PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Budowa i eksploatacja kolei linowych kompetencje organów i prawa stron

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Construction and operation of transportation by rope - competence of the authorities and the rights of parties
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Niniejszy artykuł przybliża problematykę budowy i eksploatacji kolei linowych w obszarze kompetencji organów i praw stron. Poprzez przekrojowe przeanalizowanie kluczowych regulacji wykazana zostaje rola postępowania administracyjnego, stanowiącego swoisty mianownik dla szeregu różnych regulacji z zakresu prawa materialnego. Autorki omawiają źródło kompetencji organów w procesie budowy i eksploatacji kolei linowych, a także reguły obowiązujące podczas ustalania tych kompetencji. Poddane analizie są także wynikające z procedury administracyjnej prawa stron, zarówno na etapie budowy kolei linowych, jak i w toku eksploatacji.
EN
This paper brings up issues of construction and operation of transportation by rope in the area of competence of the authorities and the rights of parties. Through a complex analysis of key regulations the role of the administrative proceedings is indicated, which is specific kind of denominator for a number of different regulations in the field of substantive law. The authors discuss the source of the competence of the authorities in the process of construction and operation of transportation by rope, as well as the rules applicable in deter-mining these competencies. The rights of the parties arising from the administrative procedure are also analyzed, both during construction cableway and during operation.
Rocznik
Strony
2--9
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., fot.
Twórcy
 • Transportowy Dozór Techniczny, Dozór Techniczny
autor
 • Transportowy Dozór Techniczny, Dozór Techniczny
Bibliografia
 • [1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływani na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),
 • [2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
 • [3] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1125),
 • [4] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),
 • [5] Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r., Nr 15, poz. 130),
 • [6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),
 • [7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468),
 • [8] Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego (Dz. U. z 2006 r., Nr 106, poz. 717),
 • [9] R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008 r.,
 • [10] B. Adamiak, Funkcje procesowe prawa administracyjnego, OMT 1990 r., NR 1,
 • [11] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Warszawa 2003 r.,
 • [12] J. Jendrośka, Polskie postępowanie administracyjne, Wrocław 2009 r.,
 • [13] Red. J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 1994 r.,
 • [14] W. Góralczyk, Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa 1986 r.,
 • [15] W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002 r.,
 • [16] J. Borkowski, Nieważność decyzji administracyjnej, Łódź - Zielona Góra 1997 r.,
 • [17] J. Zimmermann, Administracyjny tok instancji, Kraków 1986 r.
 • [18] Pisemne wyjaśnienie Głównego Nadzoru Budowlanego z dnia 12 września 2016 r.; dokument stanowiący część sprawy prowadzonej przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, sprawa nr 27475.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e5857f09-c05b-4ca7-8bb5-f458f9ff0a8f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.