Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e2486b45-0dea-4306-98bb-d735eb16cdee

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Analiza potrzeb w obszarze dystrybucji jako etap projektowania sieci logistycznej na przykładzie wybranego producenta produktów drewnopochodnych

Autorzy Odlanicka-Poczobutt, M.  Szmal, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of requirements in the distribution as a stage of logistic network design for the selected manufacturer of wood based products
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wstępne etapy projektowania sieci logistycznej, jako przygotowanie do lokalizacji własnego punktu dystrybucji metodą środka ciężkości. Na podstawie udostępnionych materiałów dokonano analizy badanego przedsiębiorstwa – wiodącego producenta produktów drewnopochodnych – w zakresie stosownych strategii działania oraz zasad współpracy w łańcuchu dostaw, co pozwoliło na określenie potrzeb w obszarze dystrybucji. W ramach zaproponowanych rozwiązań wskazano możliwość lokalizacji własnego punktu dystrybucji. Artykuł stanowi pierwszą część rozważań – dalsze etapy przedstawiono w artykule „Lokalizacja własnych punktów dystrybucji metodą środka ciężkości na przykładzie wybranego producenta produktów drewnopochodnych.” Całość zakończono wnioskami, dotyczącymi przeprowadzonej części analizy.
EN In the article the preliminary stages of the logistics network design, as a preparation to the location of own distribution point by the method of center of gravity was presented. The analysis of materials provided by the company – the leading manufacturer of wood based products – in terms of the relevant strategy and principles of cooperation in the supply chain allowed for the identification of needs in the area of distribution. As part of the proposed solutions the possibility to locate their own point of distribution were indicated. The paper is the first part of the discussion – the next steps were presented in the article "Location of own distribution points by applying the method of center of gravity for the 320 M. Odlanicka-Poczobutt, A. Szmal selected manufacturer of wood based products." The whole was completed with conclusions for part of the conducted analysis.
Słowa kluczowe
PL analiza   dystrybucja   projektowanie   sieć logistyczna   produkt drewnopochodny  
EN analysis   distribution   logistic network   design  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 78
Strony 319--333
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor Odlanicka-Poczobutt, M.
  • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji
autor Szmal, A.
  • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji
Bibliografia
1. Anily S.: The general multi-retailer EOQ problem with vehicle routing costs. “European Journal of Operational Research”, No. 79(3), 1994.
2. Campbell A., Savelsbergh M.: A decomposition approach for the inventory routing problem. “Transportation Science”, No. 38(4), 2004.
3. Ciesielski M. (red): Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. PWE, Warszawa 2009.
4. Ciesielski M. (red): Sieci logistyczne. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002.
5. Czakon W.: Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
6. Gaur V., Fisher M.L.: A periodic inventory routing problem at a supermarket Chain. “Operations Research”, No. 52(6), 2004.
7. Jones C., Hestery W., Borgatti S.P.: A general theory of network governance: Exchange conditions and social mechanisms. “Academy of Management Review”, No. 22, 1997.
8. Kaplan R.S., Norton D.P.: The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies. Thrive in the New Business Environment. Harvard Business Press, 2001.
9. Kleywegt A.J., Nori V.S., Savelsbergh M.W.P.: The stochastic inventory routing problem with direct deliveries. “Transportation Science”, No. 36(1), 2002.
10. Raa B., Aghezzaf E.-H.: A practical solution approach for the cyclic inventory routing problem. “European Journal of Operational Research”, No. 192(2), 2009.
11. Kulińska E.: Fundamentals of logistics and supply chain management. A textbook for logistics faculty. MS, Opole 2010.
12. Łupicka A.: Sieci logistyczne. Teorie. Modele. Badania. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006.
13. Materiały udostępnione przez przedsiębiorstwo Kronopol Sp. z o.o.
14. Michalski E.: Marketing. Warszawa 2003.
15. Pfohl H.C.: Systemy Logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
16. Pierścionek Z.: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2011.
17. Provan K.G., Milward H.B.: Do networks really work? A framework for evaluating public sector organizational networks. “Public Administration Review”, 2001.
18. Rutkowski K.: Logistyka dystrybucji. SGH, Warszawa 2005. Analiza potrzeb w obszarze dystrybucji… 333
19. Sarjusz-Wolski Z., Skowronek Cz.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1999.
20. Sulejewicz A.: Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw. SGH, Warszawa-Poznań 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e2486b45-0dea-4306-98bb-d735eb16cdee
Identyfikatory