PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Nowa technologia wydzielania koncentratów węglowych z odcieków z wirówek odwadniających flotokoncentraty

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The New Technology of Separation of Coal Concentrates from Centrifugal Filtrate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Odcieki z wirówek odwadniających koncentraty flotacyjne węgli koksowych, niejednokrotnie stanowią znaczący problem w gospodarce wodno-mułowej, ze względu na wydzielanie gęstej czarnej piany pływającej na powierzchni wody w kanałach spływowych i w zagęszczaczach promieniowych. Do oczyszczania odcieków z fazy stałej stosowane są wybrane flokulanty, umożliwiające ich zagęszczanie i następne wydzielanie w prasach filtracyjnych, uzyskując placki fazy stałej (Sedyment) i oczyszczoną wodę z odcieków. Znaczne ilości odcieków nie jest zagęszczana i filtrowana, a jedynie mieszana z odpadami poflotacyjnymi i zagospodarowywana w wyrobiskach górniczych oraz deponowana w osadnikach odpadów. Przeprowadzone badania wykazują, że fazę stałą w odcieku stanowią hydrofobowe ziarna węgla i hydrofilne ziarna składników mineralnych i węgla. Poprzez zastosowanie selektywnej sedymentacji, umożliwiającej oddzielne wydzielanie ziaren hydrofilnych (warstwa dolna), uzyskuje się wysokiej jakości koncentrat węglowy (warstwa górna, ziarna hydrofobowe). Proces selektywnej sedymentacji można znacznie przyspieszyć i uefektywnić poprzez dodatek do odcieku hydrofobujących reagentów. Na podstawie prowadzonych badań i prób opracowano pilotową instalację wytwarzania koncentratów węglowych z przemysłowych odcieków z wirówek odwadniających flotokoncentraty. Opracowana technologia pozwala otrzymywać koncentraty węglowe o małej zawartości popiołu i wody oraz o wysokich parametrach energetycznych.
EN
The effluents from centrifuges for dewatering flotation concentrates of coking coals give often a significant problem in the silm-water circiut, due to the release of dense black floating foam on the surface of the water in Dorr thickeners. For the purification of the centrifuge effluents, selected flocculants were used. Significant amounts of leachate is not dewatered but only mixed with flotation waste and deposited in waste settling tanks. Carried out studies show that the solid phase in the effluent consists of hydrophobic coal grains and hydrophilic grains of minerals. Through the use of selective sedimentation, allowing separate hydrophilic grains (bottom layer), a high quality carbon concentrate (upper layer, hydrophobic grains) is obtained. The process of selective sedimentation can be significantly accelerated and enhanced by the addition of hydrophobic reactants to the effluent. On the basis of conducted tests and trials, a pilot installation for the production of coal concentrates from industrial effluents from centrifuges was developed. The developed technology allows to obtain coal concentrates with low ash and water content as well as high energy parameters.
Rocznik
Strony
251--263
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., tab., wykr., zdj.
Twórcy
autor
 • Ecocoal Consulting Center Katowice Poland
Bibliografia
 • 1. Myszkowski P.: Najnowsze rozwiązania stosowane w konstrukcji wirówek odwadniających flotokoncentrat i ich wpływ na osiągane parametry technologiczne. XVIII konferencji SITG – 40 lat ZPMW KWK „Jas-Mos”. Wisła maj 2010
 • 2. Piechaczek B., Gruszka G., Pyc A., Iero E.: Odwadnianie drobnych frakcji koncentratów mineralnych za pomocą pras filtracyjnych na przykładzie prasy GHT 1500 zabudowanej w ZPMW KWK Jas-Mos. Politechnika Wrocławska Nr 136, Studia i Materiały Nr 43. 2013
 • 3. Palica M., Spyrka W.: Dobór dawki flokulantu Magnaflog–336 do kopalnianej zawiesiny zrzutowej po wirówkach Bird’a. Karbo 2008, nr 3
 • 4. Kot J.: Doświadczenia z użytkowania instalacji odzysku części stałych z zawiesiny wodno-mułowej zawierającej ziarna o wymiarach wyłącznie <25μm w KWK Jas-Mos. Materiały Konferencji Szkoły Eksploatacji Podziemnej Kraków 2012
 • 5. Giemza H., Gruszka G., Hycnar J.J., Józefiak T., Kiermaszek K. 2007. Optymalizacja zagospodarowania sedymentu węglowego – technologia brykietowania sedymentu. Polityka Energetyczna, 2007. Nr 10
 • 6. Giemza H., Gruszka G., Hycnar J.J., Józefiak T., Kiermaszek K. 2009. Technologie odzysku drobnoziarnistych materiałów i odpadów węglowych na potrzeby produkcji paliw i energetyki. XXIII Konferencja z cyklu: Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej, Zakopane 11–14 październik 2009.
 • 7. Hycnar J.J.: Methods of increasing the calorific value of fine coal waste. Inżynieria Mineralna, 2015 January – June
 • 8. Hycnar J.J., Borowski G.: Metody podwyższenia kaloryczności drobnoziarnistych odpadów weglowych. Monografia. Politechnika Lubelska. Lublin 2016
 • 9. Piechaczek B., Kiermaszek K., Pyc A., Iero E.: Odwadnianie sedymentu węglowego z użyciem pras filtracyjnych na przykładzie prasy GHT 1500 zabudowanej w ZPMW KWK Jas-Mos
 • 10. Stelmaszek R.: Sposób na zarabianie. Jastrzębski Węgiel 2009, nr 2(42)
 • 11. Hycnar J.J., Szymanek A., Michalik A., Kula H., Trąbka S., Fraś A., Sikora L., Foltyn R.: Zakres i warunki stosowania suspensji węglowo-wodnych. Piece Przemysłowe i Kotły 2014, nr XI-XII
 • 12. Kurbiel A., Targański A., Świech L.: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wyeliminowania produkcji mułu surowego oraz jego zagospodarowanie w mieszankach energetycznych w warunk¬ach kopalni „Szczygłowice”. Materiały Konferencji Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Szczyrk 2006
 • 13. Palica M., Ryż M., Niemiec M.: Filtracja wirowa flotokoncentratu węgla kamiennego. Karbo 2006, nr 2
 • 14. Thomas M., Veal C., Smitham J.: Novel basket design for fine coal centrifuges. The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy. 2001, January/February
 • 15. Kowol D., Jagódka M., Matusiak P., Gawliński A.: Zastosowanie procesu flotacji pianowej do wzbogacania sedymentu – badania laboratoryjne. KOMEKO 15. Monografia 69/ 215
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e642d8ba-c467-4eae-bfc3-ee81eda55f78
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.