PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo systemów srk a nowe technologie informacyjne

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Security of Railway Control Systems and new information technologies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nowe technologie informacyjne, czyli techniki komputerowe, bezprzewodowe (otwarte) standardy transmisji oraz systemy satelitarne wykorzystywane do pozycjonowania miały istotny wpływ na inne podejście do kryterium bezpieczeństwa systemów sterowania ruchem kolejowym. Przyjęta dla systemów przekaźnikowych zasada „fail-safe" opierała się na bardzo dużej niezawodności przekaźników (gwarantowana liczba zadziałań) oraz rygorystycznej procedurze utrzymania (legalizacji). Implementacja nadmiarowych, redundantnych systemów komputerowych zmodyfikowała pojęcie bezpieczeństwa w kierunku tolerowalnego poziomu ryzyka (THR), gdzie bezpieczeństwo komputerowych systemów wyrażono w formie intensywności zdarzeń krytycznych uwzględniających testowanie. Technologie bezprzewodowe uwzględniły z kolei zagrożenia i ich wpływ na funkcjonalność, dostępność i niezawodność systemów srk.
EN
The new information technologies, such computer techniques, wireless (open) transmission standards and satellite systems applied for positioning have a important influence for different approach to safety criteria of railway control systems. The"fail-safe" rule assumed for relay control systems is based on high reliability of applied relays (guaranteed number of switches) and rigorous maintenance (homo-logation) procedure. The implementation of redundant, parallel computer systems has modified the concept of safety towards Tolerable Hazard Rate, where safety of computer systems is defined as an intensity of critical (dangerous, catastrophic) failures including self-testing. The wireless technologies respect the threats and their influence for functionality, availability and reliability of railway control systems (defined as probability).
Rocznik
Strony
29--38
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu
Bibliografia
 • [1] Dąbrowa - Bajon M.„Podstawy sterowania ruchem kolejowym"- ISBN 83-7207-343-0 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2002,
 • [2] Jaźwiński J., Ważyńska - Fiok K.: „Bezpieczeństwo i niezawodność systemu sterowania ruchem kolejowym", Zeszyt 95, WKiŁ, Warszawa 1982
 • [3] Lewiński A., Perzyński X: „Akceptowalny poziom ryzyka jako kryterium bezpieczeństwa w transporcie kolejowym", prace konferencji Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej Logi-Trans 2007
 • [4] Lewiński A., Perzyński T, Toruń A., „Tendencje rozwojowe systemów srk, na przestrzeni ostatnich lat", Problemy Kolejnictwa, Zeszyt 3, 2014,
 • [5] Lewiński A., Perzyński T, Toruń A, „ETCS jako metoda poprawy funkcjonalności i przepustowości na liniach kolejowych" materiały konferencji LOGITRANS2015
 • [6] Karaś S. „Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego" wyd. 3, WKiŁ W-wa 1986,
 • [7] Lewiński A., Toruń A. The changeable błock distance system analysis, Springer - Verlag Heilderberg 2010 - J. Mikulski (Ed.) TST 2010 CCIS 104,2010
 • [8] Lewiński A. „Problemy oprogramowania bezpiecznych systemów komputerowych w zastosowaniach transportu kolejowego" Politechnika Radomska Monografie nr 49/2001
 • [9] Lewiński A., Perzyński T, Toruń A.,: "Risk Analysis as a Basic Method of Safety Transmission System Certification". Communications in Computer and Information Scienc 239), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011
 • [10] Lewiński A., Perzyński T: The reliability and safety of railway control systems based on new information technologies. Communications In Computer and Information Scienece 104. Springer 2010'. Transport Systems Telematics
 • [11] Lewiński A., Toruń A.,:" The Changeable Błock Distance System Analysis", Communications in Computer and Information Science (104), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
 • [12] Lewiński A., Toruń A., Perzyński T: "The Analysis of Open Transmission Standards", materiały Międzynarodowej Konferencji Transport SystemsTelematicsTst2014, Monografia, Communications In Computer And Information Sience, Telematics - Support Of Transport, Nr 329, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012 in Railway Control and Management
 • [13] Magott J., Skrobanek P.,Timing analysis of safety properties using fault trees with time dependencies and timed state-charts, Reliability Engineering & Systems Safety, 2012, vol. 97, Nr 1
 • [14] Lewiński A., Toruń A., Gradowski P: "Modeling of ETCS with respect to functionality and safety including Polish Railways conditions" materiały Międzynarodowej Konferencji Transport Systems Telematics Tst2014, Monografia, Communications In Computer And Information Sience, Telematics - Support Of Transport, Nr471, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014
 • [15] Mickiewicz T, Mikulski A., „Elektryczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego - urządzenia stacyjne" WKiŁ Warszawa 1968,
 • [16] Miksza E., „Zblokowany system sterowania ruchem kolejowym na stacjach typu IZH 111 "WKiŁ Warszawa 1979,
 • [17] Norma PN-EN 50126:2002 (U) Zastosowania kolejowe. Specyfikowanie i wykazywanie Nieuszkadzalności, Gotowości, Obsługiwalności i Bezpieczeństwa (RAMS). Część 1: Wymagania podstawowe i procesy ogólnego przeznaczenia.
 • [18] Norma PN-EN 50128:2002 (U) Zastosowania kolejowe. Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania. Oprogramowanie dla kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia.
 • [19] Norma PN-EN 50129:2007 Zastosowania kolejowe. Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem. Elektroniczne systemy sygnalizacji związane z bezpieczeństwem.
 • [20] Norma PN-EN 60812:2009 Techniki analizy nieuszkadzalności systemów. Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA),
 • [21] Norma PN-EN 61025:2007 Analiza drzewa niezdatności (FTA),
 • [22] Norma PN-EN 61078:2006 Techniki analizy niezawodności - Metoda schematów blokowych niezawodności oraz metody boolowskie,
 • [23] Norma PN-IEC 60300-3-9:1999 Analiza ryzyka w systemach technicznych,
 • [24] Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym - DG PKP KA nr KA2b-5400-01/98 z dnia 06.02.1998r.,
 • [25] Norma PN-EN 50159: 2010. Zastosowania kolejowe. Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania.
 • [26] Album schematów - zbiór przykładowych rozwiązań - geograficzny system stacyjnych przekaźnikowych urządzeń srk typu CBP83, 1985r.
 • [27] Geograficzny, zblokowany system urządzeń stacyjnych zrk typu JZH 111 - dokumentacja techniczna, Katowice 1977
 • [28] Grant MNil pt: „Wpływ nowych technologii informacyjnych na poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu pociągów" nr 4T12C00529. Politechnika Radomska 2006.
 • [29] Kombud - materiały Zakładu Automatyki KOMBUD S.A. w Radomiu
 • [30] Kontron - materiały Kontron East Europe sp. z o.o
 • [31] Jaźwińskil J., Ważyńska - Fiok K.: „Bezpieczeństwo systemów", PWN Warszawa 1993
 • [32] Military Hand Book, Reliability Prediction of Electronic Equipment, USA Department of Defense
 • [33] Quality ofServiceTestSpecification form 11.09.2003 and parameters: GSM-R Interfaces Class 1 Requirements. SUBSET-093 z 11.10.2005r.
 • [34] Winter P. and other: Compendium on ERTMS. ISBN 978-3-7771-0396-9, UIC,(1st edition 2009)
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e4780923-97c1-4ce9-8a89-5f04e9749eec
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.