PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Awaryjność przewodów wodociągowych w wybranej strefie systemu dystrybucji wody

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Failure frequency of water pipes in selected zone of water supply system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wskaźnik intensywności uszkodzeń przewodów rozdzielczych i przyłączy (A) w latach 2008-2014 został wyznaczony w oparciu o dane eksploatacyjne udostępnione przez jedno z przedsiębiorstw wodociągowych. Awaryjność rurociągów została wyznaczona jedynie w jednej z wydzielonych stref analizowanego systemu dystrybucji wody. Łączna długość przewodów rozdzielczych i przyłączy była stała i wynosiła 31,7 km. Dominowały przewody rozdzielcze wykonane z żeliwa szarego (48,6%) oraz PVC (38,9%). Średnio, w analizowanym okresie, wskaźnik awaryjności wyniósł 0,18 uszk./(km-a) oraz 0,44 uszk./(km-a) odpowiednio dla przewodów rozdzielczych i przyłączy. Określono również wskaźnik A w odniesieniu do przewodów rozdzielczych wykonanych z PVC i żeliwa oraz z uwzględnieniem średnicy rurociągów żeliwnych. Konieczne wydaje się wykonanie dalszych prac w kontekście wyznaczenia poziomu awaryjności przedmiotowej sieci dystrybucji wody, również w odniesieniu do możliwości zastosowania modelowania matematycznego mającego na celu przewidywanie wskaźnika intensywności uszkodzeń.
EN
Failure rate A of distribution pipes and house connections in the time span 2008-2014 was calculated using operational data received from water utility in one Polish city. Failure frequency of water pipes was reckoned only in one selected zone of the whole water supply system. The total length of distribution pipes and house connections was constant and equalled to 31,7 km. The pipelines made of grey cast iron (48,6%) and PVC (38,9%) dominated among all distribution pipes. On average in analysed period failure rate equalled to 0,18 fail./(km-a) and 0,44 fail./(km-a) for distribution pipes and house connections, respectively. The failure rate of distribution pipes made of PVC and cast iron was also calculated. It seems to be necessary to provide further investigations related to assessment of failure frequency level of analysed water-pipe network concerning also mathematical modelling for failure rate prediction.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
25--29
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
Bibliografia
 • [1]Kuliczkowski A., Lichosik D.: Zagrożenia terrorystyczne związane z systemami zaopatrzenia w wodę. Instal 7-8, 2015,77-81.
 • [2]Kuliczkowski A., Mazur J.: Cyberterroryzm realnym zagrożeniem dla systemów zarządzania infrastrukturą wodociągową. Instal , 2016, 50-56.
 • [3]Boryczko K., Tchórzewska-Cieślak B.: Analysis of risk of failure in water main pipe network and of delivering poor quality water. Environment Protection Engineering 40(4), 2014, 77-92.
 • [4]Boryczko K., Rak J.: Ocena dwuparametryczna dywersyfikacji zaopatrzenia w wodę wybranych miast Podkarpacia. Technologia Wody 4, 2015, 26-29.
 • [5]Piratla K. R., Goverdhanam S.: Decentralized water systems for sustainable and reliable supply. Procedia Engineering 118, 2015, 720-726.
 • [6]Plichta A., Papis J.: Zastosowanie analiz przestrzennych w zarządzaniu sieciami wodociągowymi. Technologia Wody 5, 2015,55-59-
 • [7]Tscheikner-Gratl F., Sitzenfrei R. Rauch W., Kleidorfer M.: Enhancement of limited water supply network data for deterioration modelling and determination of rehabilitation rate. Structure and Infrastructure Engineering 12(3), 2016,366-380.
 • [8]Kutylowska M.: Przewidywanie wskaźnika awaryjności z wykorzystaniem sztucznych sieci. Instal 1, 2016,44-46.
 • [9]Kutylowska M.: Prediction of failure rate of water pipes using K-nearest neighbours method. 8th Eastern European Young Water Professionals Conference, 12-14.05.2016, Gdańsk, International Water Association, 514-521.
 • [10]Kutylowska M., Orlowska-Szostak M.: Przewidywanie wskaźnika awaryjności za pomocą metody wektorów nośnych. Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, pod red. K. Kusia i F. Piechurskiego. Gliwice 2016, 97-112.
 • [11]García-Mora B., Debón A., Santamaría C., Carrion A.: Modelling the failure risk for water supply networks with interval-censored data. Reliability Engineering and System Safety 144, 2015,311-318.
 • [12]Aydogdu M., Firat M.: Estimation of failure rate in water distribution network using fuzzy clustering andLS-SVM methods. Water Resource Management 29, 2015,1575-1590.
 • [13]Kwietniewski M., Rak J.: Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. Monografie K i Wodnej PAN. Studia z Zakresu Inżynierii nr 67, Warszawa 2010.
 • [14]Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Wdowiak A.: Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina w latach 2008-2010. Instal 11, 2014,92-95.
 • [15]Hotloś H.: Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wroclaw 2007.
 • [16]Kutylowska M., Orlowska-Szostak M.: Comparative analysis of water-pipe network deterioration - case study. Water Practice and Technology 11(1), 2016,148-156.
 • [17]Pelletier G., Mailhot A., Villeneuve J-P.: Modelling water pipe breaks - three case studies. Journal of Water Resources Planning and Ma-nagement 129(2), 2003,115-123.
 • [18]Dane udostępnione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 2015.
 • [19]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 r. zmieniające rozporządzenie z 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 • [20]Kuliczkowska E.: Wyniki badań nowo wybudowanych przewodów kanalizacyjnych z rur PVC. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 10, 2005,16-20.
 • [21]Kwietniewski M., Mikołajuk P., Miszta-Kruk K.: Ocena wpływu wybranych czynników na niezawodność elementów systemu dystrybucji wody. Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, pod red. K. Kusia i F. Piechurskiego. Gliwice 2012,237-253.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e4f950e3-5074-46e5-955d-f6735601a218
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.