Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e4108828-c353-4f25-a26d-95c9eed74c1d

Czasopismo

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Tytuł artykułu

Rozwój technologii mielenia i scalania materiałów

Autorzy Drzymała, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The development of technologies for grinding and materials integration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono ogólną charakterystykę maszyn i urządzeń technologicznych oraz ich racjonalne umiejscowienie w zakładzie produkcyjnym w ujęciu systemowym. Wyodrębniono technologie mielenia specjalnego i scalania materiałów. Zwrócono szczególną uwagę na urządzenia technologiczne stosowane w tych technologiach, a mianowicie: młyny wibracyjne i obrotowo-wibracyjne, prasy wibracyjne oraz prasy walcowe. Zamieszczono także przykłady modeli matematycznych procesów mielenia specjalnego i scalania wybranych materiałów, opracowane głównie w oparciu o badania własne i ich wykorzystanie m.in. przy konstrukcji specjalistycznych maszyn i urządzeń.
EN The paper introduces the general characteristics of the machines and technological devices placed in the production plant, which have been based on the system theory approach. The specially grinding and materials’ integration technologies was distinguished. The special attention has been paid to the technological devices using those technologies: vibrating mills, mills based on both rotation and vibration, as well as vibrating presses and roll presses. The examples of mathematical models for specially grinding and selected materials’ integration processes were also included. The above were based on the author’s research and their implementation, among other in specially machines’ and devices’ construction.
Słowa kluczowe
PL maszyny technologiczne   młyny wibracyjne   młyny obrotowo-wibracyjne   prasy wibracyjne   prasy walcowe   proces mielenia   proces scalania  
EN technological devices   vibrating mill   rotary-vibratory mills   vibrating presses   roll presses   grinding process   integration process  
Wydawca Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk
Czasopismo Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Rocznik 2001
Tom T. 22, z. 3A
Strony 31--38
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Drzymała, Z.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
[1] DRZYMAŁA Z., Niektóre problemy zagęszczania lekkiego złomu metalowego. ZN AGH, 1973, 56.
[2] DRZYMAŁA Z., Podstawy inżynierii procesu zagęszczania i prasowania materiałów. PWN, 1988.
[3] DRZYMAŁA Z., Industrial Briquetting - Fundamentals and Methods. Studies in Mechanical Engineering. 13, Elsevier,Amsterdam, 1993..
[4] DRZYMAŁA Z., Odpady przemysłowe hamulcem rozwoju gospodarczego kraju. Materiały Konferencji Naukowej pt. „Problemy w Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Hutniczych i Ceramicznych". AGH. Kraków. 2000.
[5] DRZYMAŁA Z.. Rozwój metod modelowego matematycznego procesu zagęszczania odpadów przemysłowych w prasach stemplowych. Materiały III Forum Inżynierii Ekologicznej pt. „Modelowanie Strategii Gospodarowania Środowiskiem". Nałęczów. 2000.
[6] DRZYMAŁA Z., Prototypowe urządzenia do kompleksowej utylizacji hałd w hutnictwie żelaza. Przegląd Mechaniczny. 2000, 7.
[7] DRZYMAŁA Z. i inni, Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. PWN, 1992.
[8] DRZYMAŁA Z.. HRYNIEWICZ M, Modelowanie procesów i urządzeń do zagęszczania materiałów ziarnistych. Wyd. Pol. Warszawskiej, 1990.
[9] DRZYMAŁA Z., HRYNIEWICZ M., BALAK CZ., Kompleksowa metoda utylizacji drobnoziarnistych odpadów żelazonośnych - przykład konstruktywnej współpracy HTS S A. i AGH Materiały Sesji N- T z okazji 50-lecia HTS S.A., Kraków, 1999.
[10] DRZYMAŁA Z., JĘDRZYKIEWICZ Z., SŁOTA W., Badania, analiza i synteza procesu i urządzenia do brykietowania wibracyjnego wiórów z metali nieżelaznych. ZN AGH, 1987, 10.
[11] DRZYMAŁA Z., SIDOR J., Badania możliwości wykorzystania zamierzonych drgań w wybranych procesach i urządzeniach technologicznych. Structural Acousties — Vibrations for Technology. Ed. by Polish Acoustical Society, Dep. Cracow, 1999, vol. VIII..
[12] HRYNIEWICZ М., Metoda doboru pras walcowych oraz opracowanie założeń do ich modernizacji lub konstrukcji. ZN AGH, seria Rozprawy i Monografie, 1997, 58.
[13] HRYNIEWICZ M., Model matematyczny procesu brykietowania drobnoziarnistych odpadów przemysłowych. Materiały 111 Forum Inżynierii Ekologicznej, Nałęczów, 2000.
[14] SIDOR J., Wstępne badania prototypowego przemysłowego młyna obrotowo-wibracyjnego do bardzo drobnego mielenia tlenku glinu. Fizykochemiczne problemy metalurgii, 1992, 26.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e4108828-c353-4f25-a26d-95c9eed74c1d
Identyfikatory