Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e1c597bc-d04d-4b7d-9f92-4e3d0fd12557

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Zakładowa Kontrola Produkcji drogą do wystawiania do Krajowej Deklaracji Zgodności

Autorzy Mrochen, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Manufacturing Quality Control - a way to issue the national certificate of conformity
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Każdy przedsiębiorca chcący zostać producentem wyrobów budowlanych w Polsce musi zapoznać się z obowiązującymi normami, postarać się o stworzenie aprobaty technicznej, a w zasadzie rzetelne wypisanie wniosku o jej wydanie, Dzienniki Ustaw dotyczące określonej tematyki, ocenę zgodności, a w konsekwencji wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji. Istota tkwi w kluczowym podejściu do tematu – trzymaniu się kolejności, znajomości dokumentacji i produktu, z którym mamy styczność. Należy poznać kilka kroków, aby przebrnąć przez proces i odnieść zamierzony sukces. Artykuł przedstawia czynności (a także wskazówki dla producentów), przez które trzeba przebrnąć, aby legalnie wdrożyć na rynek wyrób budowlany. Czy jedna osoba jest w stanie przeprowadzić proces wdrożenia, a następnie nadzoru nad utrzymaniem standardów Zakładowej Kontroli Produkcji? Kroki, które należy podjąć, aby legalnie wprowadzić na rynek wyrób budowlany, są zasadniczo opisane w tym artykule.
EN Every entrepreneur willing to become a manufacturer of building materials in Poland has to familiarize himself with the abiding norms, make sure that he receives the technical approval, as a matter of fact meticulously fill the technical approval form, journals of law regarding the subject matter, assessment of compliance and consequently has to implement the manufacturing quality control. The essence resides in the key approach to the subject - obeying the order, knowledge of the documentation and the product. Several steps have to be followed in order to get through the process and achieve the desired success. The article introduces the activities (as well as instructions for manufacturers) that have to be followed to legally introduce a building material into the market. Is one person capable of conducting the implementation process and consecutively supervising the maintenance of the Manufacturing Quality Control standards? Steps that have to be taken to legally introduce a building material into the market are essentiality described in this article.
Słowa kluczowe
PL zakładowa kontrola produkcji   Krajowa Deklaracja Zgodności   norma polska   aprobata techniczna   system oceny zgodności  
EN manufacturing quality control   national declaration of conformity   Polish norms   technical approval   compliance assessment system  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 77
Strony 145--157
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., wykr.
Twórcy
autor Mrochen, M.
Bibliografia
1. DzU nr 04.198.2041 z dnia 10 września 2004.
2. DzU nr 249, poz. 2497.
3. DzU nr 195, poz. 2011, z dnia 11 sierpnia 2004.
4. Zakładowa Kontrola Produkcji Wyrobów Budowlanych – wymagania (dok. Kryterialny nr ZKP 01/2009/PL).
5. Wniosek o wydanie aprobaty technicznej.
6. Wniosek o wydanie certyfikatu zgodności wyrobu.
7. Aprobaty techniczne (przykłady).
Literatura powiązana, zalecane uzupełnienie
1. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – zalecenia IBDiM do udzielenia aprobaty technicznej nr Z/2005-03-009.
2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
4. Ustawa z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.
5. Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-e1c597bc-d04d-4b7d-9f92-4e3d0fd12557
Identyfikatory