PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Portal prezentujący kościonośny kajper Górnego Śląska w świetle wyników grantu N307 11703

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The website presenting the bone-bearing Keuper of Upper Silesia, based on the research results of the grant N307 11703
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The major goal of the project “The evolution of terrestrial environments of the Upper Silesian Keuper as biotopes of vertebrates”, granted for Grzegorz Racki by the Ministry of Science and Higher Education (2009-2013), was an exhaustive, integrated study of the bone-enriched middle Keuper interval in terms of stratigraphy, sedimentology, mineralogy and geochemistry. The new website “Bone-bearing Keuper of the Upper Silesia, southern Poland” (http://www.ing.pan.pl/Keuper/Bone-bearing_Keuper-1.htm)presents in English the results of this project. The significant achievements are only a starting point to a comprehensive presentation of the complex Keuper themes, jointly with an extensive repository of regional literature (above 420 full-texted publications since 1790). In addition, the main results of the grant, as well as diversity of their implications for future studies are summarized herein, with emphasis on controversial geochronological aspects in vertebrate paleontology (how many bone-rich levels?), and in a broad historical context.
Rocznik
Strony
275--281
Opis fizyczny
Bibliogr. 43 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Bibliografia
 • 1. BECKER A., KULETA M., NARKIEWICZ K., PIEŃKOWSKI G. & SZULC J. 2008 - Trias. [W:] Wagner R. (red.), Tabela stratygraficzna Polski, Polska pozakarpacka. Wyd. PIG, Warszawa.
 • 2. BODZIOCH A. & KOWAL-LINKA M. 2012-Unravelingthe origin of the Late Triassic multitaxic bone accumulation at Krasiejów (S Poland) by diagenetic analysis. Palaeogeogr., Palaeoclim., Palaeoecol., 346-347: 25-36.
 • 3. BOGACZ K. 1976 - Charakterystyka utworów górnego wapienia muszlowego i problem ich górnej granicy w rejonie Chrzanowa. Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN, Oddz. w Krakowie, 1975, 19 (2): 404-406.
 • 4. BORNEMANN J.G. 1887 - Geologische Algenstudien. Jahrb. d. Konigl. Preuss. Geol. Landesanst und Bergakademie zu Berlin, 7 (1886): 116-134.
 • 5. BRAŃSKI P., HESSELBO S., HODBOD M, KRZEMIŃSKA E., LENGM., NIEDŹWIEDZKI G. & PIEŃKOWSKI G.2015- Lisowice - noryk czy retyk? V Sesja Popularnonaukowa „Śląskie Dinozaury (nie tylko) z Krasiejowa”, Kraków 2015: 5. http://www.ing.pan.pl/graf/ KONF-2015/2015- -Krasiejow/00-Program_Abstrakty.pdf.
 • 6. CUVIERG. 1812-DiscoursPréliminaire. [W:]RecherchessurlesOsse- ments Fossiles de Quadrupédes. Paris, Deterville, 1-116.
 • 7. DOBRUSKINA I.A. 1994 - Triassic Floras of Eurasia. Springer, Wien, 1-422.
 • 8. DZIK J. & SULEJ T. 2007 - A review of the early Late Triassic Krasiejów biota from Silesia, Poland. Palaeont. Pol., 64: 3-27.
 • 9. DZIK J., SULEJ T., KAIM A. & NIEDŹWIEDZKI R. 2000 - Późno- triasowe cmentarzysko kręgowców lądowych w Krasiejowie na Śląsku Opolskim. Prz. Geol., 48: 226-235.
 • 10. DZIK J., NIEDŹWIEDZKI G. & SULEJ T. 2008 - Zaskakujące uwieńczenie ery gadów ssakokształtnych. Ewolucja. Biul. Muzeum Ewolucji Inst. Paleobiologii PAN, 3: 1-21.
 • 11. ERLSTRÔM M. & GUY-OHLSON D. 1998 - An Upper Triassic, Norian-Rhaetian, outlier in Skâne, southern Sweden. Bull. Geol. Soc., Denmark, 45: 89-97.
 • 12. FIJAŁKOWSKA-MADERA., HEUNISCH C. & SZULC J. 2015- Palynostratigraphy and palynofacies of the Upper Silesian Keuper. Poland. Ann. Soc. Geol. Pol., 85: 637-661.
 • 13. GRUSZKA B. & ZIELIŃSKI T. 2008 - Evidence for a very low-energy fluvial system: A case study from the dinosaur-bearing Upper Triassic rocks of Southern Poland. Geol. Quart., 52: 239-252.
 • 14. LEWIŃSKI J. 1928 - Jura i kajper w głębokim wierceniu w Częstochowie. Spraw. Pos. Tow. Nauk. Warsz., 21 (3-5): 99-111.
 • 15. LUCAS S.G. 2015- Age and correlation of Late Triassic tetrapods from southern Poland. Ann. Soc. Geol. Pol., 85: 627-635.
 • 16. MICHAEL R. 1893 - Ueber eine neue Lepidosteiden-Gattung aus dem oberen Keuper Oberschlesiens. Z. Dtsch. Geol. Ges., 45: 710-729.
 • 17. NITSCH E., SEEGIS D., VATH U. & HAUSCHKE N. 2005 - Sedimente und Sedimentationspausen im deutschen Keuper: Wie vollständig ist die Überlieferung der späten Triaszeit? Newsl. Stratigr., 41: 225-251.
 • 18. OGG G. 2012 - The Triassic Period. [W:] Gradstein F.M., Ogg J.G., Schmitz M. & Ogg G. (red.), The Geologic Time Scale 2012, vol. 2. Elsevier, Amsterdam: 681-730.
 • 19. PACYNA G. 2014 - Plant remains from the Polish Triassic. Present knowledge and future prospects. Acta Palaeobot., 54: 3-33.
 • 20. PIEŃKOWSKI G., NIEDŹWIEDZKI G. & BRAŃSKI P. 2014 - Climatic reversals related to the Central Atlantic magmatic province caused the end-Triassic biotic crisis - Evidence from continental strata in Poland. [W:] Keller G. & Kerr A. (red.), Volcanism, Impacts, and Mass Extinctions: Causes and Effects. Geol. Soc. Am., Spec. Pap., 505: 263-286.
 • 21. RACKIG. 2010 - Ewolucja środowisk lądowych kajpru Górnego Śląska jako biotopów kręgowców - nowy projekt badawczy. Prz. Geol., 58: 124-126.
 • 22. RACKI G. & SZULC J. 2015 - The bone-bearing Upper Triassic of Upper Silesia, southern Poland: integrated stratigraphy, facies and events - introductory remarks. Ann. Soc. Geol. Pol., 85: 553-555.
 • 23. ROEMER F. 1870 - Geologie von Oberschlesien. Nischkowsky, Breslau: 1-587.
 • 24. RÓŻYCKI S.Z. 1958 - Dolna jura południowych Kujaw. Biul. Inst. Geol., 133: 1-99.
 • 25. SAMSONOWICZ J. 1929 - Cechsztyn, trias i lias na północnym zboczu Łysogór. Spraw. Państw. Inst. Geol., 5: 1-249.
 • 26. SCHULZE [J.C.P.?] 1816-BeiträgezurKenntniss des Oberschlesischen Gebirges. Tasch. ges. Miner., 10: 112-158.
 • 27. SKAWINAA. & DZIK J.20U- Umbonal musculature and relationships of the Late Triassic filibranch unionoid bivalves. Zool. J. Linnean Soc., 163: 863-883.
 • 28. SKAWIŃSKI T., ZIEGLER M., CZEPIŃSKI Ł., SZERMAŃSKI M., TAŁANDA M., SURMIK D. & NIEDŹWIEDZKI G. 2016-A re-evaluation of the historical “dinosaur” remains from the Middle-Upper Triassic of Poland. Hist. Biol., 29: 442-472.
 • 29. STRATIGRAPHISCHE TABELLE VON DEUTSCHLAND 2002 - Deutsche Stratigraphische Kommission, Potsdam (GeoForschungszentrum), Frankfurt a. M. (Forschungsinstitut Senckenberg); http://www.stratigraphie.de/std2002/downl.oad/STD2002_large.pdf.
 • 30. SUES H.D. & FRASER N.C. 2010 - Triassic Life on Land: The Great Transition. Columbia Univ., New York: 1-236.
 • 31. SULEJ T., NIEDŹWIEDZKI G., NIEDŹWIEDZKI R., SURMIK D. & STACHACZ M.2011- Nowy zespół kręgowców z marginalnomorskich i lądowych osadów dolnego kajpru (ladyn, środkowy trias) z Miedar na Śląsku. Prz. Geol., 59 (5): 426-430.
 • 32. SZULC J. 2005 - Sedimentary environments of the vertebrate-bearing Norian deposits from Krasiejów, Upper Silesia (Poland). Hallesches Jahrb. Geowiss., Reihe B, Beiheft, 19: 161-170.
 • 33. SZULC J. 2007 - Keuper. [W:] Szulc J. & Becker A. (red.), International Workshop on the Triassic of southern Poland, Fieldtrip guide, September 3-8, 2007: 33-41.
 • 34. SZULC J. 2008 - Climate evolution in the Tethys area and its controls. [W:] McCann T. (red.), Geology of Central Europe. Triassic. Geol. Soc., London: 751-752.
 • 35. SZULC J., GRADZIŃSKI M., LEWANDOWSKAA. & HEUNISCH C. 2006 - The Upper Triassic crenogenic limestones in Upper Silesia (southern Poland) and their paleoenvironmental context. [W:] Alon- so-Zarza A.M. & Tanner L.H. (red.), Paleoenvironmental record and applications of calcretes and palustrine carbonates. Geol. Soc. Am., Spec. Pap., 416: 133-151.
 • 36. SZULC J. & RACKI G. 2015 - Formacja grabowska - podstawowa jednostka litostratygraficzna kajpru Górnego Śląska. Prz. Geol., 63: 103-113.
 • 37. SZULC J., RACKI G., JEWUŁA K. & ŚRODOŃ J. 2015a- How many Upper Triassic bone-bearing levels are there in Upper Silesia (southern Poland)? A critical overview of stratigraphy and facies. Ann. Soc. Geol. Pol., 85: 587-626.
 • 38. SZULC J., RACKI G. & JEWUŁA K. 2015b- Key aspects of the stratigraphy of the Upper Silesian middle Keuper, southern Poland. Ann. Soc. Geol. Pol., 85: 557-586.
 • 39. SZULC J., RACKI G. & BODZIOCH A.2017- Comment on “An early Late Triassic long-necked reptile with a bony pectoral shield and gracile appendages” by Jerzy Dzik and Tomasz Sulej. Acta Palaeont. Pol., 62, w druku.
 • 40. ŚRODOŃ J., SZULC J., ANCZKIEWICZ A., JEWUŁA K., BANAŚ M. & MARYNOWSKI L. 2014 - Weathering, sedimentary, and diagenetic controls of mineral and geochemical characteristics of the vertebrate-bearing Silesian Keuper. Clay Miner., 49: 569-594.
 • 41. TAŁANDA M., BAJDEK P., NIEDŹWIEDZKI G. & SULEJ T. 2017 - Upper Triassic freshwater oncoids from Silesia (southern Poland) and their microfossil biota. N. Jahrb. Geol. Paläont. Abh., 284: 43-56.
 • 42. WOŁKOWICZ S., GRANICZNY M., WOŁKOWICZ K., URBAN H., KOWALSKI Z. & ZDANOWSKI A. 2015 - Rozwój kartografii geologicznej na Górnym Śląsku w świetle wybranych map historycznych - od Leopolda von Buchado Stanisława Doktorowicza. Prz. Górn.,3: 107-118.
 • 43. ZNOSKO J. 1955 - Retyk i lias między Krakowem a Wieluniem. Pr. Państw. Inst. Geol., 14: 1-146.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e0a57518-97b7-4ed7-b626-c4bdb56695c2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.