PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ środowiskowej i zawodowej ekspozycji na rtęć na poszczególne układy organizmu człowieka

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Impact of environmental and occupational exposure to mercury on the systems of the human body
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rtęć jest metalem powszechnie występującym w środowisku. Wiele badań wskazuje, że zarówno poprzez działalność człowieka, jak i w wyniku naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie jest ona redystrybuowana w atmosferze, glebie i wodzie. Rtęć może wnikać do organizmu drogą pokarmową, przezskórną oraz oddechową. Zatrucie parami rtęci metalicznej następuje przez układ oddechowy. Dotyczy ono najczęściej pracowników przemysłu chemicznego zatrudnionych przy produkcji chloru.
EN
A review with 60 refs.
Czasopismo
Rocznik
Strony
1773--1777
Opis fizyczny
Bibliogr. 60 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 • Instytut Medycyny Wsi, Lublin
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
autor
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, Jarosław
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa
Bibliografia
 • [1] A. Affelska-Jercha, Med. Pracy 1999, 50, nr 4, 305.
 • [2] W. Trzebiatowski, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1978.
 • [3] Praca zbiorowa CRC Handbook of chemistry and physics (red. D.R. Lide), CRC Press, 2005.
 • [4] Lenntech Water treatment & air purification Holding B.V., Electrolytic Processes for Chlorine and Caustic Soda [online] 2007, http://www.lenntech com/chemistry/electolytic-chlorine-caustic.htm, dostęp 8 stycznia 2019 r.
 • [5] N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemistry of the elements, Elsevier, Oxford 1997.
 • [6] S.H. Soratur, Essentials of dental materials, Jaypee Brothers Publishers, New Delhi 2002.
 • [7] AMAP/UNEP, Technical Background Report to the Global Atmospheric MercuryAssessment [online], Arctic Monitoring and Assessment Programme/UNEP Chemicals Branch, 2008, http://www.chem.unep. ch/mercury/Atmospheric_Emissions/Technical_background_report. pdf, dostęp 5 stycznia 2019 r.
 • [8] B. Dębski, K. Olendrzyński, J. Cieślińska i in., Inwentaryzacja emisji do powietrza SO, NO, NH, pyłów, metali ciężkich, NMLZO i TZO w Polsce za rok 2007, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2009, 25.
 • [9] P. Burmistrz, L. Czepirski, K. Kogut, A. Strugała, Przem. Chem. 2014, 93, nr 12, 2014.
 • [10] C. Johnsson, G. Sallsten, A. Schutz i in., Environ. Res. 2004, 96, nr 3, 257.
 • [10] M.I. Szynkowska, E. Leśniewska, T. Paryjczak, Przem. Chem. 2003, 82, nr 3, 240.
 • [11] B. Gworek, J. Rateński, Ochr. Środ. Zasobów Naturalnych 2009, 41, 614.
 • [12] M. Kłys, Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2010, 60, 298.
 • [13] European Communities, Ambient air pollution by mercury (Hg). Position paper, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2001.
 • [14] A. Sapota, M. Skrzypińska-Gawrysiak, Podstawy Metody Oceny Środ. Pracy 2010, nr 3, (65), 85.
 • [15] Praca zbiorowa Toksykologia współczesna (red. W. Seńczuk), PZWL, Warszawa 2006, 360.
 • [16] Euro Chlor, Code of practice control of worker exposure to mercury in the chlor-alkali industry, Euro Chlor Publication, Brussels 2008.
 • [17] U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Toxicological profile for mercury [online], Atlanta 1999,http://www.atsdr.cdc gov/toxprofiles/ tp46.pdf, dostęp 6 lutego 2019 r.
 • [18] M. Boroń i in., Przem. Chem. 2018, 97, nr 12, 2182.
 • [19] B.F. Azevedo, L.B.Furieri, F.M. Pecanha i in., J. Biomed. Biotechnol. 2012, doi: 10.1155/2012/949048.
 • [20] V.L. Cariccio, A. Samà, P. Bramanti, E. Mazzon, Biol. Trace Elem. Res. 2019, 187, nr 2, 341.
 • [21] Ministerstwo Środowiska, Najlepsze dostępne techniki (BAT). Wytyczne dla branży chemicznej w Polsce, Przemysł Chloro-Alkaliczny, Warszawa 2005.
 • [22] Casarett and Doull’s toxicology. The basic science of poisons (red. C.D. Klaassen), McGraw-Hill, New York 2008.
 • [23] A. Sapota, M. Skrzypińska-Gawrysiak, Podstawy Metody Oceny Środ. Pracy 2010, nr 3, (65), 85.
 • [24] Office of Environmental Health Hazard Assessment, Chronic toxicity summary mercury inorganic [online], 2000, http://oehha.ca.gov/air/ chronic_rels/pdf/22Summs.pdf, dostęp 10 lutego 2019 r.
 • [25] F. Fonnum, E.A. Lock, J. Neurochem. 2004, 88, nr 3, 513.
 • [26] A.F. Castoldi, T. Coccini, S. Ceccatelli i in., Brain Res. Bull. 2001, 55, nr 2, 197.
 • [27] Praca zbiorowa Methylmercury and neurotoxicity (red. S. Ceccatelli, M. Aschner), t. 2, Springer US, New York 2012.
 • [28] J.K. Kern, D.A. Geier, T. Audhya i in., Acta Neurobiol. Exp. 2012, 72 nr 2, 113.
 • [29] G. Olivieri, M. Novakovic, E. Savaskan i in., Neuroscience 2002, 113, nr 4, 849.
 • [30] K.M. Madsen, M.B. Lauritsen, C.B. Pedersen i in., Pediatrics 2003, 112, nr 3, Pt 1, 604.
 • [31] B. Wright, H. Pearce, V. Allgar i in., PLoS ONE 2012, 7, 2.
 • [32] G. De Palma, S. Catalani, A. Franco i in., J. Autism Develop. Disorders 2012, 42, nr 3, 342.
 • [33] A. Hviid, J.V. Hansen, M. Frisch i in., Ann. Int. Med. 2019, 170, nr 8, 513.
 • [34] A. Kobierzycka-Bala, M. Misiuk-Hojło, A. Hill-Bator, A. Affelska-Jercha, E. Lewczuk, Bezp. Pracy. Nauka Praktyka 2007, nr 11, 7.
 • [35] M. Fillion, M. Lemire, A. Philibert i in., NeuroToxicology 2013, 37, 173.
 • [36] M. Jędrejko, A. Skoczyńska, Med. Pracy 2011, 62, nr 3, 227.
 • [37] A.C.H. Hoshino, H.P. Ferreira, O. Malm i in., Cadernos de Saúde Pública 2012, 28, nr 7, 1239.
 • [38] M. Farina, M. Aschner, Adv. Neurobiol. 2017, 18, 267, doi: 10.1007/978- 3-319-60189-2_13.
 • [39] V. Unsal, Adv. Pharm. Bull. 2018, 8, nr 3, 365, doi: 10.15171/ apb.2018.043.
 • [40] M. Hybenova, P. Hrda, J. Procházková i in., Neuroendocrinol. Lett. 2010, 31, nr 3, 283.
 • [41] Z. Marchewka, Bromatol. Chemia Toksykol. 2009, 67, nr 4, 1135.
 • [42] A. Skoczyńska, M. Jędrejko, H. Martynowicz i in., Med. Pracy 2010, 61, nr 4, 381.
 • [43] F.J. Dieguez-Acuna, W.W. Polk, M.E. Ellis i in., Toxicol. Sci. 2004, 82, nr 1, 114.
 • [44] M.C. Houston, J. Clin. Hypertension 2011, 13, nr 8, 621.
 • [45] S.J. Li, S.H. Zhang, H.P. Chen i in., Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2010, 5, nr 3, 439.
 • [46] D.V. Vassallo, M.R. Simões, L.B. Furieri i in., Brazilian J. Med. Biol. Res. 2011, 44, nr 9, 939.
 • [47] M. Wennberg, U. Stromberg, I.A. Bergdahl i in., Am. J.Clin. Nutr. 2012, 96, nr 4, 706.
 • [48] J.K. Virtanen, S. Voutilainen, T.H. Rissanen i in., Arteriosclerosis, Thrombosis Vascular Biol. 2005, 25, nr 1, 228.
 • [49] B. Valera, T. Dewailly, P. Poirier i in., Environ. Res. 2013, 120, 102.
 • [50] B. Valera, G. Muckle, P. Poirier i in., NeuroToxicology 2012, 33, nr 5, 1067.
 • [51] P. Ayotte, A. Carrier, N. Ouellet i in., Environ. Health Perspect. 2011, 119, 1077.
 • [52] C.H. You, J.M. Kim, B.G. Kim i in., J. Prev. Med. Public Health 2011, 44, nr 5, 218.
 • [53] R. Poręba, A. Skoczyńska, P. Gać i in., Toxicol. Appl. Pharmacol. 2012, 263, nr 3, 368.
 • [54] D.A. Rizzetti, J.G. Torres, A.G. Escobar i in., PLoS One 2013, 8, 2.
 • [55] B. Choi, K.J. Yeum, S.J. Park i in., Environ. Toxicol. 2015, 30, nr 1, 101.
 • [56] J.K. Virtanen, A.N. Nyantika, J. Kauhanen i in., Hypertension Res. 2012, 35, nr 10, 1000.
 • [57] E.L. Moreira, J. de Oliveira, M.F. Dutra i in., Toxicol. Sci. 2012, 130, nr 2, 373.
 • [58] P. Moszczyński, Przegl. Lek. 2006, 63, nr 7, 84.
 • [59] D.L. Wright, S. Ehrlich, K. Berry i in., Fertility Sterility 2010, 94, nr 4, 228.
 • [60] E.K. Silbergeld, P.J. Devine, Fuel Proc. Technol. 2000, 65-66, 35.
Uwagi
1. Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
2. Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu 024/RID/2018/19 kwota finansowania 11 999 000,00 zł.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e4f39d10-cd94-4416-b2b9-979830532bde
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.