PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Non-visual perception of landscape – use of hearing and other senses in the perception of selected spaces in the city of Poznań

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Niewidzialne percepcje krajobrazu – wykorzystanie słuchu i innych zmysłów w postrzeganiu wybranych przestrzeni w Poznaniu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Perception of landscape is associated with the perception of space first of all by the sense of sight. Visual perception is supplemented by sensations collected by the other senses. The aim of the conducted investigations was to identify landscapes in the city of Poznań perceived both positively and negatively, using the senses of hearing, smell and touch. The questionnaire method was applied in this study. It was determined that for most respondents a decisive role in the per-ception of landscape, apart from sight, was played by the sense of smell and hearing.
PL
Postrzeganie krajobrazu związane jest przede wszystkim z percepcją przestrzeni zmysłem wzroku. Percepcja wizualna wspomagana jest poprzez inne zmysły. Celem badań była identyfikacja krajobrazu miasta Poznań, postrzeganego zarówno pozytywnie, jak i negatywnie przy użyciu słuchu, węchu i dotyku. W tym celu przygotowano kwestionariusz. Dla największej liczby respondentów decydującą rolę w percepcji krajobrazu, oprócz wzroku, stanowił zmysł słuchu i węchu.
Twórcy
 • Wielkopolska Higher School of Tourism and Management in Poznań
 • Department of Green Areas and Landscape Architecture. Poznań University of Life Sciences
 • Poznań University of Life Science
 • Poznań University of Life Science
Bibliografia
 • 1.Bogdanowski J., 1994. Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (JARK-WAK) w studiach i projektowaniu [The method of architectural and landscape units and interiors (JARK-WAK) in studies and design]. Pomoce dydakt. Polit. Krakowska, Kraków.
 • 2.Budny J., 2008. Poddębice – kraina bez barier. Modelowe rozwiązania turystyki bez barier [Poddebice – a land with no barriers. Model solutions for tourism with no barriers]. [In:] Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych [The role of sightseeing and tourism in the lives of the disabled], ed. A. Stasiak, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, 247–253.
 • 3.Encyklopedia Powszechna 1987 [Great Encyclopedia], PWN, Warszawa.
 • 4.Kowalczyk A., 1992. Badanie spostrzegania krajobrazu multisensorycznego – podstawą kształtowania obszarów rekreacyjnych [A study on perception of multi-sensory landscape – the basis for modification of recreation areas]. Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 • 5.Kożuchowski K., 2005. Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji [Natural value in tourism and recreation]. Wyd. Kurpisz, Poznań.
 • 6.Krzymowska-Kostrowicka A., 1997. Geoekologia turystyki i wypoczynku [Geoecology of tourism and recreation]. PWN, Warszawa.
 • 7.Piechota S., 2006. Percepcja krajobrazu rekreacyjnego Pszczewskiego Parku Krajobrazowego[Perception of recreation landscape in the Pszczewski Landscape Park]. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • 8.Pietrzak M., 1998. Syntezy krajobrazowe – założenia, problemy, zastosowania [Landscape synthe-ses – assumptions, problems, applications]. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • 9.Sperling A.P., 1995. Psychologia [Psychology]. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • 10.Szczepańska M.,Ogonowska-Chrobrowska H., Jakubowski M.,2010. Ogrody i ścieżki zmysłów w procesie rekreacji i edukacji przyrodniczo-leśnej osób niewidomych i niedowidzących [Gardens and paths of senses in the process of recreation and natural and forest education of the blind and individuals with visual impairment]. [in:] Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej, ed. J. Łuczak, S. Bronowicki. WWSTiZ, Poznań, Monografie 4/10, pp. 571–586.
 • 11.Szczepańska M., Ogonowska-Chrobrowska H., 2012. Interaktywne i pozawzrokowe poznawanie krajobrazu przyrodniczego i tradycji wsi na przykładzie ścieżki edukacyjnej w Chorzępowie (stan projektowany) [Interactive and non-visual learning of natural landscape and rural tradi-tions based on educational path in Chorzępowo (forecasted state)]. [in:] Wybrane aspekty ak-tywności turystycznej i rekreacyjnej, ed. J. Łuczak, M. Szczepańska, S. Bronowicki. WWSTiZ, Poznań, Monografie 6/12, pp. 153–168.
 • 12.Wejchert K., 2008. Elementy kompozycji urbanistycznej [Elements of urban composition]. Wyd. Arkady, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-df251d41-6bfa-4e2f-8bf1-fd7594fd4b3d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.