PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Problematyka dostępności sygnałów GNSS na obszarach miejskich

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Issues of GNSS signals accessibility on urban areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pomiary satelitarne GNSS to popularne narzędzie we współczesnej geodezji. Jego wykorzystanie w warunkach miejskich jest jednak ograniczone. Gęsta zabudowa i roślinność stanowią barierę do odbioru sygnałów satelitów. Wpływa to negatywnie na czas i precyzję wyznaczania pozycji. Dodatkowo na sferze niebieskiej występują obszary, na których nigdy, lub bardzo rzadko pojawiają się satelity. Te dwa czynniki składają się na współczynnik dostępności do sygnałów GNSS dla danego punktu. W niniejszym artykule przedstawiono propozycję algorytmu, który oblicza taki współczynnik w sposób automatyczny na podstawie plików efemeryd precyzyjnych satelitów, NMT oraz danych o budynkach. Wartości współczynnika obliczonego w wielu punktach danego obszaru mogą być podstawą do sporządzenia map dostępności do sygnałów od satelitów. Przykłady takich map przedstawiono dla trzech typów zabudowy miejskiej. Mapy dostępności do sygnałów od satelitów GNSS mogą być wykorzystane w projektowaniu lub w modernizacji osnowy geodezyjnej na obszarach miejskich.
EN
GNSS survey is a popular tool in modern geodesy. However, its usability in urban areas is limited. High-density housing and vegetation are main barrier for satellites signals reception. This influences time and accuracy of survey results. Furthermore there are parts of the celestial sphere where satellites appear very rarely or never. These two factors contribute to the GNSS signals accessibility coefficient. The following article shows proposal of an algorithm, which calculates this coefficient automatically, basing on final orbits, DEM and buildings data. Values of the coefficient calculated for many points for a given area can be used for development of satellites signals accessibility maps. Examples of that kind of map are presented for three modes of construction. GNSS signals accessibility maps can be used for control network planning or modernization in urban district.
Rocznik
Strony
10--13
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki
 • Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Awrangjeb Mohammad, Mahdi Ravanbakhsh, Clive Fraser. 2010. „Automatic detection of residential buildings using LIDAR data and multispectral imagery”, ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing, 65(2010): 457-467.
 • [2] Bakuła Mieczysław, Renata Pelc-Mieczkowska, Mariusz Walawski. 2012: „Reliable and redundant RTK positioning for application in hard observational conditions”, Artificial Satellites, Vol. 47, No. 1-2012: 23-33.
 • [3] Bank danych kosmicznych technik pomiarowych: http://cddis.nasa.gov/
 • [4] Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: http://www.codgik.gov.pl/
 • [5] Góral Władysław, Piotr Banasik, Jacek Kudrys, Bogdan Skorupa. 2008. „Współczesne metody wykorzystania GPS w geodezji”, Kraków: UWND AGH.
 • [6] https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Dzielnice_i_osiedla_Kielc.svg (2015).
 • [7] Iglesias David, Manuel Sanchez, Ana Alejos, Inigo Cuinas. 2010. „Empirical Propagation Model for Low Elevation Satellites”, Proceedings of the 3rd European Wireless Technology Conference: 13-16.
 • [8] Pelc-Mieczkowska Renata, Joanna Janicka, Michał Bednarczyk, Dariusz Tomaszewski. 2015. „Comparision of selected data acquisition methods for GNSS terrain obstacles modeling”. Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 12, No. 3 (179): 307–315.
 • [9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych, 2011 r., Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e58374fe-29aa-4dad-a25f-9a59a6d67a7c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.