PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Falsification of the Eulerian motions of lithospheric plates

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Falsyfikacja eulerowskiego ruchu płyt litosfery
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Morgan (1968) tested the supposed Eulerian motion of lithospheric plates by calculation on a circuit around the Indian Ocean triple junction. The present analysis performed on a physical model shows that on a non-expanding Earth, the reconstructed Southwest Indian Ocean Ridge fails to close as it should according to the allegedly positive result of Morgan’s test, which is thereby shown to be in error. Wedge-shaped openings, appearing along all arms of the Indian Ocean triple junction during its reconstruction, are examples of Carey’s artifactual “gaping gores” which in general are one of the proofs of the Earth’s expansion. A global plan of plate motions based on the Eulerian principle is impossible and confirms Carey’s Arctic Paradox which is other proof of the expansion of the Earth. Space geodesy testing of expanding Earth is in fact testing of possible expansion of the plate tectonics model, not the real Earth. V-shaped openings between plates, when real, are not of Eulerian origin but are large sphenochasms in Carey’s sense caused by an expanding interior of the Earth.
PL
Morgan (1968) sprawdzał zakładany eulerowski ruch płyt litosfery przez obliczenia wzdłuż obwodu potrójnego połączenia płyt w Oceanie Indyjskim. Z analizy przeprowadzonej przy użyciu fizycznego modelu wynika, że południowo-zachodni grzbiet Oceanu Indyjskiego powinien być konwergentny na nieekspandującej Ziemi i taki powinien być też w teście Morgana, którego wynik jest tym samym błędny. Klinowate rozwarcia pojawiające się na wszystkich ramionach połączenia potrójnego w Oceanie Indyjskim podczas jego rekonstrukcji są artefaktami nazwanymi przez Careya „gaping gores”. Są one jednym z dowodów ekspansji Ziemi. Globalny ruch płyt litosfery, oparty na zasadzie Eulera, jest niemożliwy i potwierdza Paradoks Arktyczny Careya, który jest kolejnym dowodem ekspansji Ziemi. Testowanie przez geodezję satelitarną ekspansji Ziemi jest w rzeczywistości testowaniem możliwej ekspansji modelu tektoniki płyt a nie realnej Ziemi. V-kształtne rozwarcia między płytami nie mają eulerowskiego charakteru, lecz są sfenochazmami Careya, powodowanymi ekspansją wnętrza Ziemi.
Rocznik
Tom
Strony
147--178
Opis fizyczny
Bibliogr. 75 poz., rys., zdj., tab.
Twórcy
autor
 • Wrocław Geotectonic Laboratory, 75/10, Bacciarellego St., 51-649 Wrocław, Poland, jan.koziar@wp.pl
Bibliografia
 • 1. ALTAMINI Z., COLLILIEUX X., LEGRAND J., GARAY T.B., BOUCHER C., 2007 — ITRF2005: A new release of the International Terrestrial Reference Frame based on time series of station positions and Earth Orientation Parameters. J. Geophys. Res., 112, B09401: 1-19. DOI: 10.1029/2007JB004949.
 • 2. ALTAMINI Z., METIVIER L., COLLILIEUX X., 2012 — ITRF2008 plate motion model. J. Geophys. Res.,117, B07402: 1-14.
 • 3. ANDERLE R.J., MALYEVAC C.A., 1983 — Plate motion computed from Doppler satellite observations. Presented at symposium 2 of the XVIII General Assembly of IUGG. Hamburg.
 • 4. ARGUS D.F., GORDON R.G., 1991 — No-Net-Rotation Model of Current Plate Velocities Incorporating Plate Motion Model NUVEL-1. Geophys. Res. Letters, 18, 11: 2039-2042.
 • 5. ARGUS D., DeMETS C., GORDON R.G., 2009 — GEODVEL vs. MORVEL: Comparison of plate motion determined from space geodesy with that determined from magnetic anomalies and transform azimuths - American Geophysical Union, Fall Meeting 2009, abstract #G14A-08.
 • 6. ARGUS D.F., GORDON R.G., DeMETS C., 2011 — Geologically current motion of 56 plates relative to the no-net-rotation reference frame. Geochem., Geophys., Geosyst., 12, 11: 1-13. DOI:10.1029/2011 GC003751.
 • 7. BLINOV V.F., 1987 — O drejfie kontinentov i razsirenii Zemli na osnovanii instrumentalnych izmierenij (About the drift of the continents and the Earth expansion, on the basis of instrumental measurements). Tichookieanskaja Geologia, 5: 94-101.
 • 8. BLINOV V.F., SUBER, Y.A., 1984 — Zakonnomernost vozrastnovo sostava okeaniceskoj kory (Rule of chronological contents of oceanic crust). In: Mezdunarodnyj geol. kongress T. 3, sek. 06, 07 M., Nauka.
 • 9. BULLARD E.C., EVERETT J.E., SMITH A.G., 1965 — The fit of the continents around the Atlantic. In: A Symposium on continental drift. Roy. Soc. London, Phil. Trans., A, 258, 1088: 41-51.
 • 10. CAREY S.W., 1958 — T'he tectonic approach to continental drift. In: Continental drift - A Symposium. Geology Department - University of Tasmania, Hobart: 177-383.
 • 11. CAREY S.W., 1976 — The Expanding Earth. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam-Oxford-New York.
 • 12. CAREY S.W., 1988 - Theories of the Earth and Universe. A History of Dogma in the Earth Sciences. Stanford University Press, Stanford.
 • 13. CHAMOT-ROCKE N., JESTIN F., DE VOOGD B., PHEDRE WORKING GROUP, 1993 — Intraplate shortening in the central Indian Ocean determined from a 2100-km-long north-south deep seismic reflection profile. Geology, 21: 1043-1046.
 • 14. CHASE C.G., 1972 - The N plate problem of plate tectonics. Geophys. J. R. Astr. Soc., 29: 117-122. DOI: 10.1111/j.1365- -246X.1972.tb02202.X.
 • 15. CHU D., GORDON R.G., 1999 — Evidence for motion between Nubia and Somalia along the Southwest Indian ridge. Nature, 398: 64-66.
 • 16. DIETZ R.S., HOLDEN J.C., 1970 — Reconstruction of Pangaea: breakup and dispersion of continents, Permian to present. J. Geophys. Res., 75: 4939-4956.
 • 17. DIETZ R.S., HOLDEN J.C., 1973 — Continents Adrift: New Orthodoxy or Persuasive Joker? In: Implications of Continental Drift to the Earth Sciences. Vol. 2: 1105-1121. Academic Press, London & New York.
 • 18. DeMETS C., GORDON R.G., ARGUS D.F., STEIN S., 1990 — Current plate motions. Geophys. J. Int.; 101: 425-478.
 • 19. DeMETS C., GORDON R.G., ARGUS D.F., STEIN S., 1994 — Effect of recent revisions to the geomagnetic reversal time scale on estimates of current plate motions. Geophys. Res. Lett., 21, 20: 2191-2194.
 • 20. DeMETS C., GORDON R.G., ARGUS D.F., 2010 — Geologically current plate motions. Geophys. J. Int., 181: 1-80.
 • 21. DU TOIT A.L., 1937 — Our wandering continents, an hypothesis of continental drifting. Olivier Boyd, Edinburgh.
 • 22. DZIEWOŃSKI A., 1999 — In: Discussion. Proceedings of the XXXV Meeting of the Polish Physical Society. Part II: 28. Pol. Phys. Soc., Białystok.
 • 23. GORDON R.G., DeMETS C., ARGUS D.F., 1990 — Kinemaric Constraints on Disturbed Lithospheric Deformation in the Equatorial Indian Ocean from Present Motion between the Australian and Indian Plates. Tectonics, 9, 3: 409-422.
 • 24. GORDON R.G., 1991 — Indian Ocean Violates Conventional Plate Tectonic Theory. EOS, 72, 10: 113.
 • 25. GORDON R.G., 1998 — The plate tectonic approximation: Plate Nonrigidity, Diffuse Plate Boundaries, and Global Plate Reconstuctions. Ann. Rev Earth Planet Sci., 29: 615-642.
 • 26. GORDON R.G., 2009 — Lithospheric Deformation in the Equatorial Indian Ocean: Timing and Tibet. Geology, 37, 3: 287-288.
 • 27. HEEZEN B. C., 1960 — The rift in the ocean floor. Sci. Am., 4, 203:99-110.
 • 28. HEKI K., TAKAHASHI Y., KONDO T., 1989 — The Baseline Length Changes of Circumpacific VLBI Networks and Their Bearing on Global Tectonics. Ieee T. Instrum. Meas., 38, 2: 680-683.
 • 29. JORDAN T.H., MINSTER J.B., MOLNAR P., 1976 — Present-day plate motions. Eos Trans. AGU., 57: 329.
 • 30. JURDY D.M., GORDON R.G., 1984 — Global Plate Motions Relative to the Hot Spots 64 to 56 Ma. J. Geophys. Res., 9, B12: 9927-9936.
 • 31. KEAREY P., VINE EJ., 1996 — Global Tectonics. Blackwell Science.
 • 32. KOZIAR J., 1980 — Ekspansja den oceanicznych i jej związek z hipotezą ekspansji Ziemi. In: Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 35B: 13-19. Ossolineum, Wrocław.
 • 33. KOZIAR J., 1993 — Rozwój Pacyfiku i jego znaczenie dla współczesnej geotektoniki. In: Streszczenia referatów. Tom II (ed J. Skoczylas): 45-56. Polskie Towarzystwo Geologiczne - Oddz. w Poznaniu i Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • 34. KOZIAR J., 1994 — Principles of the plate movements on the expanding Earth. In: Proceedings of the International Conference "Frontiers of Fundamental Physics" (eds. F. Selleri and M. Barone). Olympia, Greece, 27-30 September, 1993: 301-307. Plenum Press, New York and London.
 • 35. KOZIAR J., 1996 — Drogi i bezdroża geotektoniki (Ways and by-ways of geotectonics) In: Lecture summaries, vol. 1, (ed. A. Muszer): 27-30. Institute of Geological Sciences of Wrocław University and the Polish Geological Society - Wrocław Branch, Wrocław.
 • 36. KOZIAR J., 2003 — Tensional development of active continental margins. In: Materials of the International Conference “Erdexpansion - eine Theorie auf dem Prufstand" (ed. K.H. Jacob), Ostbayern Schloss Theuern, 24-25 May, 2003: 27-35. Technische Universitat, Berlin.
 • 37. KOZIAR J., 2004 — Geologia wrocławska a teoria ekspansji Ziemi. In: Ochrona Georóżnorodności. Materiały Sesji Naukowej z okazji XV Zjazdu Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego (eds. K. Janaszek-Szafrańska i in.). Wrocław, 18 września, 2004: 39-53. Artes, Wrocław.
 • 38. KOZIAR J., 2005 — Tensyjny rozwój orogenów śródlądowych. Cześć I. Mechanizm. In: Streszczenia referatów. Tom XIV (ed. J. Skoczylas): 131-156. Polskie Towarzystwo Geologicz-ne - Oddz. w Poznaniu i Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • 39. KOZIAR 7., 2005 — Tensyjny rozwój orogenów śródlądowych. Część II. Przykłady regionalne. In: Streszczenia referatów. Tom XIV. (ed. J. Skoczylas): 57-196. Polskie Towarzystwo Geologiczne - Oddz. w Poznaniu i Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • 40. KOZIAR J., 2006 — The main proofs of the expansion of the Earth. Nachrichtenblatt zur Geschichte der Geowissenschaten, 16: 78.
 • 41. KOZIAR J., 2007 — Tensional origin of the inversion in the Polish Basin with reference to tensional development of the Bohemian Massif In: Abstracts of the 8th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas (eds. B. Kontny, V. Schenk). Kłodzko, Poland, 29- 31 March, 2007: 17-21. Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław.
 • 42. KOZIAR J., 2011 — Expanding Earth and Space Geodesy. In: Pre-Conference Extended Abstracts Book of the 37th Course of the International School of Geophysics. Interdisciplinary Workshop on The Earth Expansion Evidence: A challenge for Geology, Geophysics and Astronomy (eds. S. Cwojdziński, G. Scalera). Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture, Erice, Sicily, 4-9 October, 2011: 47-53. Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Rome.
 • 43. KOZIAR J., JAMROZIK L., 1985 — Tension-gravitational model of the tectogenesis. In: Proceeding reports of the XIIIth Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association. Part I. Cracow, Poland, 5-10 September, 1985: 195-199. The Polish Geological Institute, Cracow.
 • 44. KOZIAR J., JAMROZIK L., 1985 — Application of the tension-gravitational model of the tectogenesis to the Carpathian orogen reconstruction. In: Proceeding reports of the XIIth Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association. Part I. Cracow, Poland, 5-10 September, 1985: 200-203. The Polish Geological Institute, Cracow.
 • 45. KOZIAR J., JAMROZIK, L., 1994 — Tension-gravitational model of island ares. In: Proceedings of the International Conference: Frontiers of Fundamental Physics (eds. F. Selleri, M. Barone). Olympia, Greece, September 27-30, 1993: 335-337. Plenum Press, New York.
 • 46. KOZIAR J., MUSZYŃSKI A., 1980 — Spostavki mezdu ekstenzjonnoto rozvitije na Srediziemno i erno morje. Spisanje na Blgarskoto Geologicesko Druzestva, 41, 3: 247-259 [in Bulgarian with English abstract].
 • 47. LE PICHON X., 1968 — Sea-Floor Spreading and Continental Drift. J. Geophys. Res., 12, 73: 3661-3697.
 • 48. LLIBOUTRY L., 1974 — Plate movement relative to lower rigid mantle. Nature, 250: 298-300.
 • 49. MAXLOW J., 1995 — Global Expansion Tectonics: the geological implications on an expanding Earth (unpublished thesis). Cur- tin University of Technology, Perth, Western Australia.
 • 50. MAXLOW J., 2002 — Terra non Firma Earth. Plate tectonics is a Myth (unpublished): 1-277. Terrela Consultants.
 • 51. MAXLOW J., 2005 — Terra non Firma Earth. Plate tectonics is a Myth: 155. Wind, Wrocław.
 • 52. MCKENZIE D.P., 1970 — Plate Tectonics. In: The Nature of the Solid Earth - Papers presented at a Symposium held at Harvard University (ed. E.C. Robertson): 323-360. Cambridge, Massachusets.
 • 53. MCKENZIE D.P., MORGAN W.J., 1969 — Evolution of Triple Junctions. Nature, 224: 125-133.
 • 54. MCKENZIE D.P., PARKER R.L., 1967 — The North Pacific: an example of tectonics on a sphere. Nature, 216: 1276-1280.
 • 55. MCKENZIE D.P., PARKER R.L., 1974 — Plate Tectonics in ω Space. EPSL, 22: 285-293.
 • 56. MESERVEY R., 1969 — Topological inconsistency of continental drift on the present size earth. Science, 166, 3905: 609-611.
 • 57. MINSTER J.B., JORDAN T.H., MOLNAR P., HAINES E., 1974 — Numerical modeling of Instantaneous Plate Tectonics. Geophys. J. R. Astr. Soc., 36: 541-576.
 • 58. MINSTER J.B., JORDAN T.H., 1977 — Modelling present-day motions. EOS Trans. AGU., 58: 367.
 • 59. MINSTER J.B., JORDAN T.H., 1978 — Present day plate motion. J. Geophys. Res., 83, B11: 5331-5354.
 • 60. MORGAN W.J., 1968 — Rises, trenches, great faults and crustal blocks. J. Geophys. Res., 73: 1959-1982.
 • 61. PETROY D.E., WIENS D.A., 1989 — Historical Seismity and Implications for Diffuse Plate Convergence in the Northeast Indian Ocean. J. Geophys. Res., 94, B9: 123011-12319.
 • 62. ROBAUDO S., HARISSON C.G.A., 1993 — Plate Tectonics from SLR and VLBI global data. In: Contributions of space geodesy to geodynamics: crustal dynamics (eds. D. E. Smith, D. L. Turcotte). Geodynamic series, 23: 51-71. AGU Publications, John Wiley & Sons, Inc.
 • 63. ROYER J.Y., GORDON R.G., 1997 — The Motion and Boundary Between the Capricorn and Australian Plates. Science, 277: 1268-1274.
 • 64. SEGOUFIN J., MUNSCHY M., BOUYSSE Ph., MENDEL V., 2004 — Structural Map of the Indian Ocean. CGMW.
 • 65. SOLOMON S.C., SLEEP N.H., 1974 — Some Simple Physical Models for Absolute Plate Motions. J. Geophys. Res., 79, 17: 2557-2567.
 • 66. STEIN S., OKAL A., 1978 — Seismicity and Tectonics of the Ninetyeast Ridge Area: Evidence for Internal Deformation of the Indian Plate. J. Geophys. Res., 83, B5: 2233-2245.
 • 67. THOMPSON G.A., MORGAN J., 1988 — Introduction and Tribute to S. Thomas Crough 1947-1982. J. Geophys. Res., 89, B 12: 9869-9872.
 • 68. VAN HILTEN D., 1963 — Palaeomagnetic indications of an increase in the Earth's radius. Nature, 200: 1277-1279.
 • 69. VAN ORMAN J., COCHRAN JB., WEISSEL, J.K., JESTIN F., 1995 — Distribution of shortening between the Indian and Australian plates in the central Indian Ocean. EPSL, 133: 35-46.
 • 70. VITA-FINZI C., 2004 — Buckle-controlled seismogenic faulting in peninsular India. Quatern. Sci. Rev, 23, 23: 2405-2412. DOI: 10.1016/j quascirev.2004.01.008.
 • 71. WEISSEL J.K., ANDERSON R.N., GELLER C.A., 1980 — Deformation of the Indo-Australian plate. Nature, 287: 284-291.
 • 72. WEGENER A., 1929 — Die Entschtehung der Kontinente und Ozeane. Druck und Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn Akt.- -Ges., Braunschweig.
 • 73. WIENS D.A., DeMETS C., GORDON R.G, STEIN S., ARGUS D., ENGELN J.F., LUNDGREN P., QUIBLE D., STEIN C., WEINSTEIN S., WOODS D., 1985 — A diffuse plate boundary model for Indian Ocean tectonics. Geophys. Res. Lett., 12: 429-432.
 • 74. WIENS D.A., STEIN S., DeMETS C., GORDON R.G., STEIN C., 1986 — Plate tectonic models for Indian Ocean "intraplate" deformation. Tectonophysics, 132: 37-48.
 • 75. WU X., COLLILIEUX X., ALTAMINI Z., VERMEERSEN B.L.A., GROSS R.S., FUKUMORI I., 2011 — Accuracy of the International Terrestrial Reference Frame Origin and Earth expansion. J. Geophys. Res., 38, L13304: 1-5. DOI: 10.1029/2011 GL047450.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-df8f9336-a027-47c8-8809-714dccae4c8d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.