PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Dokumentowanie i eksploatacja złóż surowców skalnych w rejonie Działoszyna (przypadek złóż Trakt Kamioński)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Exploration and extraction of raw material resources in the Działoszyn area (case study of trakt Kamioński Deposits)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W budowie geologicznej obszaru Wyżyny Wieluńskiej, stanowiącej przedłużenie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej dominują utwory zlodowacenia środkowopolskiego (zlodowacenia Warty) w postaci piasków i żwirów wodnolodowcowych i lodowcowych z mniejszym udziałem glin zwałowych. Pod pokrywą utworów plejstocenu zalegają wapienie jury górnej, które lokalnie, w licznych miejscach wychodzą na powierzchnię. Rejon Działoszyna jest bardzo intensywnie zagospodarowany górniczo, a przedmiotem eksploatacji są kruszywa naturalne utworów plejstoceńskich oraz wapienie jurajskie, stosowane do produkcji wapna, cementu, wapna rolniczego oraz kamieni budowlanych i kruszywa drogowego. Odzwierciedleniem budowy geologicznej jest sytuacja na złożu Trakt Kamioński, w którym wydobycie obejmuje plejstoceńskie kruszywa naturalne oraz wapienie jurajskie jako kopalinę towarzyszącą.
EN
The geological structure of the area of the Wieluń Upland (the extension of the Silesian-Cracow Upland) is dominated by Riss glacial (Warta glacial) deposits, which are fluvioglacial and glacial sands and gravels with a smaller share of glacial clay. Under the Pleistocene cover there are limestones of the Upper Jurassic, which locally appear in numerous places on the surface. The Działoszyn area is very intensively exploited and the mineral resource of extraction are the Pleistocene aggregates and Jurassic limestones, used for the production of lime, cement, agricultural lime and construction stones and aggregates for road construction. Trakt Kamioński deposits including Pleistocene natural aggregates and Jurassic limestones (accompanying mineral) is typical for geological structure of the area.
Rocznik
Strony
78--83
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor
autor
 • Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
Bibliografia
 • [1] Deczkowski Zbigniew. Budowa geologiczna pokrywy permsko-mezozoicznej i jej podłoża we wschodniej części monokliny przedsudeckiej (obszar kalisko-częstochowski). Prace Instytutu Geologicznego, 1977, T.82, 4-72
 • [2] Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego – piasku do celów budownictwa Trakt Kamioński, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Spółka z o.o. w Częstochowie, 2011
 • [3] Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego – piasku do celów budownictwa Trakt Kamioński w kat. C1, Przedsiębiorstwo Usługowe Geo-Mir Edyta Mirkowska w Sławkowie, 2013
 • [4] Dodatek nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego (piasku) dla budownictwa Trakt Kamioński w kat. C1, Przedsiębiorstwo Usługowe Geo-Mir Edyta Mirkowska w Sławkowie,2014
 • [5] Dodatek nr 4 do dokumentacji złoża kruszywa Trakt Kamioński II w kat. C1, Przedsiębiorstwo Usługowe Geo-Mir Edyta Mirkowska w Sławkowie, 2015
 • [6] Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego – piasku do celów budownictwa Trakt Kamioński, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Spółka z o.o. w Częstochowie, 2009
 • [7] Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego – piasku do celów budownictwa Trakt Kamioński II, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Spółka z o.o. w Częstochowie, 2012
 • [8] Haisig Janusz, Wilanowski Sylwester. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 Arkusz Działoszyn (771), Państwowy Instytut Geologiczny, 2000
 • [9] Haisig Janusz, Wilanowski Sylwester. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000 Arkusz Działoszyn (771), Państwowy Instytut Geologiczny, 2007, 1-35
 • [10] Kowalski Kazimierz. Paleoekologia ssaków pliocenu i wczesnego plejstocenu Polski. Acta Theriologica, 1964, Vol.VIII, 4: 73-88
 • [11] Krzemiński Tadeusz. Paleogeograficzne tło rozwoju doliny w załęczańskim łuku Warty (Wyżyna Wieluńska). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sozologica 1982, 2, 149 -178
 • [12] Krzemiński Tadeusz. Cechy rozwoju i zaniku lądolodu warciańskiego w środkowej Polsce, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Physica, 1997, 1, 47-65
 • [13] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981
 • [14] Wierzbowski Andrzej . Stratygrafia i litologia górnej jury Wyżyny Wieluńskiej. Trasa 3: Górnojurajskie wapienie i kras w rejonie Działoszyna, In: Barczyk, W. (ed.), Przewodnik LII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Bełchatów, 11-14 września 1980. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
 • [15] Wierzbowski Andrzej, Matyja Bronisław Andrzej, Ślusarczyk - Radwan Danuta. Nowe dane o górnej jurze Wyżyny Wieluńskiej i okolic Burzenina oraz jej znaczeniu surowcowym. Kwartalnik Geologiczny1983, 27, 3, 517-534
 • [16] www.pgi.gov.pl/portal/page/portal/midas
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e77e923c-f779-403a-9556-2fca8ad9f703
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.