Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e47df5bb-82c4-4376-8eee-05fb32c704a0

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

Informational and psychological space and safety of personality

Autorzy Koshyrets, V. V. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Informacyjno-psychologiczna przestrzeń i bezpieczeństwo osobowości
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article deals with the study of basic scientific positions of informational space of personality within geographical, media technical and semiotic paradigms. Given the understanding of informational space as a certain projection of a single space-time of informational processes the effectiveness of its influence reflected in the psychological field should be taken into consideration. Informational and psychological safety context is helpful for both the individual as well as for the other social subjects, as safety identity is associated with the concepts of adaptation, resilience, stability and orderliness. Exactly these concepts are the criteria of informational and psychological safety of personality. The main goals and objectives of providing the informational and psychological safety of personality regard the identification and analysis of sources of negative informational psychological influences, organization of psychological defense of different levels social subjects, development of the legal framework of providing the informational and psychological safety, etc., creating a favorable public opinion and climate in society that promotes the democratic transformations and economic reforms. Decisive role plays the thought out constructive strategy of information activities and important condition for its organization is optimal mobilization of science potential.
PL W artykule zostały zbadane główne czynniki informacyjnej przestrzeni osobowości jako nauki. W badaniu informacyjnej przestrzeni najbardziej rozpowszechnione są paradygmaty: geograficzny (przestrzeń informacyjna jest utożsamiana z obszarem geograficznym i geopolitycznym), mediatechniczny (przestrzeń informacyjna jako infrastruktura środków produkcyjnych, zachowania i rozpowszechnienia informacji) i semiotyczny (analiza produkcji, kodowanie i dekodowanie, popularyzacja informacji jako kultury powszechnej i produkcji środków społecznego przekazu). Należy zauważyć, że właśnie semiotyczne podejście kreuje rozumienie „informacyjnego pola osobowości”, które zbliża semiotyczne właściwości przestrzeni informacyjnej do charakterystyki psychologicznej poprzez jej interpretację informacji, która jest składnikiem świadomości społecznej i informacji unikalnej, niepowtarzalnej, dotyczącej konkretnej osoby. Oprócz zaprezentowanych zasad, zostały zmodyfikowane aspekty badań wpływu mediów na osobowość. Przegląd kwestii podsumowuje modyfikacja teoretycznego modelowania komunikacji masowej w zakresie informacyjnej przestrzeni człowieka. Zostały konkretyzowane zasoby medialne i ich skuteczne oddziaływanie na świadomość człowieka. Zauważono, że poziom skuteczności jest głównym wskaźnikiem wzmocnienia lub osłabienia wpływu komunikacji masowej na odbiorców. Prezentowane koncepcje teoretyczne określają kierunki praktycznego badania treści przestrzeni informacyjnej, która jest metasystemem, w którym naturalnym elementem jest każda wiadomość. Międzyosobowy element komunikacji masowej w rozumieniu klasycznym jest tłumaczony w zakresie interkomunikacji i teorii rolowych. Nową alternatywą jest teoria relacyjna, która twierdzi, że przestrzeń informacyjna jest przestrzenią rozpowszechnienia pewnej informacji, czyli przestrzenią wdrażania procesów informacyjnych z całokształtem przestrzennego systemu komunikacji, czyli ciągłością, strukturalnością, współistnieniem i wzajemnym oddziaływaniem składników. Ze względu na odbiór przestrzeni informacyjnej jako pewnej projekcji jedynej przestrzeni czasu procesów informacyjnych, koniecznie należy uwzględnić skuteczność jej wpływu, co znajduje swoje odzwierciedlenie w sferze psychologicznej. Kontekst bezpieczeństwa informacyjno-psychologicznego jest wygodny zarówno dla poszczególnej jednostki, jak też dla innych podmiotów społecznych, ponieważ bezpieczeństwo osobowości jest związane z pojęciem adaptacji, stałości, stabilizacji, uporządkowania. Te pojęcia są znakiem rozpoznawczym informacyjno-psychologicznego bezpieczeństwa jednostek. Główne cele i zadania zachowania informacyjno-psychologicznego bezpieczeństwa jednostki dotyczą ujawnienia i analizy źródeł negatywnych wpływów informacyjno-psychologicznych; organizacji obrony psychologicznej podmiotów społecznych na różnym poziomie; opracowania bazy prawnej zachowania bezpieczeństwa informacyjno-psychologicznego itp; tworzenia pozytywnej opinii publicznej klimatu społecznego, które promują reformy demokratyczne i gospodarcze. Decydującą rolę odgrywa w tym przemyślana konstrukcyjna strategia działalności informacyjnej, istotowym warunkiem której jest optymalna mobilizacja potencjału nauki.
Słowa kluczowe
PL informacja   przestrzeń informacyjno-psychologiczna   komunikacja masowa   system komunikacji   bezpieczeństwo osobiste   bezpieczeństwo informacyjno-psychologiczne  
EN information   informational and psychological space   mass communication   communication system   safety of personality   informational and psychological safety  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2013
Tom T. 1
Strony 333--340
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Koshyrets, V. V.
  • Lutsk Institute of Human Development of University “Ukraine”, 2 Karbysheva str. Lutsk, Volyn Region Ukraine, Victorkoshirets@gmail.com
Bibliografia
[1] Bebyk V. Social communication: concepts, typology, means / V. Bebyk // Social Psychology, 2009. – № 5. – P. 49–63.
[2] Zhyliaev I.B. Information Communication Technologies as a state priority / I.B. Zhyliaev // Problems of Science, 2003. – № 8. – P. 3.
[3] Space // Philosophical dictionary. – K., Home Edition, URE, 1986. – P. 545–546.
[4] Rakitov A.I. Science and Sustainable Development of Society / A.Y. Rakitov // Social science and modernity, 1997. – № 4. – P. 6.
[5] Sliusarevskyi M.M. Information space: critique of existing definitions and attempt to construct a theory / M.M. Sliusarevskyi // Bulletin of KSU, a series of „Psychology, Political Science”: identity and transformation processes in the society. Psychological and pedagogical problems of modern education. – Kharkov, 1999. – Part 4–5. – P. 337–342.
[6] Susskaya O.A. Impact of space is information on psychic burn-out of a personality / O.A. Susskaya // Scientific journal NEA Dragomanov, Series number 12. Psychological Science: Proc. papers. – K.: NEA Dragomanov, 2007. – № 19 (43). – P. 134–138.
[7] Katz E., Lasarsfeld P.F. Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communication. – Glenocoe, III: The Free Press, 1955. – PP. 24–34.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e47df5bb-82c4-4376-8eee-05fb32c704a0
Identyfikatory