PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The method of estimating dependability of supply chain elements on the base of technical and organizational redundancy of process

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Metoda szacowania niezawodności elementów łańcucha dostaw na podstawie charakterystyk nadmiarowości technicznej i organizacyjnej procesu
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
The quality of supply chain operation depends on quality of its particular elements, including warehouses. The paper presents an attempt to describe the quality of warehouse operation in terms of dependability. Authors discussed issues related to assessing warehouse operation, quality problems and solutions to increase the quality of work. The technical and organizational redundancy was proposed as a primary factor increasing dependability of warehous operation in supply chain and thereby improving the quality of services. Authors discussed dependability of supply chain and warehouses and have proposed an approach to determination of dependability of warehouse facility based on technological and organisational redundancy related to material flow pile-ups. The approach was founded on OTIFEF index as a base for dependability estimation. Construction of that index basing on probabilities of correct realization of different aspects of logistics service was proposed. An important element of the approach presented in the paper is proposal of technical and organisational indicators defining different aspects of redundancy in aspect of dependability. The example of redundancy assessment in function of technical and organisational methods of increasing warehouse efficiency has been provided.
PL
Jakość pracy łańcucha dostaw jest wynikiem jakości pracy jego elementów, w tym magazynów. W artykule przedstawiono próbę ujęcia zagadnień jakościowych pracy magazynu w kategoriach niezawodnościowych. Omówiono zagadnienia oceny pracy magazynów, źródła problemów jakościowych i stosowane rozwiązania zwiększające jakość pracy. Wskazano nadmiarowość techniczną i organizacyjną jako podstawowy środek zwiększania niezawodności realizacji zadań przez magazyny w łańcuchu dostaw i tym samym poprawę jakości świadczonych usług. Autorzy omówili zagadnienia niezawodności łańcucha dostaw i magazynów jako ich podstawowych elementów i zaproponowali podejście do określania niezawodności magazynu oparte o nadmiarowość technologiczną i organizacyjną ustalaną w oparciu o przewidywane spiętrzenia przepływu materiałów. Do tego celu wykorzystano miernik OTIFEF jako podstawę szacowania niezawodności. Zaproponowano konstrukcję tego miernika w oparciu o prawdopodobieństwa poprawnej realizacji różnych aspektów usług logistycznych. Ważnym elementem podejścia proponowanego w artykule jest propozycja technicznych i organizacyjnych wskaźników określających różne aspekty nadmiarowości w funkcji niezawodności magazynu. Przedstawiono przykład szacowania nadmiarowości z wykorzystaniem technicznych i organizacyjnych metod zwiększania efektywności.
Rocznik
Strony
382--392
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz., rys.
Twórcy
 • Faculty of Production Engineering Warsaw University of Technology Narbutta 85, 02-524 Warsaw, Poland
autor
 • Faculty of Transport Warsaw University of Technology Koszykowa 75, 00-662 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Baghalian A, Rezapour S, Farahani R Z. Robust supply chain network design with service level against disruptions and demand uncertainties: A real-life case. European Journal of Operational Research 2013; 227(1): 199–215, https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.12.017.
 • 2. Barnes E, Dai J, Deng S, Down D, Goh M, Lau H C, Sharafali M. On the Strategy of Shupply Hubs for Cost Reduction and Responsiveness. White Paper, The Logistics Institute – Asia Pacific. National University of Singapore, 2003.
 • 3. Bramel J, Simchi-Levi D. The Logic of Logistics: Theory, Algorithms and Applications for Logistics Management. New York: SpringerVerlag, 1997, https://doi.org/10.1007/978-1-4684-9309-2.
 • 4. Bukowski L. System of systems dependability – Theoretical models and applications examples. Reliability Engineering & System Safety 2016; 151: 76–92, https://doi.org/10.1016/j.ress.2015.10.014.
 • 5. Bukowski L A. Zapewnienie ciągłości dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu. Dąbrowa Górnicza: WSB, 2016.
 • 6. Bukowski L, Feliks J. A unified model of systems dependability and process continuity for complex supply chains. Safety and Reliability: Methodology and Applications / Nowakowski T. [et al.] (ed.). CRC Press Taylor & Francis Group, 2015: 2395-2403.
 • 7. Chung S H, Chan H K, Chan F T S. A modified genetic algorithm for maximizing handling reliability and recyclability of distribution centers. Expert Systems with Applications 2013; 40(18): 7588–7595, https://doi.org/10.1016/j.eswa.2013.07.056.
 • 8. Daganzo C F. Logistics Systems Analysis. New York: Springer Verlag, 1996, https://doi.org/10.1007/978-3-662-03196-4.
 • 9. Grigoroudis E, Siskos Y. A survey of customer satisfaction barometers: Some results from the transportation-communications sector. European Journal of Operational Research 2004; 152: 334–353, https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00028-6.
 • 10. Haj Shirmohammadi A. Programming maintenance and repair. Technical management in industry, 8th edition. Esfahan: Ghazal Publishers, 2002.
 • 11. Jacyna-Gołda I. Evaluation of operational reliability of the supply chain in terms of the control and management of logistics processes. Safety and Reliability: Methodology and Applications / Nowakowski T. [et al.] (ed.). CRC Press Taylor & Francis Group, 2015: 549-558.
 • 12. Juściński S, Piekarski W. An analysis of a supply process of spare parts for agricultural tractors and machines based on logistic services outsourcing. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2009; 2(42): 63–70.
 • 13. Lewczuk K, Ambroziak T, Warehousing process scheduling in warehouse efficiency and reliability assessment. Proceedings of the 19th International Scientific Conference on Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, 2015: 17–26.
 • 14. Lewczuk K. Dependability issues in designing warehouse facilities and their functional areas. Journal of KONBiN 2016; 2(38): 201–228.
 • 15. Neo H Y, Xie M, Tsui K L. Service quality analysis: case study of a 3PL company. International Journal of Logistics Systems and Management 2004; 1(1): 64–80, https://doi.org/10.1504/IJLSM.2004.005539.
 • 16. Nowakowki T, Werbińska S. Zagadnienie oceny gotowości systemu logistycznego, Logistyka 2007; 5.
 • 17. Nowakowski T. Analysis of possibilities of logistics systems reliability assessment. Safety and Reliability for managing risk 2006; 3. Leiden: Taylor and Francis, 2006.
 • 18. Nowakowski T. Models of uncertainty of operation and maintenance information. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 2000; 35(2): 143–150.
 • 19. Nowakowski T. Niezawodność systemów logistycznych. Wrocław: OWPW, 2011.
 • 20. Nowakowski T. Reliability model of combined transportation system. Probabilistic Safety Assessment and Management. Spitzer C, Schmocker U, Dang V N (ed.). London: Springer, 2004, https://doi.org/10.1007/978-0-85729-410-4_323.
 • 21. Peng P, Snyder L V, Lim A, Liu Z L, Reliable logistics networks design with facility disruptions. Transportation Research Part B-Methodological 2011; 45(8): 1190–1211.
 • 22. Quigley J, Walls L. Trading reliability targets within a supply chain using Shapley's value. Reliability Engineering & System Safety 2007; 92(10): 1448–1457, https://doi.org/10.1016/j.ress.2006.09.019.
 • 23. Rizzi A, Zamboni R. Efficiency improvement in manual warehouses through ERP systems implementation and redesign of the logistics processes. Logistics Information Management 1999; 12(5): 367 – 377, https://doi.org/10.1108/09576059910295805.
 • 24. Rutkowski K. Logistyka dystrybucji. Warszawa: Wydawnictwa SGH, 2009.
 • 25. Santoso T, Ahmed S, Goetschalck M, Shapiro A. A stochastic programming approach for supply chain network design under uncertainty. European Journal Of Operational Research 2005; 167(1): 96-115, https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.01.046.
 • 26. Sawicki P. Wielokryterialna optymalizacja procesów w transporcie. Radom: Wydawnictwo ITE, 2013.
 • 27. Seidler J A. Fundamental concepts of intelligent info system theory, Information Systems Architecture and Technology ISAT '94. Proceedings of 16th Scientific School. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1994.
 • 28. Sohn S Y, Choi I S, Fuzzy QFD for supply chain management with reliability consideration. Reliability Engineering & System Safety 2001: 72(3): 327–334,https://doi.org/10.1016/S0951-8320(01)00022-9.
 • 29. Starowicz W. Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008.
 • 30. Świderski A. Modelowanie oceny jakości usług transportowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2011; 81.
 • 31. Wasiak M. Simulation model of logistic system. Archives of Transport 2009; 21(3-4): 189-206.
 • 32. Werbińska-Wojciechowska S. The availability model of logistic support system with time redundancy. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2007; 3(35): 23–29.
 • 33. Werbińska-Wojciechowska S. Time resource problem in logistics systems dependability modelling. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013; 15(4): 427–433.
 • 34. Zamojski W. Teoria i technika niezawodności. Wrocław, 1976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e1cb8bc2-88ec-4b49-8d58-fa11b324b48b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.