Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e49994c8-6c7b-49f5-80e9-921138e45ebe

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

Świadomość bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego na przełomie XX i XXI wieku

Autorzy Dziamski, Z.  Nowosielski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The ecological safety awarness of Polish society at the turn of XX and XXI century
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawowym warunkiem zachowania środowiska człowieka w XXI wieku będzie poziom kultury ekologicznej społeczeństwa - jego świadomość ekologiczna. O tym, jaki jest stan świadomości ekologicznej społeczeństwa, można powiedzieć jedynie na podstawie badań. Naukowe poznanie problemu świadomości ekologicznej może być dokonane za pomocą ekspertyz, systematycznych badań socjologicznych, cząstkowych badań socjologicznych, a także na podstawie różnych opracowań poświęconych ruchom ekologicznym, konfliktom społecznym itp. Stąd w artykule tym opisano świadomość ekologiczną społeczeństwa związaną z poczuciem bezpieczeństwa w kontekście lokalnym i globalnym. Ponadto, dokonano analizy ewolucji świadomości ekologicznej społeczeństwa polskiego na przełomie wieków. O wyborze tej ostatniej cezury czasowej zadecydowała odbywająca się w tych latach transformacja ustrojowa naszego kraju, a także zainicjowanie nowej polityki ekologicznej państwa, która jest zgodna z międzynarodowymi elementami zrównoważonego ekorozwoju.
EN The basic condition of keeping the human environment in XXI century will be the level of human ecological culture- its ecological awareness. The information about the state of ecological awareness is based on the tests only. The scientific understanding of the ecological awareness problem can be done by using expertises, systematic sociological research, partial sociological research, as well as based on a different kind of studies on ecological movements, social conflicts etc. That is why this article contains a description of social ecological awareness associated with a sense of safety in the local and global context. What is more, it contains an analysis of ecological safety awareness of polish society at the turn of XX and XXI century. The choice of this time caesura is dictated by the then transformation of the system in our country and the initiation of new country ecological policy that is consistent with international elements of sustainable eco development.
Słowa kluczowe
PL świadomość   bezpieczeństwo   ekologia   społeczeństwo  
EN awareness   safety   ecology   society  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2013
Tom T. 1
Strony 321--331
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
autor Dziamski, Z.
autor Nowosielski, W.
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
Bibliografia
[1] Badania przeprowadzone przez CBOS w 1987 r. pt. „Awaria elektrowni jądrowej na Ukrainie”.
[2] Biela A., Stres psychologiczny w sytuacji kryzysu ekologicznego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1984, s. 46–47.
[3] Burger T., Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku, s. 9.
[4] Burger T., Sadowski A., Świadomość społeczna Niderlandy ekologiczne, raport 1/1994, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1994.
[5] Burger T., Świadomość ekologiczna: między lękiem a działaniem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1992, s. 21.
[6] Everett M.D., Peplies R., The Political Economy of Environmental Movements: U.S. Experience and Global Movements, “Environmental Values”, n. 4 (Winter 1992), s. 298 – 300.
[7] Gąseck J.K., Świadomość ekologiczna i jej stan w świetle badań społecznych w Polsce, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, t. 3, 1997.
[8] Gliński P., Ruch ekologiczny w Polsce – stan obecny. Prace Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ Solidarność, 1989, nr 2.
[9] Gliński P., Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego – dotychczasowe wyniki badań, Kultura i Społeczeństwo, nr 3/1988
[10] Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne ekonomiczne i prawne, Warszawa 1988, s. 35.
[11] Kalinowska A., Ekologia – wybór na Ekologia – wybór na nowe stulecie, Warszawa 2002 Warszawa 2002, s. 384.
[12] Kassenberg A., Agenda niespełnionych nadziei, społeczna ocena realizacji „Agendy 21” w Polsce, Raport 4/94, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1987.
[13] Komorowska K.A., Ekologiczna świadomość Polaków, CBOS, listopad 2000, s. 104.
[14] Młodzież o sobie i swojej przyszłości, CBOS, 1987.
[15] Piątek Z., Etyka środowiskowa, Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, wyd. Uniwersytetu jagiellońskiego, Instytut Filozofii, Kraków 1998, s. 158.
[16] Poskrobko B., Jak oceniamy ochronę środowiska, Aura, 1987, nr 8 i 10.
[17] Poskrobko B., Proekologiczne zachowania przedsiębiorstw przemysłowych w okresie zmian ustrojowych w Polsce, (w:) Ekonomia i środowisko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Białystok 1991.
[18] Siciński A., Wierzbicki Z.T., Wyka A., Ocena stanu i skuteczność działań społecznych w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, (w:) W. Gliński, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego – dotychczasowe wyniki badań, Kultura i Społeczeństwo, nr 3/1988.
[19] Szczepaniak P., Społeczna gotowość do proekologicznych zachowań, (w:) Serwis informacyjny CBOS 3/1993, s. 108–130.
[20] Śladkowski S., Wojsko i środowisko, MON, Studia i Materiały, nr 41/1996, s. 10–11.
[21] Wódz. J., Zagrożenia ekologiczne. Warunki życia. Wizje przyszłości, Katowice 1993.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e49994c8-6c7b-49f5-80e9-921138e45ebe
Identyfikatory