PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo żywnościowe Polski na tle głównych państw Unii Europejskiej - zarys problemu

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Poland food security compared to major European Union countries
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Celem tego materiału jest ukazanie stanu bezpieczeństwa żywnościowego Polski na tle głównych państw Unii Europejskiej. Zasadniczy wysiłek został skupiony na bilansie produkcji podstawowych artykułów żywnościowych (mięso, zboża i mleko). Z punktu widzenia metodologicznego, przedmiotem badań jest bezpieczeństwo żywnościowe, podmiotem zaś jest nasz kraj w otoczeniu zasadniczych państw naszego kontynentu będących we Wspólnocie UE. Zakres czasowy analizy to okres kilku ostatnich lat oraz najbliższa perspektywa. Przestrzeń to oczywiście Polska i główne państwa Wspólnoty. Struktura tego opracowania to siedem powiązanych ze sobą punktów. Pierwsze trzy to ujęcie teoretyczne problemu (miejsce i rola, pojmowanie, pomiar). Natomiast cztery kolejne to analiza i ocena badanego zjawiska (ujęcie globalne, komparatystyka gospodarcza, sytuacja naszego kraju oraz szanse i zagrożenia).
EN
The purpose of this material is to demonstrate the state of Polish food security against a back drop of major European Union member countries. The main effort was put into balance of production of basic food articles (meat, grain and milk). From the methodological point of view object of the study is food security, research entity is Government of the Republic of Poland and major European Union countries. Time ranges of analysis are last few years and the closest perspective. Spatial range is Poland and key EU countries. The structure of this study consists of seven connected points. Three of them are theoretical aspects of the problem (place and function, understanding, survey). Four more are analysis and assessment (global spin, situation of our country, opportunities and threats).
Rocznik
Strony
254--284
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Babiński A. (2014). Zarządzanie kryzysowe a bezpieczeństwo żywności i żywienia [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji, pod red. R. Cześnik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel. Warszawa-Dęblin: WSP, WSIZiA, WSOSP MON.
 • 2. Bello W. (2011). Wojny żywnościowe. Warszawa: KiP.
 • 3. Borkowski J. (2014). Rozważania o zagrożeniach. Warszawa: Elipsa.
 • 4. Czarnotta Z., Moszumański Z. (2014) nr 1. Perspektywa wojen o podział dóbr. Warszawa: „Kwartalnik Bellona”.
 • 5. Geografia gospodarcza świata, pod red. I. Fierli (2003). Warszawa: PWE.
 • 6. Godlewska-Majkowska H. (2007). Rolnictwo i rybołówstwo [w:] Geografia ekonomiczna UE, pod red. I. Fierli. Warszawa: PWE.
 • 7. Kurek S. (2009). Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa [w:] Zarys ekonomiki bezpieczeństwa, pod red. J. Płaczek. Warszawa: AON.
 • 8. Kurek S. (2011). Koniunktura gospodarki obronnej. Syntetyczne ujęcie modelowe. Warszawa: AON.
 • 9. Kurek S. (2014). Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego [w:] Zarys ekonomiki bezpieczeństwa, pod red. J. Płaczka. Warszawa: AON.
 • 10. Kurek S., Pietrzyk K., Płaczek J. (2014). Potrzeba opracowania zintegrowanej strategii kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego Polski [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, pod red. K. Raczkowskiego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 • 11. Nye J.S. (2009). Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii. Warszawa: WSiP S.A.
 • 12. Piocha S. (2001). Nauki ekonomiczne o problemach bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo w obszarze badań nauk ekonomicznych i prakseologii, Koszalin: PK, PTE Oddz. Koszalin.
 • 13. Polska w UE 2004-2014. Warszawa: GUS.
 • 14. Sobiecki R. (2007). Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. Warszawa: SGH.
 • 15. Stachowiak Z. (1994). Gospodarka żywnościowa [w:] Ekonomika obrony, pod red. W. Stankiewicza. Warszawa: AON.
 • 16. Stachowiak Z. (1995). Bezpieczeństwo żywnościowe RP na przełomie XXI wieku. Aspekt obronno-ekonomiczny i społeczny. Warszawa: AON.
 • 17. Stachowiak Z. (2009). Pojmowanie i możliwości kształtowania bezpieczeństwa żywnościowego państwa w ujęciu neoinstytucjonalnym [w:] Zarys ekonomiki bezpieczeństwa, pod red. J. Płaczka. Warszawa: AON.
 • 18. Styś S. (2004). Kształtowanie rozwoju gospodarki żywnościowej [w:] Polityka gospodarcza pod red. B. Winiarskiego. Warszawa: PWN.
 • 19. Sułek M. (2013). Potęga państwa. Modele i zastosowania. Warszawa: Rambler.
 • 20. Szkarłat M. (2012). Agrobiotechnologia jako czynnik realizacji bezpieczeństwa żywnościowego [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, pod red. K.M. Księżopolskiego, K. Pronińskiej. Warszawa: Elipsa.
 • 21. Wróblewska-Łysik M. (2011). Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, pod red. K. Żukrowskiej. Warszawa: IUSatTAX.
 • 22. Wrzosek M. (2013). Zagrożenia systemu obronnego [w:] Obronność. Teoria i praktyka, pod red. J. Wołejszo i R. Jakubczaka. Warszawa: Bellona.
 • 23. Zabłocki E. (2013). Kategorie. Zagrożenia. System Bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: WSIZiA.
 • 24. Zgliwski W. (1994). Ukształtowanie się strefy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej, „Prace Geograficzne” IGiPZ PAN. Warszawa.
 • 25. Żukrowska K. (2013). Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa [w:] Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, pod red. K. Raczkowskiego, K. Żukrowskiej i M. Żubera. Warszawa: Difin, Warszawa 2013.
 • 26. Słownik z zakresu bezpieczeństwa narodowego. (2002). Warszawa: AON.
 • 27. Unia Europejska – Atlas (2005), Świat Książki, Warszawa.
 • 28. Mały Rocznik Statystyczny Polski (2013). Warszawa: GUS.
 • 29. Mały Rocznik Statystyczny Polski (2014). Warszawa: GUS.
 • 30. Poznaj dobrą żywność, Katalog (2012). Warszawa: MRiRW.
 • 31. Rocznik Statystyki Międzynarodowej (2012). Warszawa: GUS.
 • 32. „Rynek Spożywczy” (2014) nr 3, 4, 5.
 • 33. 25 lat polskiego rolnictwa, Centrum Kompetencji (2014). Puławy.
 • 34. Oficjalna strona internetowa: http://foodsecurityindex.eiu.com/Resources dostęp (10.01.2015 r.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-dfa01b1c-2e85-4f94-a7c9-e02c935a9ff9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.