in the light of palynological studies. Part II. Summary and systematic descriptions. Studia Geol. Pol., 117: 155-303.
 • 34. GEDL P. (2004) - Dinoflagellate cyst record of the deep-sea Cretaceous-Tertiary boundary at Uzgruň, Carpathian Mountains, Czech Re- public. Geol. Soc., London, Spec. Publ., 230: 257-273.
 • 35. GEDL P. (2005a) - In situ and recycled dinoflagellate cysts from Middle Miocene deposits at Bęczyn, Carpathian Foredeep, Poland. Stud. Geol. Pol., 124: 371-394.
 • 36. GEDL P. (2005b) - Late Eocene-early Oligocene organic-walled dinoflagellate cysts from Folusz, Magura Nappe, Polish Carpathians. Acta Palaeobot., 45 (1): 27-83.
 • 37. GERLACH E. (1961) - Mikrofossilien aus dem Oligozan und Miozan Nordwestdeutschlands, unter besonderer Berucksichtigung der Hystrichosphaeren und Dinoflagellaten. N. Jb. Geol. Palaont., Abh., 112: 143-228.
 • 38. GRABOWSKA I. and SŁODKOWSKA B. (1993) - Katalog profili osadów trzeciorzędowych opracowanych palinologicznie. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 39. GRADZIŃSKI R. (1962) - Origin and development of subterranean Karst in the southern part of the Cracow Upland (in Polish with English summary). Ann. Soc. Géol. Pol., 32 (4): 429-492.
 • 40. GRADZIŃSKI R. (1977) - Sedimentation of “moulding sands” on karstified limestone surface in the middle part of Kraków-Wieluń Up- land (in Polish with English summary). Pr. Nauk. Uniw. Śl., 185: Kras i speleologia, 1 (X): 59-70.
 • 41. JASIONOWSKI M. (1997) - Lithostratigraphy of the Miocene deposits in the eastern part of the Carpathian Foredeep (in Polish with English summary). Biul. Państw. Inst. Geol., 375: 43-60.
 • 42. JASIONOWSKI M., PERYT T.M. and CZAPOWSKI G. (2004) - Podstawy stratygrafii. Miocen. In: Budowa geologiczna Polski, I. Stratygrafia, cz. 3a. Kenozoik. Paleogen. Neogen (eds. T.M. Peryt and M. Piwocki): 213-224. Państw. Inst. Geol.
 • 43. JASIONOWSKI M., WYSOCKA A. and STUDENCKA B. (2006) - Stop IV - Kamieniołom w Żelebsku. In: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich (eds. A. Wysocka and M. Jasionowski): 25-27. II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, 20-23.06.2006 r., Zwierzyniec.
 • 44. KARASZEWSKI W. (1966) - Traces of ear i ier marine Tertiary in the Iłżanka River basin (NE marginal area of the Święty Krzyż Mts.) (in Polish with English summary). Kwart. Geol., 10 (1): 153-156.
 • 45. KASIŃSKI J.R. and PIWOCKI M. (1994) - Neogene coal-forming sedi- mentation inthe Carpathian Foredeep, southern Poland. Geol. Quart., 38 (3): 527-551.
 • 46. KASIŃSKI J.R. and TOŁKANOWICZ E. (1999) - Amber in the northern Lublin Region - origin and occurrence. In: Investigations into amber. (eds. B. Kosmowska-Ceranowicz and H. Paner): 41-51. Muz. Archeol. w Gdańsku, Gdańsk.
 • 47. KIRCHNER Z. (1956) - Miocene stratigraphy of the Central Carpathian forel and based on microfaunal studies (in Polish with English summary). Acta Geol. Pol., 6 (4): 421-449.
 • 48. KITA Z. (1963) - Palynological analysis of Tortonian deposits from the bore-hole Kłaj 1 (East of Kraków) (in Polish with English summary). Ann. Soc. Géol. Pol., 33 (4): 517-526.
 • 49. KONIOR K. and KRACH W. (1964) - Autochthonous Miocene of the B4 borehole in the West Carpathian Foreland. Bull. Acad. Pol. Sc., Sér. sc. géol. géogr., 12 (3): 181-185.
 • 50. KOSMOWSKA-CERANOWICZ B. and POŻARYSKA K. (1984) - On new research of Tertiary sediments in Polish Lowlands. Bull. Acad. Pol. Sc., Sér. Sc. Terre, 31 (1-4): 49-58.
 • 51. KOSMOWSKA-SUFFCZYŃSKA D. (1966) - Tertiary evolution of relief of region of Ostrowiec Świętokrzyski and Ćmielów (in Polish with English summary). Pr. Geogr., 54: 1-114.
 • 52. KOTLARCZYK J. (1985) - Evolution of the Carpathian tectogene in the Miocene. In: Geotraverse Kraków-Baranów-Rzeszów-Przemyśl-Ustrzyki Dolne-Komańcz a-Dukla, Guide to Excursion 4 (ed. J. Kotlarczyk): 21-32. Carpatho-Balkan Geological Association XIII Congress, Cracow, Poland.
 • 53. KOWALEWSKI K. (1927) - Wyniki badań nad utworami trzeciorzędowemi pd.-wschodniej części arkusza Pińczów. Posiedz. Nauk. Państw. Inst. Geol., 17: 22-26.
 • 54. KOWALEWSKI K. (1930) - Stratigraphie du MiocPne des environs de Korytnica en comparaison avec le Tertiaire des autres territoires du Massif de Ste-Croix (in Polish with French summary). Spraw. Pol. Inst. Geol., 6: 1-211.
 • 55. KOWALEWSKI K. (1957) - Tertiaire dans la partie nord de la Basse Plaine de Sandomierz (Pologne meridionale) (in Polish with French summary). Biul. Inst. Geol., 119: 1-124.
 • 56. KÓTHE A. and PIESKER B. (2007) - Stratigraphic distribution of Paleogene and Miocene dinocysts in Germany. Rev. Paléobiol., 26: 1-39.
 • 57. KRZOWSKI Z. (1993) - Trzeciorzędowe osady glaukonitowe na Wyżynie Lubelskiej w świetle geochronologii izotopowej glaukonitu. Pr. Nauk. Politechn. Lub., 231: 1-171.
 • 58. KRZYWIEC P (2001) - Contrasting tectonic and sedimentary history of the central and eastern parts of the Polish Carpathian Foredeep Basin - results of seismic interpretation. Mar. Petrol. Geol., 18: 13-36.
 • 59. KSIĄŻKIEWICZ M. (1951) - Objaśnienia arkusza Wadowice. Ogólna mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Państw. Inst. Geol.
 • 60. KUBICA B. (1965) - Odsłonięcie miocenu w Podgórzu koło Zawichostu. In: Przewodnik XXXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Tarnobrzeg 21-24 sierpnia 1965 (ed. S. Pawłowski ): 60-65. Warszawa.
 • 61. KUCIŃSKI M., NOWAK W. A. and SZOTOWA W. (1975) - Probl em stratygrafii utworów mioceńskich w otworach Bielsko 4 (B4) i Kęty 2 (K2). Kwart. Geol., 19 (4): 962-963.
 • 62. ŁUCZKOWSKA E. (1974) - Profil miocenu w odsłonięciu w Gackach koło Pińczowa. PAN, Oddz. Krak., Spraw. Posiedz. Kom. Nauk., 17: 192-194.
 • 63. ŁUCZKOWSKA E. (1978) - Faziostratotypen des Badenien. 1. Faziostratotypus: Bohrung Kłaj-1, Karpatische Vortiefe in Polen. In: Chronostratigraphie und Neostratotypen. Miozan der Zentralen Paratethys (ed. E. Brestenská): 155-158. Band VI: M4 Badenien (Moravien, Wielicien, Kosovien). Bratislava.
 • 64. ŁUCZKOWSKA E. (1995) - Korelacja biostratygraficzna miocenu z nowych wierceń w Wieliczce. Geologia, AGH, 21: 255-265.
 • 65. MACKO S. (1957) - Lower Miocene pollen flora from the valley of Kłodnica near Gliwice (Upper Silesia). Pr. Wroc. Tow. Nauk., Ser. B, 88: 1-314.
 • 66. MORYC W. (1989) - Miocen przedgórza Karpat Zachodnich w strefie Bielsko-Kraków. In: Tektonika Karpat i Przedgórza w świetle badań geofizycznych i geologicznych (zagadnienia wybrane); referaty sesji, Kraków, 1989: 170-198.
 • 67. MORYC W. (1995) - Lądowe utwory paleogenu na obszarze przedgórza Karpat. Nafta-Gaz, 51: 181-195.
 • 68. MYŚLIWIEC M. and ŚMIST P. (2006) - Eocene and Oligocene sediments of the Tarnogród area (NE part of the Polish Carpathian Foredeep) (in Polish with English summary). Prz. Geol., 54 (8): 724-730.
 • 69. NEY R. (1968) - The role of the „Cracow bolt” in the geological history of the Carpathian foredeep and in the distribution of oil and gas deposits (in Polish with English summary). Pr. Geol., 45: 1-82.
 • 70. NEY R., BURZEWSKI W., BACHLEDA T., GÓRSKI W., JAKUBCZAK K. and SŁUPCZYŃSKI K. (1974) - Outline of paleogeography and evolution of lithology and facies of Miocene layers on the Carpathian Foredeep (in Polish with English summary). Pr. Geol., 82: 3-64.
 • 71. ODRZYWOLSKA-BIEŃKOWA E., POŻARYSKA K. and MARTINI E. (1978) - Middle Oligocene microfossils from the Polish Lowiands: their stratigraphical and palaeogeographical significance. Acta Palaeont. Pol., 23 (3): 249-291.
 • 72. OLEWICZ Z. (1973) - Geologia przykarpackiego obszaru między Wieliczką a Bochnią. Pr. Inst. Naft.: 1-76.
 • 73. OLSZEWSKA B. (1999) - Biostratigraphy of Neogene in the Carpathian Foredeep in the light of new micropalaeontological data (in Polish with English summary). Pr. Państw. Inst. Geol., 168: 9-27.
 • 74. OSZCZYPKO N. (1996) - The Miocene dynam i cs of the Carpathian Foredeep in Poland (in Polish with English summary). Prz. Geol., 44 (10): 1007-1019.
 • 75. OSZCZYPKO N. and OSZCZYPKO-CLOWES M. (2003) - The Aquitanian marine deposits in the basement of the Polish Western Carpathians and its palaeogeographical and palaeotectonic implications. Acta Geol. Pol., 53 (2): 101-122.
 • 76. OSZCZYPKO N., LUCIŃSKA-ANCZKIEWICZ A., GEDL P. and MALATA E. (2000) - Paleogene autochthonous deposits at the base- ment of the Polish Outer Carpathians and their paleogeographical implications. Slov. Geol. Mag., 6 (2-3): 143-145.
 • 77. OSZCZYPKO N., KRZYWIEC P., POPADIUK I. and PERYT T. (2006) - Carpathian Foredeep Basin (Poland and Ukraine): its sedimentary, structural, and geodynamic evolution. AAPG Mem., 84: 261-318.
 • 78. PERYT D. and GEDL P. (2010) - Palaeoenvironmental changes preceding the Middle Miocene Badenian sai inity crisis in the northern Polish Carpathian Foredeep Basin inferred from foraminifers and dinoflagellate cysts. Geol. Quart., 54 (4): 487-508.
 • 79. PERYT T.M., PERYT D., SZARAN J., HAŁAS S. and JASIONOWSKI M. (1998) - Middle Miocene Badenian anhydrite horizon in the Ryszkowa Wola 7 borehole (southeast Poland) (in Polish with English summary). Biul. Państw. Inst. Geol., 379: 61-78.
 • 80. PILARZ M. (2012) - Stratygrafia mikropaleontologiczna osadów miocenu obszaru krakowsko-oświęcimskiego. Unpubl. Ph.D. thesis, AGH, Kraków.
 • 81. PIWOCKI M. (2004) - Paleogen. In: Budowa geologiczna Polski, I. Stratygrafia, cz. 3a. Kenozoik. Paleogen. Neogen (eds. T.M. Peryt and M. Piwocki): 22-71. Państw. Inst. Geol.
 • 82. POWELL A.J. (1992) - Dinoflagellate cysts of the Tertiary System. In: A Stratigraphic Index of Dinoflagellate Cysts (ed. A.J. Powell): 155-249. British Micropalaeontological Society Publication Series, Chapman and Hall, London.
 • 83. POŻARYSKA K. and LOCKER S. (1971) - Les organismes planctoniques de l’Eocene supérieur de Siemień, Pologne orientale. Rev. Micropaleont., 14: 57-72.
 • 84. POŻARYSKI W. (1951) - Odwapnione utwory kredowe na północno-wschodnim przedpolu Gór Świętokrzyskich. Biul. Państw. Inst. Geol., 75: 1-70.
 • 85. POŻARYSKI W. (1962) - Atlas geologiczny Polski. Zagadnienia stratygraficzno-facjalne, z. 10. Kreda. Inst. Geol., Warszawa.
 • 86. RADWAŃSKI A. (1969) - Lower Tortonian transgression onto southern slopes of the Holy Cross Mts. (in Polish with English summary). Acta Geol. Pol., 19 (1): 1-164.
 • 87. RUTKOWSKI J. (1965) - Senonian in the area of Miechów, Southern Po- land (in Polish with English summary). Ann. Soc. Géol. Pol., 35 (1): 3-53.
 • 88. RUTKOWSKI J. (1976) - Detrital Sarmatian deposits on the southern margin of the Holy Cross Mountains (southern Poiand) (in Polish with English summary). Pr. Geol., 100: 1-71.
 • 89. RUTKOWSKI J. (1989) - Geological structure of the Cracow region, South Poland (in Polish with English summary). Prz. Geol., 37: 302-308.
 • 90. RZECHOWSKI J. (1997) - Trzeciorzęd i czwartorzęd wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i Roztocza na Mapie geologicznej Polski 1:200 000. Prz. Geol., 45 (11): 1202-1208.
 • 91. SAMSONOWICZ J. (1933) - Trzeciorzęd nad dolną Opatówką i dolną Koprzywianką. Posiedz. Nauk. Państw. Inst. Geol., 35: 15-18.
 • 92. SAMSONOWICZ J. (1934) - Objaśnienia arkusza Opatów ogólnej mapy geologicznej Polski w skali 1:100 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 93. SŁODKOWSKA B. (2004) - Tertiary palynological record of the Middle Vistula River valley (central Poland) (in Polish with English summary). Prz. Geol., 52 (1): 84-86.
 • 94. STOVER L.E. and WILLIAMS G.L. (1995) - A revision of the Paleogene dinoflagellate generaAreosphaeridium Eaton 1971 and Enneadocysta Stover and Evitt 1978. Micropaleont., 41: 97-141.
 • 95. STOVER L.E., BRINKHUIS H., DAMASSA S.P., de VERTEUIL L., HELBY R.J., MONTEIL E., PARTRIDGE A.D., POWELL A.J., RIDING J.B., SMELROR M. and WILLIAMS G.L. (1996) - Meso- zoic-Tertiary dinoflagellates, acritarchs and prasinophytes. Am. As. Strat. Palynol. Found., 2: 641-750.
 • 96. SZYMANKO J. and WÓJCIK K. (1982) - Geology of the Middle Miocene Korytnica basin (southern slopes of the Holy Cross Mts, Central Poland) in the light of geophysical data and photogeological analysis. Acta Geol. Pol., 32 (1-2): 93-108.
 • 97. UBERNA J.W. (1981) - Upper Eocene phosphate-bearing deposits in northern and eastern Poland. Bull. Acad. Pol. Sc., Sér. Sc. Terre, 29 (1): 81-90.
 • 98. UBERNA J. and ODRZYWOLSKA-BIEŃKOWA E. (1977) - New localites of the Upper Eocene in northern patrs of the Lublin region (in Polish with English summary). Kwart. Geol., 21 (1): 73-87.
 • 99. WOŹNY E. (1966) - Eocen z Siemienia koło Parczewa. Kwart. Geol., 10 (3): 843-850.
 • 100. WYSOCKA A. (2002) - Clastic Badenian deposits and sedimentary environments of the Roztocze Hills across the Polish-Ukrainian border. Acta Geol. Pol., 52 (4): 535-561.
 • 101. WYSOCKA A. (2006a) - Badenian clastic deposits of the Roztocze Hills area - evolution of sedimentation on the northern outer ramp of the Carpathian Foredeep Basin (in Pol i sh with English summary). Prz. Geol., 54 (5): 430-438.
 • 102. WYSOCKA A. (2006b) - Stop II - Kamieniołom Pardysówka. In: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich (eds. A. Wysocka and M. Jasionowski): 17-18. II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, 20-23.06.2006 r., Zwierzyniec.
 • 103. WYSOCKA A., KRZYWIEC P. and MAKSYM A. (2006) - Stop III - Kamieniołom Józefów. In: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich (eds. A. Wysocka and M. Jasionowski): 24. II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, 23.06.2006 r., Zwierzyniec.
 • 104. ZIEGLER P.A. (1978) - North-Western Europe: tectonics and basin devel- opment. Geol. Mijnbouw, 57: 589-626.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e7cb28ac-95f7-4c92-9c49-4d3ea1a1ed04
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.